Превод и проверка на правописа на уеб страници

Можете да превеждате думи или страници и да проверявате правописа си, когато въвеждате текст на дадена страница.

Избиране на език

Преди да можете да превеждате думи или страници, трябва да изберете език, на който да се превежда.

 1. Кликнете върху иконата за опции Опции в Google Toolbar.
 2. Кликнете върху Инструменти.
 3. Поставете отметка за Преводач.
 4. Кликнете върху Редактиране.
 5. Изберете езика, на който да се превежда.
 6. Кликнете върху Запазване.

Превод на страница

След като изберете език, можете да превеждате цели страници или само думи от тях.

 • За да преведете цяла страница, отворете Google Toolbar и кликнете върху Превод.
 • Поставете курсора над дума, която не е на текущия ви език, за да видите превода й.

Проверка на правописа

Можете да поправяте грешки в правописа, докато пишете на различни уеб страници.

Стъпка 1: Включване на функцията за проверка на правописа

 1. Кликнете върху иконата за опции Опции в Google Toolbar.
 2. Кликнете върху Инструменти.
 3. Поставете отметка за Проверка на правописа.
 4. Кликнете върху Запазване.

Стъпка 2: Проверка на правописа

 1. Кликнете върху „Проверка“ Проверка в Google Toolbar.
 2. За да промените езика за проверка на правописа, кликнете върху стрелката за надолу Стрелка за надолу и след това Избор на език.