Dodavanje gumba koji je nestao

Kako biste lakše pronašli omiljene alate, Alatna traka može sakriti gumbe koje ne upotrebljavate često. Te skrivene gumbe možete prikvačiti na Alatnu traku kada god poželite.

Prikačivanje gumba na Alatnu traku

Kada upotrebljavate neki alat, njegov se gumb automatski prikvači na Alatnu traku. Evo kako prikvačiti još gumba na Alatnu traku:

  1. Na Alatnoj traci kliknite Više. Vidjet ćete popis alata koje ste uključili.
  2. Desnom tipkom kliknite alat koji želite prikvačiti na Alatnu traku.
  3. Odaberite opciju Prikvači gumb.

Gumb tog alata počet će se prikazivati na Alatnoj traci.

Prikačivanje svih gumba na Alatnu traku

  1. Kliknite Alatnu traku desnom tipkom.
  2. Odaberite Prikvači sve gumbe.

Na Alatnu traku sada su prikvačeni svi gumbi. Ako želite vidjeti samo gumbe koje često upotrebljavate, poništite odabir opcije Prikvači sve gumbe.

Pronalaženje gumba koji se ne prikazuje

Pokušajte proširiti prozor preglednika i provjerite na izborniku Više na Alatnoj traci. Ako se neki alat ne vidi na izborniku Više, možda je isključen. Evo kako ćete ga uključiti:

  1. Na desnoj strani Alatne trake kliknite francuski ključ.
  2. S lijeve strane kliknite karticu koja se odnosi na alat koji želite uključiti.
  3. Odaberite potvrdni okvir alata koji želite uključiti.

Gumb tog alata počet će se prikazivati na Alatnoj traci ili na izborniku Više.