Το G Suite είναι πλέον το Google Workspace: όλα όσα χρειάζεται η επιχείρησή σας, για να είναι αποτελεσματική.

Περιβάλλοντα

Διαμορφώστε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο Διαχειριστής ετικετών μεταξύ περιβαλλόντων διακομιστή ανάπτυξης και περιβαλλόντων διακομιστή παραγωγής.

Η λειτουργία "Περιβάλλοντα" στον Διαχειριστή ετικετών Google είναι ιδανική για τους οργανισμούς που θέλουν να βλέπουν σε δοκιμαστικό περιβάλλον μια προεπισκόπηση των αλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί στο κοντέινερ, πριν από τη δημοσίευση αυτών των αλλαγών. Είναι επίσης χρήσιμη για τους οργανισμούς που χρησιμοποιούν πολυεπίπεδα περιβάλλοντα στην ανάπτυξη της ροής εργασιών (π.χ. "ανάπτυξη", "προετοιμασία" και "παραγωγή").

Ρύθμιση επισκόπησης

Για να ρυθμίσετε περιβάλλοντα με τον Διαχειριστή ετικετών, υπάρχουν τρία βήματα υψηλού επιπέδου:

 1. Ορίστε τα περιβάλλοντα.
 2. Εγκαταστήστε το σχετικό απόσπασμα κοντέινερ για κάθε περιβάλλον στους αντίστοιχους ιστοτόπους.
 3. Δημοσιεύστε το κοντέινερ στο περιβάλλον που επιθυμείτε.

Μπορείτε να ρυθμίσετε όσα περιβάλλοντα απαιτούνται για τη ροή εργασιών σας και να δημοσιεύσετε οποιαδήποτε έκδοση του κοντέινερ σε οποιοδήποτε περιβάλλον έχετε ορίσει.

Συμβουλή: Ένας εναλλακτικός τρόπος για να χρησιμοποιήσετε τα περιβάλλοντα είναι η χρήση της λειτουργίας προεπισκόπησης περιβάλλοντος. Μοιραστείτε τον σύνδεσμο προεπισκόπησης για οποιαδήποτε έκδοση περιβάλλοντος θέλετε να δείτε σε προεπισκόπηση. Με αυτήν τη μέθοδο, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε και να αναπτύξετε ένα ειδικό απόσπασμα κώδικα περιβάλλοντος.

Ορίστε τα περιβάλλοντα

Το πρώτο βήμα είναι να ορίσετε τα περιβάλλοντα. Αποφασίστε ποιο θα είναι το όνομα κάθε περιβάλλοντος και ποιος θα είναι ο σκοπός του. Συχνά αυτό έχει ήδη καθοριστεί από την ομάδα ανάπτυξης ή από τον οργανισμό σας. Ακολουθεί ένας συνήθης κανόνας:

 • Dev – Αυτός είναι ο διακομιστής που χρησιμοποιείτε εσείς και η ομάδα σας για την καθημερινή ανάπτυξη ιστοτόπου.
 • QA – Αυτός είναι ο διακομιστής που χρησιμοποιείται για τις δοκιμές διασφάλισης ποιότητας. Η πολιτική μπορεί να οριστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε όλες οι αλλαγές να πρέπει να περνούν από αυτόν τον διακομιστή και να δοκιμάζονται, προτού μεταφερθούν στο ζωντανό περιβάλλον.
 • Live – Αυτός είναι ο διακομιστής που φιλοξενεί τη ζωντανή έκδοση του ιστοτόπου σας, δηλαδή την έκδοση που είναι ορατή στους χρήστες.
Σημείωση: Από προεπιλογή, κάθε κοντέινερ ρυθμίζεται με περιβάλλον "Live", το οποίο υποδεικνύει πάντα την έκδοση του κοντέινερ που είναι δημοσιευμένη αυτήν τη στιγμή. Δεν χρειάζεται να ορίσετε το περιβάλλον "Live".

