G Suite to teraz Google Workspace – znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do prowadzenia firmy.

Zmienne definiowane przez użytkownika

Zmienne niestandardowe definiowane przez użytkownika w Menedżerze tagów Google pozwalają realizować konkretne wymagania, których nie obejmują zmienne wbudowane.

Aby utworzyć nową zmienną definiowaną przez użytkownika:

  1. W menu po lewej stronie kliknij Zmienne.
  2. W sekcji Zmienne zdefiniowane przez użytkownika kliknij Nowa.
  3. Kliknij Konfiguracja zmiennej i wybierz odpowiedni typ zmiennej. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz listę typów zmiennych dla stron internetowych lub aplikacji mobilnych.
  4. Określ opcje dla wybranego typu zmiennej.
  5. Nadaj nazwę zmiennej. Zastosuj opisową konwencję nazewnictwa wskazującą funkcję zmiennej, np. „Zmienna warstwy danych – nazwa produktu”.
  6. Kliknij Zapisz.
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
102259
false