Pierwsze kroki z udostępnionymi zadaniami

Dzięki udostępnionym zadaniu w Google Chat i Dokumentach Google możesz:
 • przypisywać innym osobom zadania do wykonania;
 • sprawdzać stan udostępnionego zadania;
 • aktualizować udostępnione zadanie we wspólnym miejscu, np. pokoju lub dokumencie;
 • aktualizować udostępnione zadanie przypisanego do Ciebie na osobistej liście zadań.

Wskazówka: nie możesz utworzyć podzadania ani powtarzać udostępnionych zadań.

Jak działają udostępnione zadania

Udostępnione zadanie możesz utworzyć i przypisać w:

Po przypisaniu do Ciebie udostępnionych zadań:

 • Udostępnione zadania trafią na domyślną listę w usłudze Lista zadań, ale możesz je przenieść do innych list.
 • Twoje zadanie pojawi się:
  • na Twojej osobistej liście zadań;
  • we wspólnym miejscu, np. w pokoju czatu lub dokumencie;
  • w Kalendarzu Google, jeśli zadanie ma datę i godzinę.
 • Zadanie możesz edytować lub usunąć.
  • Zmiany są widoczne w przypisanych do Ciebie udostępnionych zadaniach w pokoju lub dokumencie.
 • Jeśli masz dostęp do historii pokoju lub dokumentu, możesz sprawdzić, kto wykonał zadanie lub zmienił przypisaną osobę.

Wskazówka: możesz zgłaszać jako spam przypisane zadania ze wspólnego miejsca, takiego jak pokój czy dokument. Dowiedz się, jak zgłaszać przypisane zadania jako spam

Więcej informacji na temat powiadomień o udostępnionych zadaniach

 • Powiadomienia otrzymasz, gdy zadania zostaną:
  • utworzone;
  • przypisane, ponownie przypisane lub cofnięte;
  • ukończone lub oznaczone jako nieukończone;
  • usunięte bez ukończenia.
 • W Google Chat otrzymujesz powiadomienia o zadaniach w pokoju.
 • W Dokumentach Google otrzymujesz e-maile z powiadomieniami, które zawierają adres e-mail przypisanej osoby. Możesz też otrzymywać powiadomienia w przypadku zmiany daty lub tytułu.

Wskazówka: nie będziesz otrzymywać powiadomień o wprowadzonych przez siebie zmianach w zadaniach.

Więcej informacji o usuniętych udostępnionych zadaniach

Usunięte udostępnione zadanie jest usuwane z osobistej listy zadań i wspólnego miejsca.

 • Jeśli zadanie jest w Google Chat: wszystkie powiązane wiadomości pozostaną w pokoju, dopóki ich nie usuniesz.
 • Jeśli zadanie znajduje się w Dokumentach Google i:
  • masz uprawnienia do edycji:
   • zadanie nie będzie już widoczne w dokumencie, ale element listy kontrolnej i tekst nie znikną;
  • nie masz uprawnień do edycji:
   • zadanie będzie widoczne jako usunięte obok elementu listy kontrolnej;
   • wszyscy współpracownicy z uprawnieniami do edycji mogą zaakceptować te zmiany;
   • zadania będą nadal wyświetlane w strumieniu listy do momentu zaakceptowania ich usunięcia.

Ważne: aby przejrzeć usunięte zadania, otwórz „Historię zmian” w dokumencie. Dowiedz się, jak sprawdzić, co się zmieniło w dokumencie

W przypadku usunięcia pokoju lub dokumentu:

 • w Google Chat: wszystkie zadania zostaną usunięte z tego pokoju oraz z osobistej listy zadań osoby, której zostały przypisane.
 • w Dokumentach Google: wszystkie zadania pozostają na Twojej osobistej liście zadań, ale nie można wyświetlić połączonego dokumentu, ponieważ został usunięty.

Jeśli konto Google zostanie usunięte:

 • W Google Chat: przypisanie zadań do Ciebie zostanie anulowane, ale te zadania pozostaną w pokoju.
 • W Dokumentach Google: przypisane do Ciebie zadania pozostaną w dokumencie, ale zostaną przypisane do nieznanego użytkownika.

Jeśli utracisz dostęp do pokoju lub dokumentu:

 • Twoje zadania pozostaną do Ciebie przypisane. Wprowadzone zmiany zostaną odzwierciedlone we wspólnym miejscu.
  • Wskazówka: w przypadku Dokumentów Google współpracownik z uprawnieniami do edycji musi zaakceptować zmiany, zanim zostaną one zastosowane.

Przydatne materiały

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
7522072157263635979