G Suite вече е Google Workspace: Всичко, от което бизнесът Ви се нуждае, за да изпълнявате работата си.

Персонализирани събития

Персонализираните събития се използват за проследяване на взаимодействия, които се осъществят в уебсайта или мобилното Ви приложение и не се обработват по стандартни начини. Най-честият случай на употреба е когато искате да проследявате изпращания на формуляри, но стандартното поведение за формуляра е променено (напр. събитието за изпращане от браузъра submit е отменено).

Задействане на персонализирано събитие

За да създадете ново задействане на персонализирано събитие:

 1. Кликнете върху Задействания и след това Ново.
 2. Кликнете върху Конфигуриране на задействане и изберете типа задействане Персонализирано събитие.
 3. Въведете име на събитието. Изберете използване на съответствие с регулярен израз, за да позволите на това поле да обработва регулярни изрази.

Примерна конфигурация

Следва примерна конфигурация за мрежата, която ще задейства маркер, когато персонализирано събитие на име button1-click бъде изпратено в слоя данни:

 1. Добавете кода, който ще изпраща събитието в слоя данни при кликване върху бутона:
  ​<a href="#" name="button1" onclick="dataLayer.push({'event': 'button1-click'});">Button 1</a>
 2. Създайте ново задействане на персонализирано събитие. В секцията Конфигуриране на задействането на новия си маркер използвайте следните настройки:
  Event name: button1-click
  This trigger fires on: Всички персонализирани събития

Когато задействането бъде приложено към маркер, маркерът ще задейства събитие при замяна на стандартното събитие за изпращане. При кликване върху посочения бутон към слоя с данни се изпраща персонализирано събитие със стойност button1-click. След това Мениджър на маркери установява „button1-click“ като стойност на персонализирано събитие и задейства маркера.

Използвайте dataLayer.push(), за да изпратите няколко променливи заедно със събитието. Пример: Изпратете стойност на реализацията заедно с името на персонализираното събитие:

dataLayer.push({'event':'button1-click','conversionValue':25});

Създайте променливата от слоя данни в Мениджър на маркери и я използвайте в полето „Стойност на реализацията“ на маркера си за проследяване на реализациите в Google Ads.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
102259
false
false