G Suite вече е Google Workspace: Всичко, от което бизнесът Ви се нуждае, за да изпълнявате работата си.

Задействане на таймер

Задействането на таймера на Мениджър на маркери на Google Ви дава възможност да изпращате събития на Мениджъра на маркери на определени времеви интервали. Използвайте това задействане, за да измерите колко време прекарва на страницата даден потребител, за да извърши определена задача (напр. четене на статия, попълване на формуляр или извършване на покупка).

За да създадете ново задействане на таймер:

  1. Кликнете върху Задействания и след това Ново.
  2. Кликнете върху Конфигуриране на задействане и изберете тип на задействането Таймер.
  3. Стойността по подразбиране за Име на събитието е gtm.timer. Тази стойност посочва името на събитието такова, каквото е предадено към Мениджър на маркери. Стойността по подразбиране е gtm.timer и в повечето случаи няма нужда да се променя. След това можете да използвате това име, за да създадете задействане на персонализирано събитие. Например: Посочете „Име на събитието“ за timer5 и след това създайте друго задействане на персонализирано събитие, при което условието е event е равно на 5.
  4. Добавете Интервал в милисекунди. Задействането ще се активира на посочения интервал (напр. на всеки 5000 милисекунди).
  5. Добавете стойност Ограничение, за да посочите максималния брой пъти, в които да се активира задействането. Оставете това поле празно, ако искате задействането да активира събития, докато потребителят не напусне страницата.
  6. В секцията Активиране на това задействане, когато всички тези условия са изпълнени посочете променлива, оператор и стойност. Благодарение на тази стъпка задействането ще се активира само когато е необходимо, за да помогне да се подобри цялостната ефективност на сайта.
  7. Запазете задействането и публикувайте контейнера.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
102259
false
false