แอป Google
เมนูหลัก
ขณะนี้หน้าที่คุณขอยังไม่พร้อมให้บริการในภาษาของคุณ คุณสามารถเลือกภาษาอื่นได้ที่ด้านล่างของหน้าหรือแปลหน้าเว็บใดๆ ให้อยู่ในภาษาที่คุณต้องการได้ทันที โดยใช้คุณลักษณะการแปลภาษาในตัวของ Google Chrome

Goodbye to the Google Talk app for Windows

The Google Talk app for Windows was shut down on February 23, 2015. If you try to use the Google Talk app, you'll see a sign-in error, and we'll send you an email explaining what's happened.

To keep chatting with your contacts, you can use the Hangouts Chrome desktop app. You can use the same account that you used with Google Talk to sign in to the Hangouts app. Your contacts from Google Talk will show up automatically in the Hangouts app.

You can also still connect to Google Talk with compatible third-party apps, like Pidgin and Gajim.

Finding your contacts and history: