Μετάφραση και ορθογραφικός έλεγχος στις ιστοσελίδες

Ενώ εισάγετε κείμενο σε μια σελίδα, μπορείτε να μεταφράσετε λέξεις ή σελίδες και να ελέγξετε την ορθογραφία.

Επιλέξτε μια γλώσσα

Πριν μπορέσετε να μεταφράσετε λέξεις ή σελίδες, πρέπει να επιλέξετε μια γλώσσα στην οποία θα γίνει μετάφραση.

 1. Στο Google Toolbar, κάντε κλικ στις Επιλογές Επιλογές.
 2. Κάντε κλικ στα Εργαλεία.
 3. Επιλέξτε Μετάφραση.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.
 5. Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θα γίνει η μετάφραση.
 6. Κάντε κλικ στην Αποθήκευση.

Μετάφραση μιας σελίδας

Αφού επιλέξετε γλώσσα, μπορείτε να μεταφράσετε μια ολόκληρη σελίδα ή μερικές μόνο λέξεις αυτής της σελίδας.

 • Για να μεταφράσετε ολόκληρη τη σελίδα, μεταβείτε στο Google Toolbar και κάντε κλικ στη Μετάφραση.
 • Για να δείτε τη μετάφραση μιας λέξης σε μια άλλη γλώσσα από την τρέχουσα, επιλέξτε την.

Ορθογραφικός έλεγχος

Μπορείτε να διορθώσετε ορθογραφικά λάθη, ενώ γράφετε σε διάφορες ιστοσελίδες.

Βήμα 1: Ενεργοποιήστε τον ορθογραφικό έλεγχο

 1. Στο Google Toolbar, κάντε κλικ στις Επιλογές Επιλογές.
 2. Κάντε κλικ στα Εργαλεία.
 3. Επιλέξτε Ορθογραφικός έλεγχος.
 4. Κάντε κλικ στην Αποθήκευση.

Βήμα 2: Ελέγξτε την ορθογραφία

 1. Στο Google Toolbar, κάντε κλικ στον Έλεγχο Έλεγχος.
 2. Για να αλλάξετε τη γλώσσα ορθογραφικού ελέγχου, κάντε κλικ στο κάτω βέλος Κάτω βέλος και μετά Επιλογή γλώσσας.