Oznámení

Služba G Suite se nově nazývá Google Workspace. Obsahuje vše, co firma k práci potřebuje.

Sekvence značek

Určete značky, které se mají spustit bezprostředně před určitou značkou ve webových kontejnerech, resp. hned po ní.

V sekvenci značek můžete přesně určit, které značky se spustí bezprostředně před vybranou hlavní značkou, resp. hned po ní. Toto nastavení je k dispozici ve webových kontejnerech a lze ho použít na jakoukoli konfiguraci značek prostřednictvím možnosti Pokročilá nastavení a pakSekvence značek.

Nastavení: Značku je třeba před spuštěním načíst

Značka nastavení se spustí před hlavní značkou. Značku nastavení nakonfigurujete takto:

  1. Zaškrtněte políčko Spustit značku nastavení před spuštěním značky <tato značka>. Poznámka: Výraz <tato značka> bude nahrazen názvem aktuální značky.
  2. Vyberte značku z nabídky.
  3. Volitelný krok: Pokud chcete hlavní značku spustit pouze tehdy, když se spustí značka nastavení, zaškrtněte políčko Nespouštět značku <tato značka>, pokud značka <značka nastavení> selže. Poznámka: Výraz <značka nastavení> bude nahrazen názvem značky vybrané v kroku 2.

Chtějí-li vývojáři pomocí značky nastavení změnit hodnoty datové vrstvy, musí použít funkci google_tag_manager[{{Container ID}}].dataLayer.set(). Místo funkce .push() je třeba použít funkci .set(), protože funkci .push() Správce značek Google až do následující akce nerozpozná. Použití funkce .set umožní zachytit událost prostřednictvím aktuální události.

Čištění: Po spuštění značku načtěte

Značka čištění se spustí hned po hlavní značce. Značku čištění nakonfigurujete takto:

  1. Zaškrtněte políčko Spustit značku čištění po dokončení značky <tato značka>. Poznámka: Výraz <tato značka> bude nahrazen názvem aktuální značky.
  2. Vyberte značku z nabídky.
  3. Volitelný krok: Pokud chcete značku čištění spustit pouze tehdy, když se úspěšně spustí hlavní značka, zaškrtněte políčko Nespouštět značku <značka čištění>, pokud značka <tato značka> selže. Poznámka: Výraz <značka čištění> bude nahrazen názvem značky vybrané v kroku 2.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka