Propojovač konverzí

Značky propojovače konverzí pomáhají značkám měřit údaje o kliknutích a zvyšují tak efektivitu měření konverzí. Tuto značku je třeba implementovat na každé stránce, na kterou se mohou návštěvníci po kliknutí na reklamu či promoakci dostat.

Když někdo klikne na reklamu, obvykle obsahuje adresa URL konverzní stránky údaje o tomto kliknutí. Když návštěvník stránek provede nějakou akci, kterou jste označili jako konverzi (např. když dojde ke spuštění značky konverzí Google Ads), informace o kliknutí se použije k propojení této konverze s kliknutím, které návštěvníka na váš web přivedlo.

Značka propojovače konverzí automaticky zjišťuje informace o kliknutí na reklamu v adresách URL konverzních stránek, ukládá je do souborů cookie první strany ve vaší doméně pro webové stránky a tato data přenáší dál v adresách URL pro stránky AMP. Při použití značky propojovače konverzí spolu se službami Google Marketing Platform může tato značka do daných souborů cookie ukládat také jedinečné identifikátory.

Základní nastavení

Nastavení značky propojovače konverzí:

 1. Klikněte na Značky a pak Nová.
 2. Klikněte na Konfigurace značky a vyberte Propojovač konverzí.
 3. Vyberte spouštěč. Ve většině případů se používá pravidlo spouštěné při zobrazení kterékoli stránky nebo jen při zobrazení konkrétních stránek, na které se návštěvníci dostanou po kliknutí na reklamu.
 4. Konfiguraci značky uložte a publikujte.

Instance značek propojovače konverzí pro webové kontejnery a kontejnery AMP budou mít navíc možnost propojení mezi doménami a webové kontejnery budou zahrnovat i schopnost přepsat nastavení souborů cookie.

Propojování mezi doménami

Značky propojovače konverzí ve webových kontejnerech a kontejnerech AMP lze nakonfigurovat s propojením mezi doménami. To se hodí v případech, kdy máte vstupní stránky a konverzní stránky ve více doménách. Vyberete-li tuto možnost, budou mít hypertextové odkazy směřující na propojenou doménu připojen k URL parametr propojovače. Cílová doména s kompatibilní značkou propojovače zkontroluje příchozí adresy URL, zda je v nich parametr obsažen. Při nalezení platného parametru propojovače bude extrahován a uložen měřicí soubor cookie první strany. Další informace

Postup konfigurace značky propojovače konverzí pro fungování s více doménami:

 1. Vyberte možnost Povolit propojování napříč doménami. Toto nastavení umožní značce zpracovávat příchozí odkazy, které obsahují parametr propojovače.
 2. Volitelné, doporučené pro webové kontejnery a kontejnery AMP: V části Automaticky propojit domény zadejte seznam domén, které by s touto značkou měly být propojeny. U všech odkazů směřujících na doménu uvedenou v tomto poli bude k jejich URL připojen parametr propojovače.
 3. Volitelné pro webové kontejnery: Chcete‑li propojit formuláře, nastavte možnost Dekorovat formuláře na hodnotu pravda.
 4. Volitelné pro webové kontejnery: Pokud potřebujete Správci značek sdělit, aby místo standardního dotazu (?) četl jedinečný parametr z fragmentu (#), nastavte možnost Umístění v URL na Fragment. Jinak nechte tuto možnost nastavenou na výchozí hodnotu Parametr v URL.
 5. Volitelné pro kontejnery AMP: Chcete-li synchronizovat ID klienta Google Analytics v propojených doménách a umožnit tak v těchto doménách měření aktivity uživatelů, vyberte možnost Povolit propojení s ID klienta Google Analytics. Poznámka: Koncový bod musí být nakonfigurován se značkou Universal Analytics a se správným nastavením propojení domén:
  1. U instalací s kódem gtag.js nastavte parametr accept_incoming na hodnotu pravda.
  2. V případě kódu analytics.js nastavte parametr allowLinker na hodnotu pravda.
  3. Používáte-li ve Správci značek nastavení Universal Analytics, přidejte pole s Názvem Pole allowLinker a Hodnotou pravda.

Poznámka: Nastavení „Dekorovat formuláře“ bude fungovat pouze tehdy, pokud je současně nastavena možnost Umístění v URL na hodnotu Parametr v URL. Je tomu tak, protože některé prohlížeče z odeslaných formulářů odstraňují fragment URL.

Přepsat nastavení souborů cookie (pro pokročilé)

Ve většině případů bude stačit základní konfigurace této značky. Nastavení upravujte, jen pokud k tomu máte opravdu důvod.

Některá nastavení souborů cookie může být například zapotřebí přepsat v případě, že už máte soubory cookie se stejnými názvy, potřebujete více sad souborů cookie nebo nechcete, aby informace o kliknutí na reklamu z jedné subdomény webu byly k dispozici pro konverze v jiné subdoméně. V těchto případech použijte funkci přepsání nastavení souborů cookie.

Značka propojovače konverzí uloží informace o kliknutí na reklamu do souborů cookie s názvy _gcl_aw_gcl_dc v kořenovém adresáři domény nejvyšší úrovně. Pokud potřebujete některá z těchto nastavení změnit, můžete tak učinit na stránce Možnosti propojovače.

Když zaškrtnete pole přepsání nastavení souborů cookie, zobrazí se pole Prefix názvu, DoménaCesta:

 • Název udává předponu používanou jako součást názvů souborů cookie.Výchozí předpona je _gcl. Pokud například změníte pole Název na _gcl2, značka propojovače konverzí nastaví soubory cookie s názvy _gcl2_aw_gcl2_dc. Pokud změníte předponu názvů souborů cookie, všechny značky, které z nich čtou informace o kliknutí na reklamu (např. značky konverzí Google Ads), musí být nakonfigurovány na stejnou předponu.
 • Doména udává doménu vašich webových stránek, ve které se mají nastavit soubory cookie první strany. Ve výchozím nastavení použije značka propojovače konverzí doménu nejvyšší úrovně, na níž může nastavovat soubory cookie. Pokud bude například adresa vašich webových stránek blog.example.com, značka propojovače konverzí nastaví doménu souborů cookie na example.com. Toto pole vyplňte pouze v případě, že potřebujete soubory cookie omezit na doménu nižší úrovně.
 • Cesta udává cestu, kam se soubory cookie uloží. Ve výchozím nastavení bude cestu souborů cookie tvořit kořenový adresář domény. Toto pole vyplňte pouze v případě, že potřebujete soubory cookie omezit na podadresář domény.

Můžete také upravit, jak značky pracují se soubory cookie první strany nastavenými značkami propojovače konverzí: Tyto značky nabídnou v části Propojování konverzí další dvě možnosti konfigurace:

 • Povolit propojování konverzí: Ve výchozím nastavení mají všechny značky, které čtou data nastavená značkou propojovače konverzí, tuto možnost nastavenou na hodnotu pravda. Pokud potřebujete zrušit schopnost značky pracovat se značkami propojovače konverzí, nastavte tuto hodnotu na nepravda.
 • Předpona souboru cookie: Pokud jste ve značce propojovače konverzí změnili předponu názvu souboru cookie, přidejte do tohoto pole stejnou předponu, aby značka mohla data načíst ze správného souboru.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?