Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού

Μετάφραση και ορθογραφικός έλεγχος στις ιστοσελίδες

Ενώ εισάγετε κείμενο σε μια σελίδα, μπορείτε να μεταφράσετε λέξεις ή σελίδες και να ελέγξετε την ορθογραφία.

Μετάφραση σελίδας

 1. Μεταβείτε στη σελίδα που θέλετε να μεταφράσετε.
 2. Στο Google Toolbar, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάφραση.
 3. Στη γραμμή κάτω από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θα μεταφραστεί η σελίδα.

Μετάφραση λέξεων σε σελίδα

Βήμα 1: Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η μετάφραση μεμονωμένων λέξεων

 1. Στο Google Toolbar, κάντε κλικ στις Επιλογές Επιλογές.
 2. Κάντε κλικ στα Εργαλεία.
 3. Επιλέξτε Μετάφραση.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.
 5. Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θα γίνει η μετάφραση.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Βήμα 2: Μεταφράστε λέξεις

 1. Μεταβείτε σε μια σελίδα που θέλετε να μεταφράσετε.
 2. Τοποθετήστε τον δείκτη σε μια λέξη που δεν είναι στην τρέχουσα γλώσσα σας, για να δείτε τη μετάφραση.

Ορθογραφικός έλεγχος

Μπορείτε να διορθώσετε ορθογραφικά λάθη, ενώ γράφετε σε διάφορες ιστοσελίδες.

Βήμα 1: Ενεργοποιήστε τον ορθογραφικό έλεγχο

 1. Στο Google Toolbar, κάντε κλικ στις Επιλογές Επιλογές.
 2. Κάντε κλικ στα Εργαλεία.
 3. Επιλέξτε Ορθογραφικός έλεγχος.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Βήμα 2: Ελέγξτε την ορθογραφία

 1. Στο Google Toolbar, κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος Ορθογραφικός έλεγχος.
 2. Για να αλλάξετε τη γλώσσα ορθογραφικού ελέγχου, κάντε κλικ στο κάτω βέλος Κάτω βέλος και έπειτα Επιλογή γλώσσας.