G Suite har bytt namn till Google Workspace: allt ditt företag behöver för att få jobbet gjort.

Mallgalleri för grupp

Mallgalleri för grupp i Google Taggstyrning ger dig som användare av Taggstyrning möjlighet att upptäcka taggar och variabelmallar som skapats av gruppen och lägga till dem i dina behållare.

Obs! Innehållet i galleriet tillhandahålls av tredjepartsutvecklare, inte av Google. Google gör inga utfästelser eller åtaganden gällande resultat, kvalitet eller innehåll i mallar från tredje part.

Bläddra i galleriet

I mallgalleriet för gruppen finns listor över alla tillgängliga taggar och variabelmallar. Om du vill bläddra i galleriet besöker du tagmanager.google.com/gallery.

Varje sida med mallinformation ger mer utförlig information om mallen, författaren och eventuella behörigheter som krävs. Informationssidan tillhandahåller en länk till mallens GitHub-arkiv och den kan också ha författarskapade länkar för ytterligare information, dokumentation och support.

Lägg till en mall från Taggstyrning

Du kan lägga till taggen för mallgalleriet för gruppen och variabelmallar direkt från Taggstyrning.

Så här söker du efter och lägger till en ny taggmall:

 1. Klicka på Mallar från Taggstyrning.
 2. I avsnittet Taggmallar klickar du på Sök i galleriet.
 3. Om du vill filtrera listan kan du klicka på Sök för att öppna sökfältet och skriva lite text, t.ex. ”remarketing” för att visa alla taggar som innehåller den termen.
 4. Klicka på en mallpost för att se detaljerad information.
 5. Klicka på Lägg till i arbetsyta om du vill lägga till mallen.
 6. Granska de obligatoriska mallbehörigheterna. Klicka på Lägg till om du litar på mallen. (Klicka på Lägg inte till om du vill avbryta.)

Taggmallar som lagts till i en behållare visas som ett tillgängligt alternativ när du lägger till en ny tagg. Du kan använda dessa taggar på samma sätt som andra taggar. Taggmallarna är också tillgängliga i avsnittet Mallar i användargränssnittet för Taggstyrning.

Så här söker du efter och lägger till en ny variabelmall:

 1. Klicka på Mallar från Taggstyrning.
 2. I avsnittet Variabelmallar klickar du på Sök i galleriet.
 3. Om du vill filtrera listan kan du klicka på Sök för att öppna sökfältet och skriva lite text, t.ex. ”remarketing” för att visa alla taggar som innehåller den termen.
 4. Klicka på en mallpost för att se detaljerad information.
 5. Klicka på Lägg till i arbetsyta om du vill lägga till mallen.
 6. Granska de obligatoriska mallbehörigheterna. Klicka på Lägg till om du litar på mallen. (Klicka på Lägg inte till om du vill avbryta.)

Variabelmallar som lagts till i en behållare visas som ett tillgängligt alternativ när du lägger till en ny variabel. Du kan arbeta med dessa variabelmallar på samma sätt som med andra variabler. Dessa mallar finns även i avsnittet Mallar i användargränssnittet i Taggstyrning.

Uppdatera en mall

Om en importerad mall får en uppdatering från utgivaren får du varning från Taggstyrning om att en uppdatering är tillgänglig via ett meddelandefält längst upp på behållarens huvudskärm.

Så här uppdaterar du en mall:

 1. Klicka på Visa i meddelandefältet för uppdateringar. En lista med mallar med uppdateringar visas.
 2. Klicka på posten som du vill uppdatera. En sida som jämför skillnaderna mellan den aktuella versionen och den nya versionen visas.
 3. Klicka på Godkänn uppdatering för att installera den uppdaterade versionen. Fältvärden och konfigurationer behålls mellan versionerna. (Eller klicka på Hoppa över uppdatering för att bortse från den här versionen.)
 4. Testa och publicera behållaren igen vid behov för att uppdateringarna ska träda i kraft.

Redigera en importerad mall (avancerat)

När en tagg eller variabelmall har importerats från galleriet kan du redigera den i mallredigeraren. Se utvecklardokumentationen för mer information om hur du redigerar anpassade mallar.

Om du redigerar anpassade mallar kan funktionen upphöra att fungera. Mallredigerare bör fungera med JavaScript och bör kunna återföra ändringar i händelse av problem. Använd denna funktion med stor försiktighet.

Om en mall ändras uppdateras den inte längre när mallutgivaren tillhandahåller en uppdatering. Om du behöver importera en mall från gruppen igen kan du ignorera ändringarna och importera den önskade mallen så att den förblir uppdaterad.

Publicera en mall

Om du vill skapa och publicera en mall och sedan skicka in den till mallgalleriet för gruppen kan du läsa vår utvecklardokumentation, uppladdningsanvisningarna och stilguiden.

Relaterade resurser

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
102259
false
false