Google Analytics özel boyutları

Google Analytics'te varsayılan boyutlara ve metriklere dahil olmayan boyut adlarına ihtiyacınız varsa özel boyutlar tanımlayabilirsiniz. Analytics'in otomatik olarak izlemediği verileri toplamak ve analiz etmek için özel boyutlar kullanın. Değerleri, web sayfanızdan veri çeken veya belirli değerleri iletmek için veri katmanını kullanan bir değişkenle özel boyutlara gönderebilirsiniz.

Özel boyut değerlerini ayarlamak için bir sayfa değişkeni kullanma

Bir listedeki değeri bir Google Analytics oturumuyla ilişkilendirmeniz gerekiyorsa Etiket Yöneticisi'nde bir arama tablosu değişkeni kullanın.

1. Adım: Özel boyut oluşturun

Google Analytics'te özel boyut oluşturmak için:

 1. Google Analytics hesabınıza giriş yapın.
 2. Yönetici ve sonra Mülk: Özel Tanımlar ve sonra Özel Boyutlar'a gidin.
 3. +Yeni Özel Boyut'u tıklayın.
 4. Ad alanına kendi değerinizi girin ve Kapsam menüsünü istenen değere ayarlayın. Etkin seçeneğinin işaretlendiğinden emin olun.
  Örnek: Ad alanını 'hedef' ve Kapsam menüsünü 'İsabet' olarak ayarlayın.
 5. Oluştur'u tıklayın.
 6. Boyut numarası, Özel Boyut Oluşturuldu sayfasında gösterilen kod örneklerinde mevcuttur. Boyut numarasını kaydedin. Bu örnekte, boyutun dizin numarası 6'dır:

JavaScript:
var dimensionValue = 'SOME_DIMENSION_VALUE';
ga('set', 'dimension6', dimensionValue);

Android SDK'sı:
String dimensionValue = "SOME_DIMENSION_VALUE";
tracker.set(Fields.customDimension(6), dimensionValue);

iOS SDK'sı:
NSString *dimensionValue = @"SOME_DIMENSION_VALUE";
[tracker set:[GAIFields customDimensionForIndex:6] value:dimensionValue];

Bir boyutun dizin numarasını istediğiniz zaman Google Analytics'te Yönetici ve sonra Mülk: Özel Tanımlar ve sonra Özel Boyutlar'a gittiğinizde görüntülenen tabloda bulabilirsiniz.

2. Adım: Sayfa değerlerini yakalamak için bir Etiket Yöneticisi değişkeni oluşturun

Bir sonraki adım, özel boyut alanının değerini doldurmak için kullanılabilecek bir web sayfasından bir değer yakalayacak Etiket Yöneticisi değişkenini oluşturmaktır. Hedeflediğiniz değer birkaç farklı kaynaktan gelebilir: Sayfadaki bir öğe kimliği, bir etkinlik gerçekleştiğinde oluşturulan bir değer (ör. bir zamanlayıcı etkinliği) veya bir URL'de bulunan metin olabilir.

Bu örnekte, gerekli değer sayfa URL'sinde bir parça olarak bulunur. Bu parça, URL'nin sonundaki karma sembolünden (#) sonra gösterilen bir metin dizesidir. Örnekler:

 • https://www.example.com/destinations/#paris
 • https://www.example.com/destinations/#newyork
 • https://www.example.com/destinations/#tokyo

Etiket Yöneticisi, URL parçası değerlerini yakalayabilir, bu değerleri bir değişkene koyabilir ve sonra da çalışmak istediğimiz özel boyutun değerini sağlamak için bu değişkeni kullanabilir:

 1. Etiket Yöneticisi'nde Değişkenler'i tıklayın.
 2. Kullanıcı Tanımlı Değişkenler altında Yeni'yi tıklayın.
 3. Değişken Yapılandırması'nı tıklayın ve değişken türü olarak URL'yi seçin.
 4. Değişken Yapılandırması sayfasında Bileşen Türü'nü Parça olarak ayarlayın.
 5. Değişkeni "URL Parça Değişkeni" gibi bir ad kullanarak adlandırın.
 6. Kaydet'i tıklayın.

3. Adım: Universal Analytics etiketlerinizde özel boyutları etkinleştirin

Son adım, Google Analytics Ayarları değişkeninizde özel boyutları etkinleştirmektir.

 1. Değişkenler'i tıklayın ve ardından Google Analytics Ayarları değişkeninizi seçin.
 2. Düzenleme için etiketi açın ve Diğer ayarlar ve sonra Özel Boyutlar'a gidin.
 3. +Özel Boyut Ekle'yi tıklayın.
 4. 1. adımda yakaladığınız Dizin değerini girin.
 5. Boyut Değeri için, 2. adımda oluşturduğunuz değişkenin adını seçmek amacıyla variable selector icon değişken seçici simgesini kullanın.
 6. Kaydet'i tıklayın.

