Aktivera utlösare och utlösarundantag

Aktivera utlösare anger när taggar ska aktiveras. En tagg aktiveras när omständigheterna för någon av utlösarna inträffar. Om en tagg till exempel har två utlösare, en för alla sidor och en för en specifik sida aktiveras taggen på alla sidor.

Utlösare ställs in längst ned på taggens konfigurationssida. När en tagg skapas uppmanas du att lägga till en utlösare i taggkonfigurationen innan taggen sparas.

Ett utlösarundantag (kan också kallas blockerande utlösare) är en typ av utlösare som kan blockera andra utlösares möjlighet att aktiveras under vissa förhållanden. Om du till exempel har en utlösare för alla sidor och utlösarundantaget webbadress är lika med thankyou.html aktiveras aldrig taggen på sidan thankyou.html.

Lägg till eller ta bort en utlösare från en taggkonfiguration eller skapa ett undantag så här:

 1. Klicka på Taggar i navigeringsfältet till vänster.
 2. Klicka på namnet på taggen du vill redigera.
 3. Klicka på RedigeraRedigera.
  • Lägg en utlösare genom att klicka på Lägg till Lägg till i avsnittet Aktivera utlösare.
  • Ta bort en utlösare genom att klicka på Ta bortTa bort bredvid utlösaren du vill ta bort från avsnittet Aktivera utlösare.
  • Lägg till ett utlösarundantag genom att klicka på Lägg tillLägg till i avsnittet Undantag.
  • Ta bort ett utlösarundantag genom att klicka på Ta bortTa bort bredvid posten du vill ta bort från avsnittet Undantag.

Relaterade resurser

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?