מקשי קיצור ב-Google Tasks

You can use keyboard shortcuts to save time on tasks.

קיצור דרך פעולה
Enter יצירת משימה
Shift + Enter הצגה פרטי המשימה
Esc סגירת חלון הפרטים
רווח סימון משימה כמשימה שהושלמה
Alt + חץ למעלה הזזת משימה או רשימה למעלה
Alt + חץ למטה הזזת משימה או רשימה למטה
‎⌘/Ctrl + ]‎ הצבה כתת-משימה
‎⌘/Ctrl + [‎ הסרה כתת-משימה
‎⌘/Ctrl + Z ביטול הפעולה האחרונה
‎⌘/Ctrl + /‎ הצגת רשימה של מקשי הקיצור
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?