Veri katmanından özel boyut değerleri ayarlama

İzleme kodlarınıza iletilen değerlerin kontrolünü tam olarak elinizde tuttuğunuz için, veri katmanı, raporlarınızda tutarlı sonuçlar elde etmenin en iyi yoludur. Bu örnekte, dataLayer.push() bir düğme tıklandığında veri katmanına bir hedef değeri eklemek üzere bir web sitesi üzerinde kullanılmıştır:

<button onclick="dataLayer.push({'destination': 'paris'});">
  Bu Paris seyahati için rezervasyon yaptırın!
</button>

Bu değeri Google Analytics'e özel boyut olarak göndermek için Etiket Yöneticisi'ni kullanmak üzere bir veri katmanı değişkeni kullanın ve ardından özel boyutu web sitenizde önceden dağıtılmış olan ilgili Google Analytics etiketlerine uygulayın.

1. Adım: Özel boyut oluşturun

Google Analytics'te özel boyut oluşturmak için:

 1. Google Analytics hesabınıza giriş yapın.
 2. Yönetici ve sonra Mülk sütunu: Özel Tanımlar ve sonra Özel Boyutlar'a gidin.
 3. +Yeni Özel Boyut'u tıklayın.
 4. Ad alanına kendi değerinizi girin ve Kapsam menüsünü istenen değere ayarlayın. Etkin seçeneğinin işaretlendiğinden emin olun.
  Örnek: Ad alanını 'Hedef' ve Kapsam menüsünü 'İsabet' olarak ayarlayın.
 5. Oluştur'u tıklayın.
 6. Boyut numarası, Özel Boyut Oluşturuldu sayfasında gösterilen kod örneklerinde mevcuttur. Boyut numarasını kaydedin. Bu örnekte, boyutun dizin numarası 6'dır:

JavaScript:
var dimensionValue = 'SOME_DIMENSION_VALUE';
ga('set', 'dimension6', dimensionValue);

Android SDK'sı:
String dimensionValue = "SOME_DIMENSION_VALUE";
tracker.set(Fields.customDimension(6), dimensionValue);

iOS SDK'sı:
NSString *dimensionValue = @"SOME_DIMENSION_VALUE";
[tracker set:[GAIFields customDimensionForIndex:6] value:dimensionValue];

2. Adım: Bir veri katmanı değişkeni oluşturun

Sonraki adım, doğru veri katmanı değerlerini yakalayacak bir değişken oluşturmaktır:

 1. Etiket Yöneticisi'nde Değişkenler'i tıklayın.
 2. Kullanıcı Tanımlı Değişkenler altında Yeni'yi tıklayın.
 3. Değişken türü olarak Veri Katmanı Değişkeni'ni seçin.
 4. Veri Katmanı Değişkeni Adı metin alanını hedef olarak ayarlayın.
 5. Değişkene "hedef veri katmanı değişkeni" gibi bir ad verin.
 6. Kaydet'i tıklayın.

3. Adım: Universal Analytics etiketlerinizde özel boyutu etkinleştirin

Kurulum işleminin son adımı, Google Analytics Ayarları değişkeninizde bir özel boyutu etkinleştirmektir:

 1. Değişkenler'i ve ardından Google Analytics Ayarları değişkeninizi tıklayın.
 2. Değişken Yapılandırması'nı tıklayın.
 3. Diğer ayarlar ve sonra Özel Boyutlar'ı tıklayın.
 4. +Özel Boyut Ekle'yi tıklayın.
 5. 1. adımda yakaladığınız Dizin değerini girin.
 6. Boyut Değeri için, 2. adımda oluşturduğunuz değişkenin adını girin.
 7. Kaydet'i tıklayın.
 8. Değişikliklerin geçerli olması için kapsayıcınızı yayınlayın.
Henüz yapmadıysanız, Google Analytics Ayarları değişkenini kullanmak için Universal Analytics etiketlerinizi ayarlamanız önerilir. Google Analytics Ayarları değişkeni, birden çok etikette paylaşılan tek bir değişkenden gerçekleştirilen yapılandırma değişikliklerini kolaylaştırabilir. Ancak, yalnızca belirli bir Universal Analytics etiketine özel boyutlar uygulamanız gerekiyorsa, Diğer Ayarlar seçeneklerini görüntülemek için Bu etikette geçersiz kılma ayarlarını etkinleştir onay kutusunu kullanabilirsiniz.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?