Zmienne

Dla programisty zmienna jest symbolem w kodzie, którego można używać do odzwierciedlenia wartości ulegającej zmianom. Zmienna w Menedżerze tagów Google pełni identyczną funkcję. Zmienne są wykorzystywane w regułach i tagach:

  • Zmienne w regułach służą do definiowania filtrów, które określają, kiedy ma być uruchamiany dany tag.
    Przykład: uruchomienie reguły opartej na odsłonie strony, jeśli zmienna url będzie miała wartość „example.com/index.html”.
  • Zmienne w tagach służą do przechwytywania wartości dynamicznych.
    Przykład: przekazanie do tagu śledzenia konwersji informacji o wartości transakcji i nabytych produktach.

Menedżer tagów udostępnia w każdym kontenerze zbiór często używanych zmiennych wbudowanych. Możesz też tworzyć dodatkowe zmienne niestandardowe, dopasowane do Twoich potrzeb.