G Suite heter nå Google Workspace: Her finner du alt bedriften trenger for å få arbeidet gjort.

Utløseren for YouTube-videoer

Utløseren for YouTube-videoer brukes til å utløse tagger basert på ulike interaksjoner med innebygde YouTube-videoer på nettsider.

Ved hver interaksjon blir data om videoen og avspillingsstatus overført til datalaget. Før du begynner å arbeide med denne utløserkonfigurasjonen, må du slå på innebygde videovariabler for data du ønsker å registrere.

Slik oppretter du nye utløsere for YouTube-videoer:

 1. Klikk på Utløsere og så Ny.
 2. Klikk på Utløserkonfigurasjon og velg utløsertypen kalt YouTube-video.
 3. Konfigurer utløseren:
  • Alternativer for registrering
   • Start: En hendelse utløses når avspilling av videoen starter.
   • Complete (Fullført): Utløseren aktiveres når avspilling av videoen er ferdig.
   • Pause (Sett på pause), Seeking (Spoler) og Buffering (Bufrer): Utløseren aktiveres hvis videoen settes på pause, hvis glidebryteren flyttes, eller hvis videoen bufrer.
   • Progress (Fremdrift): Utløseren aktiveres på bestemte trinn i videoavspillingen. Disse trinnene konfigureres ved hjelp av prosent- eller tidsgrenseverdier:
    • Percentages (Prosentandeler): Denne verdien representerer prosentandelen av videoen som er avspilt. Angi prosentandeler i en kommadelt liste med ett eller flere heltall, for eksempel 5, 20, 50, 80, som representerer henholdsvis 5 %, 20 %, 50 % og 80 %.
    • Time Thresholds (Tidsgrenseverdier): Denne verdien representerer hvor mange sekunder videoen er avspilt. Angi tidsgrenser i en kommadelt liste med ett eller flere heltall, for eksempel 5, 15, 60, 120, som representerer henholdsvis 5 sekunder, 15 sekunder, 60 sekunder og 120 sekunder.
   Utløseren aktiveres bare av prosentandeler og tidsgrenser den første gangen de nås. Hvis brukeren søker forbi en bestemt prosentandel eller tidsgrense i videoen, aktiveres ikke hendelsen.
  • Avansert
   • Legg til støtte for JavaScript API i alle videoer: Merk av for dette alternativet for å slå på YouTube iFrame Player API. Da sikrer du at enablejsapi-parameteren legges til i nettadresser for YouTube-videospillere med 1 som tilordnet verdi. Dermed kan spilleren styres via iFrame eller JavaScript. Merk: Dette medfører at videoen lastes inn på nytt hvis den spilles av når Tag Manager lastes inn.
   • Slå på denne utløseren for: Velg riktig alternativ:
    • Container Load (gtm.js) skjer så snart som mulig når siden lastes inn.
    • Window Load (gtm.load) (standard) skjer etter at alt innledende innhold på siden er lastet inn.
    • DOM Ready (gtm.dom) skjer etter at DOM er klar til å bli analysert.
   Merk: Ettersom utløseren for rulledybde forsøker å beregne dimensjonene på en side når den lastes inn, er det best å vente til vinduet er helt innlastet før denne utløseren blir aktivert. Det anbefales å bruke Window Load (gtm.load) for å få det beste resultatet.

Utløsere for YouTube-videoer fungerer både på og etter sideinnlasting, så lenge minst ett av disse elementene er til stede når Tag Manager lastes inn:

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
102259
false
false