G Suite heet nu Google Workspace: alles wat u nodig heeft voor uw werk.

Conversion Linker

Conversion Linker-tags worden gebruikt om tags klikgegevens te laten meten, zodat conversies effectief worden gemeten. Implementeer een Conversion Linker-tag op elke pagina waarop bezoekers terecht kunnen komen nadat ze op een advertentie of promotie hebben geklikt.

Wanneer mensen op uw advertenties klikken, bevat de URL van de conversiepagina op uw website meestal informatie over de klik. Wanneer een bezoeker van de site een actie uitvoert die u als conversie heeft getagd (bijv. als er een Google Ads-conversietag wordt geactiveerd), wordt de klikinformatie gebruikt om die conversie te koppelen aan de klik waardoor de bezoeker op uw site terecht is gekomen.

De Conversion Linker-tag detecteert automatisch de informatie van de advertentieklik in de URL van uw conversiepagina en slaat die informatie op in first party cookies in uw domein voor webpagina's, om deze vervolgens door te geven in URL's voor AMP-pagina's. Als u een Conversion Linker-tag gebruikt voor Google Marketing Platform-producten, slaat deze tag mogelijk ook unieke ID's op in de first party cookies.

Basisinstellingen

Een Conversion Linker-tag instellen:

 1. Klik op Tags en dan Nieuw.
 2. Klik op Tagconfiguratie en selecteer Conversion Linker.
 3. Selecteer een trigger. In de meeste gevallen moet u een trigger gebruiken die de tag activeert bij alle paginaweergaven of bij weergaven van specifieke pagina's waar bezoekers van uw site terechtkomen nadat ze op een advertentie klikken.
 4. Sla de taginstellingen op en publiceer deze.

Instanties van Conversion Linker-tags voor web- en AMP-containers hebben de extra optie om te koppelen over meerdere domeinen en webcontainers, en om cookie-instellingen te overschrijven.

Koppelen over meerdere domeinen

Conversion Linker-tags in web- en AMP-containers kunnen via hun instellingen worden gekoppeld over meerdere domeinen voor gevallen waarin de landingspagina's en conversiepagina's voorkomen op meerdere domeinen. Als u deze optie selecteert, wordt bij hyperlinks die verwijzen naar een gekoppeld domein een linkerparameter toegevoegd aan de URL. Een bestemmingsdomein met een geschikte linkertag controleert inkomende URL's op linkerparameters. Als er een geldige linkerparameter wordt gevonden, wordt een first-party meetcookie geëxtraheerd en opgeslagen. Meer informatie.

Configureer de Conversion Linker-tag als volgt om met meerdere domeinen te werken:

 1. Selecteer Linken tussen verschillende domeinen inschakelen. Met deze instelling kan de tag inkomende links met een linkerparameter verwerken.
 2. Optioneel, maar aanbevolen voor web- en AMP-containers: geef in Domeinen automatisch koppelen een lijst met domeinen op die aan deze tag moeten worden gekoppeld. Bij links die verwijzen naar een domein dat in dit veld wordt vermeld, wordt aan de URL een linkerparameter toegevoegd.
 3. Optioneel voor webcontainers: Als u formulieren wilt koppelen, stelt u Formulieren opmaken in op waar.
 4. Optioneel voor webcontainers: Als u Tag Manager moet instrueren om de unieke parameter uit een fragment (#) te lezen in plaats van een standaardquery (?), stelt u de URL-positie in op Fragment. Laat deze optie anders ingesteld staan op de standaardinstelling Queryparameter.
 5. Optioneel voor AMP-containers: Selecteer Koppelen met de client-ID van Google Analytics aanzetten om de Google Analytics-client-ID van gekoppelde domeinen te synchroniseren, zodat activiteit voor 1 gebruiker kan worden gemeten voor meerdere domeinen. Opmerking: Het eindpunt moet worden ingesteld met een Universal Analytics-tag en de juiste instelling voor de domeinlink:
  1. Voor gtag.js-installaties stelt u accept_incoming in op waar.
  2. Stel voor analytics.js stelt u allowLinker in op waar.
  3. Voor de Universal Analytics-instellingen in Tag Manager voegt u een veld toe met de veldnaam allowLinker en de waarde waar.

Opmerking: 'Formulieren opmaken' werkt alleen wanneer tegelijkertijd de optie URL-positie is ingesteld op Queryparameter. Dit komt omdat sommige browsers het URL-fragment verwijderen van formulierinzendingen.

Cookie-instellingen overschrijven (geavanceerd)

In de meeste gevallen is de basisconfiguratie van deze tag voldoende. Pas de instellingen alleen aan als u daarvoor een specifieke reden heeft.

U kunt cookie-instellingen bijvoorbeeld overschrijven als u al cookies heeft met dezelfde namen, als u meerdere sets met cookies nodig heeft of als u niet wilt dat informatie van advertentieklikken in een bepaald subdomein van uw website beschikbaar is voor conversies in een ander subdomein. Gebruik in deze gevallen de functie om cookie-instellingen te overschrijven.

De Conversion Linker-tag slaat informatie van advertentieklikken op in cookies met de naam_gcl_aw, _gcl_dc en _gcl_gb, en gebruikt het domein op het hoogste niveau en het pad op het hoofdniveau. Als u een of meer van deze instellingen wilt overschrijven, kunt u dat doen bij Linker-opties.

Als u het selectievakje Cookie-instellingen overschrijven aanvinkt, worden de tekstvelden Voorvoegsel van naam, Domein en Pad weergegeven:

 • Naam: Dit is het voorvoegsel voor de cookienamen. Het standaardvoorvoegsel is _gcl. Als u het veld Naam bijvoorbeeld wijzigt in _gcl2, maakt de Conversion Linker-tag cookies met de namen _gcl2_aw en _gcl2_dc. Als u het voorvoegsel van de cookienamen wijzigt, moeten alle tags die informatie van advertentieklikken lezen uit deze cookies (bijv. conversietags van Google Ads), ook worden geconfigureerd voor gebruik van hetzelfde voorvoegsel.
 • Domein: Dit is het domein van uw website waarop de first party cookies moeten worden ingesteld. Standaard gebruikt de Conversion Linker-tag het domein op het hoogste niveau waarop cookies kunnen worden ingesteld. Als het adres van uw website bijvoorbeeld blog.example.com is, stelt de Conversion Linker-tag het domein voor cookies in op example.com. Vul dit veld alleen in als u de cookies wilt beperken tot een domein op een lager niveau.
 • Pad: Dit is het pad dat wordt gebruikt om de cookies in te stellen. Het standaardpad voor de cookies is het hoofdniveau van het domein. Vul dit veld alleen in als u de cookies wilt beperken tot een submap van een domein.

U kunt ook bewerken hoe tags werken met first party cookies die zijn ingesteld door Conversion Linker-tags. Deze tags bieden twee extra configuratie-opties in het gedeelte Conversies koppelen:

 • Koppelen van conversies aanzetten: Voor alle tags die gegevens lezen die zijn ingesteld door de Conversion Linker-tag, is 'Koppelen van conversies aanzetten' standaard ingesteld op waar. Stel deze waarde in op 'onwaar' als u niet wilt dat de tag samen met Conversion Linker-tags werkt.
 • Cookievoorvoegsel: Als u het voorvoegsel van de cookienaam in een Conversion Linker-tag heeft gewijzigd, voegt u hier hetzelfde voorvoegsel toe zodat de tag gegevens van de juiste cookie kan lezen.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
102259
false
false