G Suite вече е Google Workspace: Всичко, от което бизнесът Ви се нуждае, за да изпълнявате работата си.

Задействане за изпращане на формуляр

Използвайте задействането за изпращане на формуляр на Мениджър на маркери на Google, за да активирате маркер, когато бъде изпратен формуляр.

За да конфигурирате задействане за изпращане на формуляр:

  1. Кликнете върху Задействания и след това Ново.
  2. Кликнете върху Конфигуриране на задействане и изберете тип на задействането Изпращане на формуляр.

Опцията Изчакване на маркерите Ви дава възможност да забавите изпращането на формуляра, докато не се активират всички маркери, които зависят от това задействане, или не изтече посоченото време за изчакване, в зависимост от това кое от двете настъпи по-рано. Ако не е избрана, възможно е бавните маркери да не успеят да се задействат, преди изпращането на формуляра да доведе до зареждането на следващата страница.

Опцията Проверка на потвърждаването активира задействането само при успешно изпращане на формуляра. Ако няма отметка, задействането ще се задейства винаги когато потребител опита да изпрати формуляр.

Забележка: За най-добра ефективност посочете условия (напр. конкретен URL адрес), при които очаквате да се извърши изпращане на формуляр. Под Това задействане се активира от изберете Някои формуляри и въведете филтър за задействането, който посочва къде ще се извършва действието, свързано с формуляра.

При активирането на задействане за изпращане на формуляр се попълват следните вградени променливи:

  • Form Element: Елементът от формуляра, върху който е кликнато.
  • Form Classes: Масив от стойностите, намиращи се в атрибута „class“ на формуляра.
  • Form ID: Атрибутът „ID“ на елемента от формуляра.
  • Form Target: Атрибутът „target“ на елемента от формуляра.
  • Form URL: Атрибутът „href“ (ако има такъв) на елемента от формуляра.
  • Form Text: Видимият текст във формуляра.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
false
true
true
102259
false
false