Tag łączący konwersje

Tagi łączące konwersje pomagają tagom mierzyć dane o kliknięciach, co zwiększa dokładność pomiaru liczby konwersji. Umieść tag łączący konwersje na wszystkich stronach, na które mogą trafić użytkownicy po kliknięciu reklamy lub promocji.

Gdy użytkownik klika reklamę, adres URL strony konwersji w Twojej witrynie zawiera zwykle dane o tym kliknięciu. Gdy użytkownik podejmuje w witrynie działanie oznaczone przez Ciebie jako konwersja (czyli uruchamiające tag konwersji Google Ads), dane o kliknięciu służą do powiązania tej konwersji z kliknięciem, dzięki któremu użytkownik dotarł do Twojej witryny.

Tag łączący konwersje automatycznie wykrywa w adresach URL stron konwersji dane o kliknięciu reklamy i w przypadku stron internetowych zapisuje je we własnych plikach cookie w Twojej domenie. W przypadku stron AMP przekazuje te dane w adresach URL. Jeśli używasz tagu łączenia konwersji w usługach Google Marketing Platform, może on również przechowywać w tych plikach cookie unikalne identyfikatory.

Konfiguracja podstawowa

Aby skonfigurować tag łączący konwersje:

 1. Kliknij Tagi a następnie Nowy.
 2. Kliknij kolejno Konfiguracja tagówTag łączący konwersje.
 3. Wybierz regułę. Zwykle warto użyć reguły, która uruchamia tag w przypadku wyświetleń wszystkich stron lub w przypadku wyświetleń wybranych stron, na które użytkownicy trafiają po kliknięciu reklamy.
 4. Zapisz i opublikuj konfigurację tagu.

Wystąpienia tagów łączących konwersje w przypadku kontenerów internetowych i kontenerów AMP będą miały dodatkową opcję łączenia w wielu domenach. Kontenery internetowe będą też umożliwiać zastępowanie ustawień plików cookie.

Łączenie w wielu domenach

Tagi łączące konwersje w kontenerach internetowych i kontenerach AMP można skonfigurować tak, by łączyły konwersje w wielu domenach w przypadku stron docelowych i stron konwersji znajdujących się w różnych domenach. Gdy włączysz tę opcję, do hiperlinków prowadzących do połączonej domeny będzie dołączany parametr tagu łączącego. Domena docelowa ze zgodnym tagiem łączącym będzie sprawdzać, czy w przychodzących adresach URL występują parametry tagu łączącego. W przypadku znalezienia prawidłowego parametru łącznika zostanie pobrany i zachowany własny plik cookie służący do pomiaru. Więcej informacji

Aby skonfigurować tag łączący konwersje do współpracy z wieloma domenami:

 1. Wybierz Włącz połączenia między domenami. Dzięki włączeniu tego ustawienia tag obsługuje przychodzące linki zawierające parametr tagu łączącego.
 2. Opcjonalne, ale zalecane w przypadku kontenerów internetowych i kontenerów AMP: w polu Automatyczne powiązanie domen wpisz listę domen, które mają być połączone tym tagiem. Do adresów URL wszystkich linków prowadzących do domen wymienionych w tym polu będzie dołączany parametr tagu łączącego.
 3. Opcjonalnie w przypadku kontenerów internetowych: aby połączyć formularze, ustaw w polu Dekoruj formularze wartość prawda.
 4. Opcjonalnie w przypadku kontenerów internetowych: jeśli chcesz, by Menedżer tagów odczytywał unikatowy parametr z fragmentu (#), a nie ze standardowego zapytania (?), ustaw w polu Pozycja adresu URL wartość Fragment. W przeciwnym razie pozostaw w tym polu domyślną wartość Parametr zapytania.
 5. Opcjonalnie w przypadku kontenerów AMP: zaznacz pole wyboru Włącz łączenie z identyfikatorem klienta Google Analytics, by synchronizować identyfikator klienta Google Analytics między połączonymi domenami. co umożliwi pomiar aktywności pojedynczego użytkownika w wielu domenach. Uwaga – punkt końcowy musi mieć skonfigurowany tag Universal Analytics i prawidłowe ustawienie linku domeny:
  1. W przypadku instalacji pliku gtag.js ustaw w polu accept_incoming wartość prawda.
  2. W przypadku pliku analytics.js ustaw w polu allowLinker wartość prawda.
  3. W ustawieniach tagu Universal Analytics w Menedżerze tagów dodaj pole o takiej konfiguracji: Nazwa pola – allowLinker, Wartość – prawda.