Αφού ορίσετε τα περιβάλλοντα, μπορείτε να τα διαμορφώσετε στον Διαχειριστή ετικετών:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής.
 2. Στο μενού Κοντέινερ, κάντε κλικ στην επιλογή Περιβάλλοντα.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέο. Εμφανίζεται το πλαίσιο Δημιουργία νέου περιβάλλοντος.
 4. Καταχωρίστε ένα Όνομα για το περιβάλλον.
 5. Προαιρετικό: Καταχωρίστε μια Περιγραφή και ένα URL προορισμού.
 6. Προαιρετικό: Επιλέξτε Ενεργοποίηση εντοπισμού και διόρθωσης σφαλμάτων από προεπιλογή, αν πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα η λειτουργία προεπισκόπησης του περιβάλλοντος.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.
 8. Θα σας ζητηθεί να δημοσιεύσετε το περιβάλλον. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση τώρα, για να δημοσιεύσετε το περιβάλλον. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε την έκδοση του κοντέινερ που δημοσιεύεται στο περιβάλλον, χρησιμοποιώντας το μενού Έκδοση. Το νέο περιβάλλον πρέπει τώρα να εμφανίζεται στη λίστα Προσαρμοσμένα περιβάλλοντα.
Σημείωση: Όταν δημοσιεύετε ένα προσαρμοσμένο περιβάλλον, δεν στέλνονται αυτές οι αλλαγές στη ζωντανή έκδοση του κοντέινερ. Αυτές οι αλλαγές εμφανίζονται μόνο στον διακομιστή στον οποίο έχουν εγκατασταθεί τα αποσπάσματα κοντέινερ του σωστού περιβάλλοντος ή στο πρόγραμμα περιήγησης στο οποίο έχει χρησιμοποιηθεί ο σύνδεσμος κοινής χρήσης προεπισκόπησης.

Εγκαταστήστε τα αποσπάσματα κοντέινερ

Το επόμενο βήμα είναι να εγκαταστήσετε τα αποσπάσματα κοντέινερ. Αυτή η διαδικασία είναι παρόμοια με την εγκατάσταση τυπικού αποσπάσματος κοντέινερ του Διαχειριστή ετικετών. Η μόνη διαφορά είναι ότι αυτό πρέπει να το κάνετε σε κάθε διακομιστή που έχει προσδιορίσει αντίστοιχο περιβάλλον στον Διαχειριστή ετικετών. Για την ολοκλήρωση αυτού του βήματος μπορεί να χρειαστείτε βοήθεια από κάποιον προγραμματιστή ή διαχειριστή συστημάτων.

 1. Στην καταχώριση Προσαρμοσμένα περιβάλλοντα, βρείτε την καταχώριση για το περιβάλλον που θέλετε να εγκαταστήσετε.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Ενέργειες για αυτήν την καταχώριση.
 3. Επιλέξτε Λήψη αποσπάσματος.
 4. Αντιγράψτε το απόσπασμα κώδικα που προκύπτει και εγκαταστήστε το, ώστε να εμφανίζεται στον κώδικα του περιβάλλοντος-στόχου.
 5. Αποθηκεύστε και δημοσιεύστε τις αλλαγές του κώδικα του ιστοτόπου.

Αφού ορίσετε τα προσαρμοσμένα περιβάλλοντα, στο παράθυρο διαλόγου Δημοσίευση θα προστεθεί ένα μενού, για να καθορίσετε τον διακομιστή στον οποίο θα δημοσιευτούν οι αλλαγές.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση, στην επάνω δεξιά γωνία του Διαχειριστή ετικετών.
 2. Κάντε μια επιλογή από το μενού Περιβάλλον για το μέρος όπου θέλετε να δημοσιεύσετε τις αλλαγές σας.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση.

Η λειτουργία "Περιβάλλοντα" έχει σχεδιαστεί για χρήση με περιβάλλοντα που δεν σχετίζονται με την παραγωγή. Για να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή απόδοση, πρέπει να εγκαταστήσετε το βασικό απόσπασμα κοντέινερ του Διαχειριστή ετικετών σε ζωντανούς ιστοτόπους/ιστοτόπους παραγωγής.

