Conversion Linker

Informatie van advertentieklikken instellen in first party cookies

De Conversion Linker-tag wordt gebruikt om klikgegevens op te slaan in first party cookies die aan uw domein zijn gekoppeld. Deze functionaliteit zorgt ervoor dat conversies effectief worden gemeten. Implementeer een Conversion Linker-tag op elke pagina waarop bezoekers terecht kunnen komen nadat ze op een advertentie of promotie hebben geklikt.

Wanneer mensen op uw advertenties klikken, bevat de URL van de conversiepagina op uw website meestal informatie over de klik. Wanneer een bezoeker van de site een actie uitvoert die u als conversie heeft getagd (bijv. als er een Google Ads-tag voor het bijhouden van conversies wordt geactiveerd), wordt de klikinformatie gebruikt om die conversie te koppelen aan de klik waardoor de bezoeker op uw site terecht is gekomen.

De Conversion Linker-tag detecteert automatisch de informatie van de advertentieklik in de URL van uw conversiepagina en slaat deze informatie op in first party cookies in uw domein. Als u de Conversion Linker-tag gebruikt voor Google Marketing Platform-producten, slaat deze tag mogelijk ook unieke ID's op in de first party cookies.

Basisinstellingen

Een Conversion Linker-tag instellen:

 1. Klik op Tags en vervolgens Nieuw.
 2. Klik op Tagconfiguratie en selecteer Conversion Linker.
 3. Selecteer een trigger om uw nieuwe Conversion Linker-tag te activeren. In de meeste gevallen moet u een trigger gebruiken die de tag activeert bij alle paginaweergaven of bij weergaven van specifieke pagina's waar bezoekers van uw site terechtkomen nadat ze op een advertentie klikken.
 4. Sla de tagconfiguratie op en publiceer deze.

Linken tussen verschillende domeinen inschakelen

Schakel linken tussen domeinen in als u bestemmingspagina's en conversiepagina's op meer dan één domein heeft. Wanneer u deze optie selecteert, wordt bij hyperlinks die verwijzen naar een gekoppeld domein een linkerparameter toegevoegd aan de URL. Een bestemmingsdomein met een compatibele linkertag controleert inkomende URL's op linkerparameters. Als er een geldige linkerparameter wordt gevonden, wordt een first party meetcookie geëxtraheerd en opgeslagen. Meer informatie.

Configureer de Conversion Linker-tag als volgt om met meerdere domeinen te werken:

 1. Selecteer Linken tussen verschillende domeinen inschakelen. Met deze instelling kan de tag inkomende links met een linkerparameter verwerken.
 2. Optioneel, maar aanbevolen: geef in Domeinen automatisch linken een lijst op met domeinen die met deze tag moeten worden gekoppeld. Bij links die verwijzen naar een domein dat in dit veld wordt vermeld, wordt aan de URL een linkerparameter toegevoegd.
 3. Optioneel: wilt u formulieren koppelen, dan stelt u Formulieren opmaken in op waar.
 4. Optioneel: als u Tag Manager moet instrueren om de unieke parameter uit een fragment (#) te lezen in plaats van een standaardquery (?), stelt u de URL-positie in op Fragment. Laat deze optie anders ingesteld staan op de standaardinstelling Queryparameter.
Opmerking: 'Formulieren opmaken' werkt alleen wanneer tegelijkertijd de optie URL-positie is ingesteld op 'Queryparameter'. Dit komt omdat sommige browsers het URL-fragment verwijderen van formulierinzendingen.

Cookie-instellingen overschrijven (geavanceerd)

In de meeste gevallen is de basisconfiguratie van deze tag voldoende. Pas de instellingen alleen aan als u daarvoor een specifieke reden heeft.

U kunt cookie-instellingen bijvoorbeeld overschrijven als u al cookies heeft met dezelfde namen, als u meerdere sets met cookies nodig heeft of als u niet wilt dat informatie van advertentieklikken in een bepaald subdomein van uw website beschikbaar is voor conversies in een ander subdomein. Gebruik in deze gevallen de functie voor het overschrijven van cookie-instellingen.

De Conversion Linker-tag slaat informatie van advertentieklikken op in cookies met de naam _gcl_aw en _gcl_dc en gebruikt het domein op het hoogste niveau en het pad op het hoofdniveau. Als u een of meer van deze instellingen wilt overschrijven, kunt u dit doen in de opties voor Conversion Linker.

Als u het selectievakje Cookie-instellingen overschrijven aanvinkt, worden de tekstvelden Voorvoegsel van naam, Domein en Pad weergegeven:

 • Naam: Dit is het voorvoegsel voor de cookienamen.Het standaardvoorvoegsel is _gcl. Als u het veld Naam bijvoorbeeld wijzigt in _gcl2, maakt de Conversion Linker-tag cookies met de namen _gcl2_aw en _gcl2_dc. Als u het voorvoegsel van de cookienamen wijzigt, moeten alle tags die informatie van advertentieklikken lezen uit deze cookies (bijv. conversietags van Google Ads), ook worden geconfigureerd voor gebruik van hetzelfde voorvoegsel.
 • Domein: Dit is het domein van uw website waarop de first party cookies moeten worden ingesteld. Standaard gebruikt de Conversion Linker-tag het domein op het hoogste niveau waarop cookies kunnen worden ingesteld. Als het adres van uw website bijvoorbeeld blog.example.com is, stelt de Conversion Linker-tag het domein voor cookies in op example.com. Vul dit veld alleen in als u de cookies wilt beperken tot een domein op een lager niveau.
 • Pad: Dit is het pad voor het instellen van de cookies. Het standaardpad voor de cookies is het hoofdniveau van het domein. Vul dit veld alleen in als u de cookies wilt beperken tot een submap van een domein.

U kunt ook bewerken hoe tags werken met first party cookies die zijn ingesteld door Conversion Linker-tags. Deze tags bieden twee extra configuratie-opties in het gedeelte Conversies koppelen:

 • Koppelen van conversies inschakelen: Voor alle tags die gegevens lezen die zijn ingesteld door de Conversion Linker-tag, is 'Koppelen van conversies inschakelen' standaard ingesteld op waar. Stel deze waarde in op 'onwaar' als u niet wilt dat de tag samen met Conversion Linker-tags werkt.
 • Cookievoorvoegsel: Als u het voorvoegsel van de cookienaam in een Conversion Linker-tag heeft gewijzigd, voegt u hier hetzelfde voorvoegsel toe zodat de tag gegevens van de juiste cookie kan lezen.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?