EU-försäkran om överensstämmelse (2014/53/EU) K9T, K13T

EU-försäkran om överensstämmelse — USB/NFC Titan Security Key (K9T)

 

EU-försäkran om överensstämmelse

 

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043

Denna försäkran om överensstämmelse har utfärdats för:


Produktnamn:                                        Titan security key
Produktmodellnummer:                        K9T                                    

Google LLC intygar under eget ansvar att produkterna som anges ovan följer kraven i följande direktiv från Europeiska unionen:

Produkten som beskrivs ovan och som är föremål för försäkran efterlever följande förordningar:

Radioutrustningsdirektivet (RED)                                                        2014/53/EU 
Direktivet om relaterade produkter
RoHS-direktivet                                                                                       2011/65/EU

Följande harmoniserade standarder och normativa dokument är sådana för vilka produktens överensstämmelse förklaras, tillsammans med specifika hänvisningar till kraven i direktiven de gäller:

Hälsa och säkerhet (artikel 3.1(a) i RED)                                            EN 60950-1:2006+A2:2013

EMC (artikel 3.1(b) i RED)                                                                       EN 301 489-1 v2.2.0 
                                                                                                                     EN 301 489-3 v2.1.1 
                                                                                                                     EN 55032:2015
                                                                                                                     EN 55035:2017 

Spektrum (artikel 3.2 i RED)                                                                   EN 300 330 v2.1.1   

Utrustning inom vissa kategorier eller
klasser (artikel 3.3 i RED)                                                                        Inte tillämpligt                                                                                    

RoHS-direktivet 2011/65/EU                                                                 EN 50581:2012

* Underskrift finns i den engelska versionen av försäkran om överensstämmelse

_____________________________________________________________________________
Signatur          Utgivningsdatum: 10. juli 2019  Mountain View, CA, USA

Namn:                Sampath Srinivas
Titel:                   Ansvarig för produkthantering

Revision: 01

EU-försäkran om överensstämmelse — Bluetooth/USB/NFC TItan Security Key (K13T)

 

EU-försäkran om överensstämmelse

 

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043

Denna försäkran om överensstämmelse har utfärdats för:


Produktnamn:                                        Titan security key
Produktmodellnummer:                        K13T                                    

Google LLC intygar under eget ansvar att produkterna som anges ovan följer kraven i följande direktiv från Europeiska unionen:

Produkten som beskrivs ovan och som är föremål för försäkran efterlever följande förordningar:

Radioutrustningsdirektivet (RED)                                                        2014/53/EU 
Direktivet om relaterade produkter
RoHS-direktivet                                                                                       2011/65/EU

Följande harmoniserade standarder och normativa dokument är sådana för vilka produktens överensstämmelse förklaras, tillsammans med specifika hänvisningar till kraven i direktiven de gäller:

Hälsa och säkerhet (artikel 3.1(a) i RED)                                             EN 50663:2017, EN 62479:2010
                                                                                                                      EN 60950-1:2006+A2:2013

EMC (artikel 3.1(b) i RED)                                                                        EN 301 489-1 v2.2.0
                                                                                                                      EN 301 489-3 v2.1.1 
                                                                                                                      EN 301 489-17 v3.2.0
                                                                                                                      EN 55032:2015
                                                                                                                      EN 55035:2017 

Spektrum (artikel 3.2 i RED)                                                                     EN 300 328 v2.1.1
                                                                                                                       EN 300 330 v2.1.1  

Utrustning inom vissa kategorier eller
klasser (artikel 3.3 i RED)                                                                        Inte tillämpligt                                                                                    

RoHS-direktivet 2011/65/EU                                                                   EN 50581:2012

* Underskrift finns i den engelska versionen av försäkran om överensstämmelse

_____________________________________________________________________________
Signatur          Utgivningsdatum: 10. juli 2019  Mountain View, CA, USA

Namn:                Sampath Srinivas
Titel:                   Ansvarig för produkthantering

Revision: 01