EU-conformiteitsverklaring (2014/53/EU)

EU-conformiteitsverklaring — USB/NFC Titan Security Key (K9T)

 

EU-conformiteitsverklaring

 

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043

Deze conformiteitsverklaring is verstrekt voor:


Productnaam:                                           Titan security key
Productmodelnummers                          K9T                                    

Wij, Google LLC, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de hierboven genoemde producten voldoen aan de essentiële vereisten van de volgende richtlijnen van de Europese Unie:

Het onderwerp van de verklaring zoals hierboven beschreven voldoet aan de volgende regelgeving:

Richtlijn betreffende de harmonisatie van de wetgevingen
van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden
van radioapparatuur en tot intrekking van Richtlijn 1999/5/EG          2014/53/EU 

Richtlijn betreffende de totstandbrenging van een kader
voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp
voor energiegerelateerde producten

Richtlijn inzake beperking van het gebruik van bepaalde
gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur          2011/65/EU

Voor de volgende overeenstemmende normen en bindende documenten is conformiteit van het product vastgesteld, met specifieke verwijzing naar de essentiële vereisten van de vermelde richtlijnen:

Gezondheid en veiligheid (artikel 3.1(a) van richtlijn 2014/53/EU     EN 60950-1:2006+A2:2013

 
Elektromagnetische compatibiliteit (artikel 3.1(b)

van richtlijn 2014/53/EU)                                                                          EN 301 489-1 v2.2.0 
                                                                                                                       EN 301 489-3 v2.1.1 
                                                                                                                       EN 55032:2015
                                                                                                                       EN 55035:2017 

Spectrum (artikel 3.2 van richtlijn 2014/53/EU)                                    EN 300 330 v2.1.1   

Tot bepaalde categorieën of klassen behorende
radioapparatuur(artikel 3.3 van richtlijn 2014/53/EU)                           N.v.t                                                                                          

Richtlijn inzake beperking van het gebruik van bepaalde
gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische
apparatuur 2011/65/EU                                                                               EN 50581:2012

* Underskriften findes i den engelske version af overensstemmelseserklæringen

_____________________________________________________________________________
Handtekening         Uitgiftedatum:  10. juli 2019  Mountain View, CA, USA

Naam:                Sampath Srinivas
Functie:                 Director, Product Management

Revision: 01

EU-conformiteitsverklaring — Bluetooth/USB/NFC TItan Security Key (K13T)

 

EU-conformiteitsverklaring

 

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043

Deze conformiteitsverklaring is verstrekt voor:


Productnaam:                                           Titan security key
Productmodelnummers                          K13T                                    

Wij, Google LLC, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de hierboven genoemde producten voldoen aan de essentiële vereisten van de volgende richtlijnen van de Europese Unie:

Het onderwerp van de verklaring zoals hierboven beschreven voldoet aan de volgende regelgeving:

Richtlijn betreffende de harmonisatie van de wetgevingen
van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden
van radioapparatuur en tot intrekking van Richtlijn 1999/5/EG          2014/53/EU 

Richtlijn betreffende de totstandbrenging van een kader
voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp
voor energiegerelateerde producten

Richtlijn inzake beperking van het gebruik van bepaalde
gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur          2011/65/EU

Voor de volgende overeenstemmende normen en bindende documenten is conformiteit van het product vastgesteld, met specifieke verwijzing naar de essentiële vereisten van de vermelde richtlijnen:
 

Gezondheid en veiligheid (artikel 3.1(a) van richtlijn 2014/53/EU     EN 50663:2017, EN 62479:2010
                                                                                                                         ​EN 60950-1:2006+A2:2013

 
Elektromagnetische compatibiliteit (artikel 3.1(b)

van richtlijn 2014/53/EU)                                                                             EN 301 489-1 v2.2.0
                                                                                                                          EN 301 489-3 v2.1.1 
                                                                                                                          EN 301 489-17 v3.2.0
                                                                                                                          EN 55032:2015
                                                                                                                          EN 55035:2017

Spectrum (artikel 3.2 van richtlijn 2014/53/EU)                                      EN 300 328 v2.1.1
                                                                                                                          EN 300 330 v2.1.1  

Tot bepaalde categorieën of klassen behorende
radioapparatuur(artikel 3.3 van richtlijn 2014/53/EU)                           N.v.t                                                                                          

Richtlijn inzake beperking van het gebruik van bepaalde
gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische
apparatuur 2011/65/EU                                                                               EN 50581:2012

* Underskriften findes i den engelske version af overensstemmelseserklæringen

_____________________________________________________________________________
Handtekening         Uitgiftedatum:  10. juli 2019  Mountain View, CA, USA

Naam:                Sampath Srinivas
Functie:                 Director, Product Management

Revision: 01