Uwaga: opcja „Dekoruj formularze” działa tylko wtedy, gdy w polu Pozycja adresu URL ustawiona jest wartość Parametr zapytania. Dzieje się tak dlatego, że niektóre przeglądarki usuwają fragment adresu URL z przesyłanych formularzy.

Zastępowanie ustawień plików cookie (zaawansowane)

W większości przypadków wystarczy podstawowa konfiguracja tego tagu. Ustawienia należy modyfikować tylko w razie potrzeby.

Może to być konieczne, jeśli np. masz już pliki cookie o identycznych nazwach, potrzebujesz wielu zestawów plików cookie lub nie chcesz, by dane o kliknięciach reklam z jednej subdomeny Twojej witryny mieszały się z danymi o konwersjach w innej subdomenie. W takich przypadkach użyj funkcji zastępowania plików cookie.

Tag łączący konwersje zapisuje dane o kliknięciach reklam w plikach cookie o nazwach _gcl_aw_gcl_dc, korzystając z domeny najwyższego poziomu i ścieżki prowadzącej do katalogu głównego. Jeśli musisz zastąpić któreś z tych ustawień, możesz to zrobić w Opcjach tagu łączącego.

Gdy zaznaczysz pole wyboru Zastąp ustawienia plików cookie, wyświetlą się pola Prefiks nazwy, Domena i Ścieżka:

 • Nazwa: prefiks stanowiący część nazw plików cookie. Domyślny prefiks to _gcl. Jeśli np. zmienisz zawartość pola Nazwa na _gcl2, tag łączący konwersje będzie zapisywać dane w plikach cookie o nazwach _gcl2_aw i _gcl2_dc. Jeśli zmienisz prefiks nazw plików cookie, musisz wpisać identyczny prefiks w konfiguracji wszystkich tagów, które odczytują z tych plików cookie dane o kliknięciach reklam (np. tagów śledzenia konwersji Google Ads).
 • Domena: jest to domena Twojej witryny, w której tag łączący konwersje będzie umieszczać własne pliki cookie. Domyślnie będzie on używać w plikach cookie domeny najwyższego możliwego poziomu. Jeśli na przykład adres witryny to blog.example.com, tag łączący konwersje ustawi w plikach cookie domenę example.com. Korzystaj z tego pola tylko wtedy, gdy musisz ograniczyć pliki cookie do domeny niższego poziomu.
 • Ścieżka: jest to ścieżka dostępu do plików cookie. Domyślną ścieżką plików cookie jest katalog główny domeny. Zmieniaj wartość w tym polu tylko wtedy, gdy musisz ograniczyć pliki cookie do podkatalogu domeny.

Możesz też edytować sposób współdziałania tagów z własnymi plikami cookie umieszczanymi przez tagi łączące konwersje. Te tagi mają dwie dodatkowe opcje konfiguracji w sekcji Łączenie konwersji:

 • Włącz łączenie konwersji: domyślnie wszystkie tagi odczytujące dane, które umieszcza tag łączący konwersje, mają wartość prawda w polu „Włącz łączenie konwersji”. Jeśli chcesz wyłączyć możliwość współdziałania tagów z tagami łączącymi konwersje, ustaw tę wartość na „false”.
 • Prefiks pliku cookie: jeśli zmienisz prefiks nazwy pliku cookie w tagu łączącym konwersje, dodaj ten sam prefiks w tym polu, by tag mógł odczytywać dane z odpowiedniego pliku cookie.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?