Koppla från en Bluetooth Titan-säkerhetsnyckel

Om du vill sluta använda en Bluetooth Titan-säkerhetsnyckel med en eller flera enheter kan du koppla från nyckeln.

Dessa steg kommer att koppla från din säkerhetsnyckel från alla Bluetooth-enheter den har kopplats till. Du kan också koppla från nyckeln från en enda enhet.

  1. Anslut din Bluetooth Titan-säkerhetsnyckel till din dator med hjälp av Bluetooth-kabeln (mikro-USB).Mikro-USB-kabel

    • Obs! Du kan behöva använda USB-A till USB-C-adaptern för att ansluta säkerhetsnyckeln.

  2. Leta rätt på det lilla runda hålet på baksidan av Bluetooth-Titan-säkerhetsnyckeln. Det sitter strax under nyckelringsöglan.

  3. Tryck försiktigt på återställningsknappen inuti hålet med en nål.

Nyckeln kommer fortfarande att vara ansluten till ditt Google-konto efter att du har kopplat bort det.