Vilkår for bruk av Google Tag Manager

Ved å klikke på «Ja» nedenfor eller ved å bruke Google Tag Manager-tjenesten («tjenesten») godtar du og den juridiske enheten som du bruker tjenesten på vegne av (hvis dette er aktuelt) (samlet kalt «deg» eller «du»), å benytte tjenesten i overensstemmelse med Googles vilkår for bruk (tilgjengelige på https://www.google.com/intl/no/policies/terms/), Googles personvernregler (tilgjengelige på https://www.google.com/intl/no/policies/privacy/) og retningslinjene for bruk av Google Tag Manager (tilgjengelig på https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/), som kan endres fra tid til annen og som samlet omtales som «vilkårene for bruk av Google Tag Manager».

Retningslinjer for bruk av Google Tag Manager

Bruk av Google Tag Manager («tjenesten») er underlagt disse retningslinjene for bruk av Google Tag Manager («retningslinjene for bruk av GTM»).

Hvis du bruker tjenesten som støtte for produkter eller tjenester fra en tredjepart, produkter eller tjenester som er utviklet av deg (samlet kalt «tredjepartstagger») eller produkter eller tjenester fra Google, må du ha og overholde hensiktsmessige personvernregler samt overholde EU-retningslinjene for brukersamtykke (tilgjengelige på https://www.google.com/about/company/user-consent-policy.html) og alle relevante avtaler og bestemmelser (også når det gjelder innsamling av informasjon), deriblant følgende:

Hvis du får tredjepartstagger levert via tjenesten:

 • Google er ikke ansvarlig for tredjepartstagger.
 • Google kan sile ut slike tredjepartstagger for å sikre at disse retningslinjene for bruk av GTM blir overholdt.
 • Du garanterer at du har rettighetene til å laste opp tredjepartstaggene.
 • Du godtar at du ikke skal gjøre følgende, og heller ikke tillate at tredjeparter gjør følgende, ved bruk av tjenesten eller grensesnittene som leveres sammen med tjenesten:
  1. drive eller fremme noen form for ulovlig, krenkende, ærekrenkende eller på annet vis skadelig aktivitet
  2. deaktivere, forstyrre eller omgå noen av aspektene ved tjenesten
  3. laste opp data til Google Tag Manager som identifiserer enkeltpersoner (for eksempel navn, e-postadresse eller faktureringsinformasjon), eller andre data det er rimelig at Google kan knytte til slik informasjon
  4. bruke tilgangen til andre Google-produkter eller -tjenester på en måte som bryter med de respektive vilkårene

Bruken din av Google Analytics 360 Suite Home er underlagt tilleggsvilkårene for Google Analytics 360 Suite Home, som er tilgjengelige på https://360suite.google.com/terms (eller på andre nettadresser Google opplyser om), og som kan endres fra tid til annen («vilkårene for Suite Home»).

I den grad bruken din av tjenesten skjer innenfor omfanget som stipuleres i avtalevilkårene, samtykker du og Google i å overholde vilkårene for databehandling for Google Ads, som du finner på https://privacy.google.com/businesses/processortermsvilkårene for databehandling»).  Google kommer ikke til å endre vilkårene for databehandling på noen annen måte enn slik det uttrykkelig er tillatt i henhold til vilkårene for databehandling.

Slik bruker vi Google Tag Manager-dataene

Det kan hende vi samler inn visse typer informasjon, for eksempel om hvordan tjenesten brukes, hvilke tagger som tas i bruk, og hvordan de tas bruk. Vi kan bruke disse dataene til å forbedre, vedlikeholde, beskytte og utvikle tjenesten som beskrevet i personvernreglene, men vi deler ikke disse dataene med noe annet Google-produkt uten samtykke fra deg.

Sist oppdatert: 10. mai 2018

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt