Mijn proxyserver vereist een gebruikersnaam en wachtwoord. Wat moet ik doen?

Ga als volgt te werk als uw proxyserver een gebruikersnaam en wachtwoord vereist:
  1. Open Google Talk.
  2. Klik op 'Instellingen' boven aan het aanmeldingsscherm.
  3. Kies 'Verbinding' links in het dialoogvenster.
  4. Selecteer het keuzerondje 'Volgende proxy gebruiken'.
  5. Vink het vakje naast 'Proxyserver vereist verificatie' aan.
  6. Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de proxy op.
  7. Klik op 'OK'.