Tillegg om databehandling

Vilkårene for databehandling i Google Ads er tiltenkt bedrifter som er etablert i en medlemsstat innenfor EØS eller i Sveits, eller bedrifter som av andre årsaker er underlagt virkeområdet til EUs personvernforordning (GDPR). Vilkårene for databehandling i Google Ads etterfølger og erstatter det eksisterende tillegget om databehandling i Analytics (også det som spesifikt gjelder for Tyskland).

Google Analytics-kunder som har en direkte kundekontrakt med Google, kan godta vilkårene for databehandling i Google Ads i Administrasjon-delen under Kontoinnstillinger. Kunder eller bedrifter som er etablert utenfor EØS eller Sveits, må selv gå til kontoinnstillingene og godta vilkårene for databehandling i Google Ads. GA Standard-kunder med bedrifter etablert innenfor EØS eller i Sveits trenger ikke å gjøre dette.

Merk: Google Analytics 360-salgspartnere og -kunder som kjøper Google Analytics 360 via en salgspartner («videresalgskunder»), kan ikke godta vilkårene for databehandling i Google Ads. De må i stedet godta vilkår for databehandling i en egen avtale med Google eller den aktuelle salgspartneren. Hvis Google Analytics 360-salgspartnere eller -videresalgskunder godtar vilkårene for databehandling i Google Ads via brukergrensesnittet for Google Analytics, anses dette som ugyldig. Det inngås altså ingen bindende avtale mellom Google og de aktuelle videresalgspartnerne ved at dette gjøres.

Godta tillegget om databehandling

Hvis du indikerte at du befant deg i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) da du opprettet kontoen din, har du allerede godtatt tillegget om databehandling som en del av vilkårene for bruk. Brukere som indikerte et annet land (eller ikke indikerte et land ved registrering), bør følge disse trinnene for å godta det nyeste tillegget om databehandling.

  1. Gå til Google Tag Manager-kontoen din.
  2. Gå til Administrator og så Konto og så Kontoinnstillinger.
  3. Klikk på Se tillegget om databehandling (eller Gå gjennom tillegget), klikk deretter på Godta og til slutt Lagre.

Oppgi kontaktinformasjon

Hvis du godtar vilkårene for databehandling, må du også oppgi følgende informasjon ved å klikke på Administrer informasjon om tillegget om databehandling:

  • Juridisk enhet: Med dette sikter vi til navnet organisasjonen er registrert med, og som brukes i forbindelse med økonomiske og juridiske anliggender. Organisasjoner kan registreres med flere navn.
  • Hovedkontakt (dvs. «E-postadresse for varsler»): Kontaktpersonen som får tilsendt vilkårene for databehandling i Google Ads.
  • Personvernansvarlig: Vi sikter her til vedkommende som eventuelt er utpekt til å sikre at EUs personvernforordning (GDPR) blir overholdt.
  • EØS-representant: Med dette menes vedkommende som eventuelt er utpekt som den som skal representere kunder som befinner seg utenfor EU, med tanke på forpliktelsene de måtte ha i henhold til EUs personvernforordning (GDPR).
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?