Ορίστε τις εκδόσεις

Αφού προσδιοριστεί το προσαρμοσμένο περιβάλλον, μπορείτε να το ορίσετε σε οποιαδήποτε έκδοση του κοντέινερ:

 1. Στη λίστα Προσαρμοσμένα περιβάλλοντα, βρείτε την καταχώριση για το περιβάλλον που θέλετε να εγκαταστήσετε.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Ενέργειες.
 3. Επιλέξτε Δημοσίευση σε….
 4. Χρησιμοποιήστε το μενού Έκδοση, για να επιλέξετε την έκδοση κοντέινερ που θέλετε για αυτό το περιβάλλον.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση τώρα.

Κοινή χρήση προεπισκοπήσεων

Μπορείτε να μοιραστείτε προεπισκοπήσεις οποιουδήποτε περιβάλλοντος με άλλους χρήστες, προκειμένου να το δοκιμάσουν:

 1. Στη λίστα Περιβάλλοντα, βρείτε την καταχώριση του περιβάλλοντος που θέλετε να μοιραστείτε την προεπισκόπησή του.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Ενέργειες.
 3. Επιλέξτε Κοινή χρήση προεπισκόπησης.
 4. Αντιγράψτε τον σύνδεσμο προεπισκόπησης και στείλτε τον σε έναν συνάδελφο.
Ως εναλλακτική λύση στα ειδικά περιβάλλοντα διακομιστή όπου είναι εγκατεστημένο το αντίστοιχο απόσπασμα κοντέινερ κάθε περιβάλλοντος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κοινής χρήσης προεπισκόπησης για κάθε περιβάλλον που θέλετε να δείτε σε προεπισκόπηση. Με αυτήν τη μέθοδο, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε και να αναπτύξετε ένα ειδικό απόσπασμα κώδικα περιβάλλοντος. Πρέπει, ωστόσο, να θυμηθείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προεπισκόπησης. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη λειτουργία προεπισκόπησης και εντοπισμού σφαλμάτων.

Επεξεργαστείτε τα περιβάλλοντα

Για να επεξεργαστείτε ένα περιβάλλον, κάντε τα εξής:

 1. Στην καταχώριση Προσαρμοσμένα περιβάλλοντα, βρείτε την καταχώριση του περιβάλλοντος που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Ενέργειες.
 3. Επιλέξτε Επεξεργασία ρυθμίσεων.
 4. Κάντε αλλαγές στα πεδία Όνομα, Περιγραφή και Προεπιλεγμένο URL όπως επιθυμείτε. Κάντε εναλλαγή του πλαισίου ελέγχου Ενεργοποίηση εντοπισμού σφαλμάτων από προεπιλογή όπως επιθυμείτε.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Ανάκληση κωδικού εξουσιοδότησης

Αν έχετε αποστείλει συνδέσμους προεπισκόπησης και θέλετε να ακυρώσετε τη συγκεκριμένη προεπισκόπηση, μπορείτε να το κάνετε στο μενού "Ενέργειες".

 1. Στη λίστα Προσαρμοσμένα περιβάλλοντα, βρείτε την καταχώριση για το περιβάλλον που θέλετε να εγκαταστήσετε.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Ενέργειες.
 3. Επιλέξτε Επαναφορά συνδέσμου.
 4. Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο επιβεβαίωσης. Κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά και επανασύνδεση, για να ακυρώσετε τον παλιό κωδικό και να δημιουργήσετε νέο.

Σημείωση: Αυτό θα ακυρώσει, επίσης, τυχόν αποσπάσματα κοντέινερ τα οποία μπορεί να έχουν εγκατασταθεί. Αυτό σημαίνει ότι αφού ανακληθεί ο κωδικός εξουσιοδότησης κάποιου περιβάλλοντος, στο διακομιστή περιβάλλοντος θα πρέπει να εγκατασταθεί ένα ενημερωμένο απόσπασμα κοντέινερ.

Εκδόσεις

Αφού ορίσετε τα περιβάλλοντα, στη λίστα Εκδόσεις θα εμφανιστεί η στήλη Περιβάλλοντα, όπου υποδεικνύεται το περιβάλλον στο οποίο δημοσιεύτηκε η έκδοση.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
102259
false
false