Ingebouwde variabelen

Ingebouwde variabelen zijn een speciale categorie van vooraf gemaakte en niet-aanpasbare variabelen. Nieuwe containers bevatten aan het begin geen door de gebruiker gedefinieerde variabelen. Sommige ingebouwde variabelen zijn vooraf ingeschakeld. Ingeschakelde ingebouwde variabelen worden in Tag Manager beschikbaar gesteld in gedeelten waar menu's voor variabeleselectie worden weergegeven.

Ingebouwde variabelen voor een container inschakelen:

  1. Klik in het linkermenu op Variabelen.
  2. Klik in het gedeelte 'Ingebouwde variabelen' op Configureren.
  3. Schakel variabelen in of uit met behulp van de bijbehorende selectievakjes. 
U kunt ingebouwde variabelen ook direct in menu's voor variabeleselectie inschakelen. Kies Een ingebouwde variabele selecteren... in een willekeurig menu voor variabeleselectie en klik vervolgens op de gewenste ingebouwde variabele om deze toe te voegen aan de container.