הוספה או עריכה של משימה

כשיוצרים משימה, אפשר להוסיף פרטים, לקבוע לה תאריך ושעה, להוסיף תתי-משימות או להגדיר שהיא תחזור על עצמה בימים מסוימים. אפשר ליצור עד 100,000 משימות.

טיפים:

 • אם מוסיפים למשימה תאריך ושעה, מקבלים תזכורת לנייד במועד שנקבע. אם מוסיפים למשימה רק תאריך (בלי שעה), מקבלים את התזכורת בשעה 9:00. משימות שנקבעו להן תאריכים מופיעות גם באפליקציות של יומן Google.
 • אתם יכולים לערוך ברשימת המשימות האישית משימות קבוצתיות שהוקצו לכם. אתם גם יכולים למחוק ממנה משימות כאלה, לסמן שהן בוצעו ולבטל את ההקצאה שלהן אליכם. אם תשנו משימות קבוצתיות ברשימת המשימות האישית, הן יתעדכנו או יימחקו גם בחדרים בצ'אט של Gmail. כאן תוכלו לקרוא מידע נוסף על משימות קבוצתיות.

יצירת משימה

באמצעות החלונית הצדדית

 1. במחשב, פותחים את Gmail, יומן Google או קובץ ב-Google Docs, ‏Sheets או Slides
 2. בצד שמאל, לוחצים על הסמל של Tasks Tasks.
 3. למעלה, לוחצים על הוספת משימה.
 4. מזינים משימה.
 5. כדי להוסיף תאריך ושעה או להגדיר משימה חוזרת, מקישים על סמל העריכה עריכה ואז הוספת תאריך ושעה.

הערה: אם למשימה יש תתי-משימות, אי אפשר להגדיר אותה כמשימה חוזרת. 

הוספת משימה מהודעת אימייל 

 1. פותחים את Gmail במחשב.
 2. בצד שמאל, לוחצים על הסמל של Tasks Tasks.
 3. מוצאים את הודעת האימייל שרוצים לשמור כמשימה. 
 4. גוררים את ההודעה לחלונית הצדדית.
 5. כדי להוסיף תאריך ושעה או להגדיר משימה חוזרת, מקישים על סמל העריכה עריכה ואז הוספת תאריך ושעה.

הערה: אם למשימה יש תתי-משימות, אי אפשר להגדיר אותה כמשימה חוזרת. 

הוספת משימה מהיומן

 1. פותחים את יומן Google במחשב. 
 2. למעלה, לוחצים ליד התאריך. 
 3. לוחצים על משימה
 4. מזינים את פרטי המשימה. 
 5. לוחצים על שמירה

העתקת התזכורות ל-Tasks

 1. במחשב, פותחים את Gmail, יומן Google או קובץ ב-Google Docs, ‏Sheets או Slides.
 2. בצד שמאל, לוחצים על הסמל של Tasks Tasks.
 3. לוחצים על הסמל 'עוד' עוד ואז העתקת התזכורות ל-Tasks
 4. בוחרים את האפשרויות הרצויות בתחתית החלון. 

הערה: אי אפשר להעתיק תזכורות עם מיקומים או אימיילים מצורפים, או תזכורות מ-Keep.

שינוי משימה 

 1. במחשב, פותחים את Gmail, יומן Google או קובץ ב-Google Docs, ‏Sheets או Slides
 2. בצד שמאל, לוחצים על הסמל של Tasks Tasks.
 3. במשימה שרוצים לשנות, לוחצים על סמל העריכה עריכה.
 4. משנים את פרטי המשימה. 
  • אם המשימה שרוצים לשנות היא משימה חוזרת, כדי לשנות את התאריך והשעה של המשימה הבאה בסדרה, לוחצים על התאריך. כדי לערוך את התאריך והשעה של כל המשימות בסדרה, לוחצים על פרטי החזרה שבתחתית החלון. 
 5. לוחצים על הסמל 'הקודם' הקודם.

סימון משימה כ'הושלמה' 

 1. במחשב, פותחים את Gmail, יומן Google או קובץ ב-Google Docs, ‏Sheets או Slides
 2. בצד שמאל, לוחצים על הסמל של Tasks Tasks.
 3. מימין למשימה, לוחצים על הסמל 'הושלמה' סימון כ.

מחיקת משימה 

 1. במחשב, פותחים את Gmail, יומן Google או קובץ ב-Google Docs, ‏Sheets או Slides
 2. בצד שמאל, לוחצים על הסמל של Tasks Tasks.
 3. במשימה שרוצים למחוק, לוחצים על סמל העריכה עריכה ואז מחיקה פח אשפה.

הערה: כדי למחוק משימה אחת בסדרה של משימות חוזרות, פותחים את אפליקציית יומן Google, מקישים על המשימה הספציפית שרוצים למחוק בסדרה ואז על ואז מחיקהפח אשפה ואז המשימה הזו

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?