Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню

Превод и проверка на правописа на уеб страници

Можете да превеждате думи или страници и да проверявате правописа си, когато въвеждате текст на дадена страница.

Превод на страница

 1. Отворете страницата, която искате да преведете.
 2. Кликнете върху Преводач в Google Toolbar.
 3. В полето под лентата с инструменти изберете езика, на който да се преведе страницата.

Превод на думи на дадена страница

Стъпка 1: Проверка дали функцията за превод на отделни думи е включена

 1. Кликнете върху иконата за опции Опции в Google Toolbar.
 2. Кликнете върху Инструменти.
 3. Поставете отметка за Преводач.
 4. Кликнете върху Редактиране.
 5. Изберете езика, на който да се превежда.
 6. Кликнете върху Запазване.

Стъпка 2: Превод на думи

 1. Отворете страница, която искате да преведете.
 2. Поставете курсора над дума, която не е на текущия ви език, за да видите превода й.

Проверка на правописа

Можете да поправяте грешки в правописа, докато пишете на различни уеб страници.

Стъпка 1: Включване на функцията за проверка на правописа

 1. Кликнете върху иконата за опции Опции в Google Toolbar.
 2. Кликнете върху Инструменти.
 3. Поставете отметка за Проверка на правописа.
 4. Кликнете върху Запазване.

Стъпка 2: Проверка на правописа

 1. Кликнете върху „Проверка“ Проверка на правописа в Google Toolbar.
 2. За да промените езика за проверка на правописа, кликнете върху стрелката за надолу Стрелка за надолу и след това Избор на език.