Oznámení

Google Analytics: Konfigurační značka GA4 je nyní značka Google Konfigurační značky GA4 ve webovém kontejneru budou automaticky migrovány počínaje od září. Stávající měření se nemění a z vaší strany není vyžadována žádná akce. Další informace

Smluvní podmínky služby Správce značek Google

Kliknutím na tlačítko Ano níže nebo používáním Správce značek Google (dále jen „služba“) se vy i právnická osoba, jejímž jménem službu případně využíváte (dále společně jen „vy“), zavazujete službu používat v souladu se Smluvními podmínkami společnosti Google (dostupnými na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/terms/), zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google (dostupnými na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/) a zásadami používání Správce značek Google (dostupnými na adrese https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/) v aktuálně platném znění, které se souhrnně označují jako smluvní podmínky Správce značek Google.

Zásady používání Správce značek Google

Na používání Správce značek Google (dále jen „služba“) se vztahují tyto zásady používání Správce značek Google (dále jen „zásady používání GTM“).

Využíváte-li službu k podpoře vlastních produktů a služeb nebo produktů a služeb třetích stran (dále společně jen „značky třetích stran”) nebo produktů a služeb společnosti Google, musíte dodržovat příslušné zásady ochrany soukromí, zásady pro souhlas uživatele z EU (dostupné na adrese https://www.google.cz/about/company/user-consent-policy.html) i všechny platné smlouvy a předpisy, jež se týkají shromažďování informací a mezi které například patří:

Pokud jsou prostřednictvím služby dodávány značky třetích stran:

 • Společnost Google za značky třetích stran neodpovídá.
 • Společnost Google může kontrolovat, jestli značky třetích stran splňují zásady používání GTM.
 • Ručíte za to, že máte práva k nahrávání značek třetích stran.
 • Zavazujete se, že službu ani její rozhraní nebudete využívat k níže uvedeným účelům a ani to neumožníte třetím stranám:
  1. k účasti na jakémkoli jednání, které je nezákonné, porušuje práva, je pomlouvačné či jinak škodlivé, ani k propagaci takového jednání,
  2. k deaktivaci, narušení či obcházení jakýchkoli součástí služby,
  3. k nahrávání údajů do Správce značek Google, které by umožňovaly identifikaci osob (například jméno, e-mailová adresa nebo fakturační údaje), či jiných údajů, které by podle společnosti Google mohly s takovými údaji souviset,
  4. k získání přístupu k jakémukoli produktu či službě společnosti Google způsobem, který porušuje příslušné podmínky.

Používání Hlavní stránky sady Google Analytics 360 se řídí doplňujícími smluvními podmínkami Hlavní stránky sady Google Analytics 360 dostupnými na adrese https://360suite.google.com/terms (nebo na jiné adrese URL, kterou může Google poskytnout) v aktuálně platném znění (dále jen „podmínky Hlavní stránky Analytics 360“).

V rámci používání služby souhlasíte vy a společnost Google s podmínkami zpracování dat služby Google Ads dostupnými na adrese https://privacy.google.cz/businesses/processorterms (dále jen „podmínky zpracování”).  Společnost Google nebude podmínky zpracování měnit, vyjma případů v nich výslovně povolených.

Jak využíváme údaje ze Správce značek Google

Společnost Google může shromažďovat informace o způsobu používání služby a používání a umisťování značek. Tyto údaje můžeme využít ke zlepšování, údržbě, ochraně a vývoji služby podle našich zásad ochrany soukromí, ale bez vašeho souhlasu je nebudeme sdílet s žádnou jinou službou společnosti Google.

Naposledy aktualizováno: 10. května 2018

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka