G Suite har bytt namn till Google Workspace: allt ditt företag behöver för att få jobbet gjort.

Konfigureringsguide för AMP och Taggstyrning

AMP (Accelerated Mobile Pages Project) är en webbplattform med öppen källkod som hjälper dig att förbättra resultatet av ditt webbinnehåll. AMP kan användas med Google Taggstyrning. Här beskriver vi det rekommenderade sättet att konfigurera Google Taggstyrning på AMP-sidor.

Så här installerar du Taggstyrning för AMP:

 1. Skapa en AMP-behållare i Taggstyrning.
 2. Lägg till Taggstyrning-kodavsnittet på dina AMP-sidor.
 3. Konfigurera taggar i Taggstyrning-behållaren och publicera den.

Skapa en AMP-behållare

Taggstyrning innehåller en behållartyp för AMP. Skapa en ny AMP-behållare för ditt projekt:

 1. Klicka på Fler åtgärder (Mer) på skärmen Konton för kontot du vill använda. Välj Skapa behållare.
 2. Ge behållaren ett namn. Använd ett beskrivande namn, till exempel example.com - nyheter - AMP.
 3. Välj AMP under Var behållaren ska användas.
 4. Klicka på Skapa.

Behållaren är nu klar. Nästa steg är att installera Taggstyrning-koden på dina AMP-sidor.

Taggstyrning visar information om hur du installerar kodavsnittet på bästa sätt. Du kan också läsa mer i nästa avsnitt.

Lägga till Taggstyrning-kodavsnittet

När du har skapat den nya AMP-behållaren visas skärmen Installera Google Taggstyrning. Två kodavsnitt genereras. Kopiera dessa kodavsnitt så att de visas på dina AMP-sidor.

Obs! När du vill senare komma åt kodavsnittet klickar du på behållarens id högst upp på översiktssidan på arbetsytan eller på Administratör och sedan på Installera Google Taggstyrning.

Det första kodavsnittet lägger till komponenten amp-analytics på AMP-sidan. Denna kod ska placeras sist i <head>-avsnittet på sidan och ska förekomma en enda gång på sidan.

<!-- AMP Analytics --><script async custom-element="amp-analytics" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-analytics-0.1.js"></script>
Viktigt! Lägg bara till denna kod om den inte redan finns på sidan och se till att den förekommer en enda gång per sida.

Det andra kodavsnittet konfigurerar amp-analytics för att använda Taggstyrning. Placera denna kod omedelbart efter det inledande <body>-elementet. Ersätt GTM-CONTAINER_ID med Taggstyrning-behållarens id eller kopiera och klistra in hela kodavsnittet från Taggstyrning-gränssnittet.

<!-- Google Tag Manager -->
<amp-analytics config="https://www.googletagmanager.com/amp.json?id=GTM-CONTAINER_ID" data-credentials="include"></amp-analytics>

Konfigurera behållaren och publicera den

När du har installerat behållarkodavsnitten på rätt sätt på dina sidor kan de aktivera taggar som skickas från Taggstyrning. Nästa steg är att skapa taggkonfigurationer och publicera behållaren.

Så här skapar du en ny tagg:

 1. Klicka på Taggar följt av Ny.
 2. Klicka på Taggkonfiguration och välj taggtypen på listan över AMP-taggar som stöds.
 3. Konfigurera taggen med information från taggleverantören.
 4. Klicka på Utlösare och lägg till ett eller flera händelsevillkor som ska medföra att taggen aktiveras.
 5. Ge utlösaren ett namn och klicka på Spara.

Upprepa dessa steg för alla eventuella ytterligare taggkonfigurationer. När behållarkonfigurationen är klar måste du publicera behållaren för att ändringarna ska få effekt.

Sidvariabler

Taggstyrning kan fånga upp AMP-variabler och använda dem i tagg- och utlösarkonfigurationer. En sida som säljer skor kan till exempel innehålla variabler som beskriver egenskaperna hos en viss sko. Dessa värden kan användas för att skapa Taggstyrning-variabler:

<amp-analytics config="https://www.googletagmanager.com/amp.json?id=Tag Manager-XXXXXX;Tag Manager.url=SOURCE_URL" data-credentials="include">
  <script type="application/json ">
      {
          "vars" : {
              "type": "shoes",
              "color": "red"
          }
      }
  </script>
</amp-analytics>

Så här skapar du en användardefinierad variabel i Taggstyrning som fångar upp färgvariabeln i koden ovan:

 1. Klicka på Variabler.
 2. Klicka på Ny under Användardefinierade variabler.
 3. Klicka på Variabelkonfiguration och välj AMP-variabel.
 4. Ange fältnamnet (till exempel färg) i fältet AMP-variabelns namn.
 5. Ge variabeln ett beskrivande namn (till exempel AMP-variabel - färg).
 6. Klicka på Spara.

AMP-taggar med stöd för Taggstyrning

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
102259
false
false