Niestandardowe wymiary Google Analytics

Jeśli potrzebujesz w Google Analytics nazw wymiarów, które nie są uwzględnione w domyślnych wymiarach i danych, możesz zdefiniować wymiary niestandardowe. Używaj ich do gromadzenia i analizowania danych, których Analytics nie śledzi automatycznie. Możesz wysyłać wartości do wymiarów niestandardowych za pomocą zmiennej, która pobiera dane z Twojej strony internetowej lub używa warstwy danych do przekazywania określonych wartości.

Ustawianie wartości wymiarów niestandardowych przy użyciu zmiennej strony

Jeśli chcesz powiązać wartość z listy z sesją Google Analytics, użyj zmiennej Tabela przeglądowa w Menedżerze tagów.

Krok 1: utwórz niestandardowy wymiar

Aby utworzyć niestandardowy wymiar w Google Analytics:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij kolejno Administracja a potem Usługa: Niestandardowe definicje a potem Wymiary niestandardowe.
 3. Kliknij + Nowy wymiar niestandardowy.
 4. Wpisz własną nazwę w polu Nazwa i wybierz odpowiednią wartość w menu Zakres. Upewnij się, że pole Aktywny jest zaznaczone.
  Przykład: w polu „Nazwa” wpisz „Miejsce docelowe”, a w menu „Zakres” wybierz „Działanie”.
 5. Kliknij Utwórz.
 6. Numer wymiaru można znaleźć w przykładach kodu pokazanych na stronie „Utworzony wymiar niestandardowy”. Zapisz numer wymiaru. W tym przykładzie numer indeksu wymiaru wynosi 6:

JavaScript:
var dimensionValue = 'SOME_DIMENSION_VALUE';
ga('set', 'dimension6', dimensionValue);

Pakiet SDK na Androida:
String dimensionValue = "SOME_DIMENSION_VALUE";
tracker.set(Fields.customDimension(6), dimensionValue);

Pakiet SDK na iOS:
NSString *dimensionValue = @"SOME_DIMENSION_VALUE";
[tracker set:[GAIFields customDimensionForIndex:6] value:dimensionValue];

Numer indeksu wymiaru w Google Analytics znajdziesz też w tabeli, która wyświetla się po kliknięciu opcji Administracja a potem Usługa: Niestandardowe definicje a potem Wymiary niestandardowe.

Krok 2. Skonfiguruj zmienną Menedżera tagów, by przechwytywać wartości stron

Następnym krokiem jest skonfigurowanie zmiennej Menedżera tagów, która będzie przechwytywać wartości ze strony internetowej. Te wartości można wykorzystać do wypełnienia pola wymiaru niestandardowego. Wartość docelowa może pochodzić z wielu różnych źródeł: może to być identyfikator elementu na stronie, wartość generowana w momencie wystąpienia zdarzenia (np. zdarzenia licznika) lub tekst znaleziony w adresie URL.

W tym przykładzie wymagana wartość jest zawarta w adresie URL strony jako fragment tekstu widoczny po symbolu hash (#) na końcu URL. Na przykład:

 • https://www.example.com/destinations/#paris
 • https://www.example.com/destinations/#newyork
 • https://www.example.com/destinations/#tokyo

Menedżer tagów może przechwycić wartości fragmentu adresu URL, umieścić je w zmiennej, a następnie użyć tej zmiennej do przekazania wartości do odpowiedniego wymiaru niestandardowego:

 1. W Menedżerze tagów kliknij Zmienne.
 2. W sekcji Zmienne zdefiniowane przez użytkownika kliknij Nowa.
 3. Kliknij Konfiguracja zmiennej i wybierz Adres URL jako typ zmiennej.
 4. Na stronie Konfiguracja zmiennej ustaw Typ elementu na Fragment.
 5. Nazwij zmienną, np. „zmienna Fragment URL”.
 6. Kliknij Zapisz.

Krok 3. Włącz wymiary niestandardowe w tagach Universal Analytics

Ostatnim krokiem jest włączenie wymiarów niestandardowych w zmiennej ustawień Google Analytics:

 1. Kliknij Zmienne i wybierz zmienną Ustawienia Google Analytics.
 2. Otwórz tag do edycji i kliknij Więcej ustawień a potem Wymiary niestandardowe.
 3. Kliknij + Dodaj wymiar niestandardowy.
 4. Wpisz wartość indeksu zarejestrowaną w kroku 1.
 5. W polu Wartość wymiaru użyj ikony selektora zmiennej variable selector icon, by wybrać nazwę zmiennej utworzonej w kroku 2.
 6. Kliknij Zapisz.

Ustawianie wartości wymiarów niestandardowych z warstwy danych

Warstwa danych to najlepsza metoda na uzyskanie spójnych wyników w raportach, ponieważ masz pełną kontrolę nad wartościami przekazywanymi do kodów śledzenia. W tym przykładzie zmienna dataLayer.push() jest wykorzystywana na stronie internetowej do dodawania wartości docelowej do warstwy danych po kliknięciu przycisku:

<button onclick="dataLayer.push({'destination': 'paris'});">
  Zarezerwuj wycieczkę do Paryża!
</button>

Aby przesłać tę wartość do Google Analytics jako niestandardowy wymiar za pomocą Menedżera tagów, użyj zmiennej warstwy danych, a następnie zastosuj niestandardowy wymiar do odpowiednich tagów Google Analytics już wdrożonych w Twojej witrynie.

Krok 1: utwórz niestandardowy wymiar

Aby utworzyć niestandardowy wymiar w Google Analytics:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij kolejno Administracja a potem kolumna Usługa: Niestandardowe definicje a potem Wymiary niestandardowe.
 3. Kliknij + Nowy wymiar niestandardowy.
 4. Wpisz własną nazwę w polu Nazwa i wybierz odpowiednią wartość w menu Zakres. Upewnij się, że pole Aktywny jest zaznaczone.
  Przykład: w polu „Nazwa” wpisz „Miejsce docelowe”, a w menu „Zakres” wybierz „Działanie”.
 5. Kliknij Utwórz.
 6. Numer wymiaru można znaleźć w przykładach kodu pokazanych na stronie „Utworzony wymiar niestandardowy”. Zapisz numer wymiaru. W tym przykładzie numer indeksu wymiaru wynosi 6:

JavaScript:
var dimensionValue = 'SOME_DIMENSION_VALUE';
ga('set', 'dimension6', dimensionValue);

Pakiet SDK na Androida:
String dimensionValue = "SOME_DIMENSION_VALUE";
tracker.set(Fields.customDimension(6), dimensionValue);

Pakiet SDK na iOS:
NSString *dimensionValue = @"SOME_DIMENSION_VALUE";
[tracker set:[GAIFields customDimensionForIndex:6] value:dimensionValue];

Krok 2: utwórz zmienną warstwy danych

Następnym krokiem jest utworzenie zmiennej, która będzie rejestrować poprawne wartości warstwy danych:

 1. W Menedżerze tagów kliknij Zmienne.
 2. W sekcji Zmienne zdefiniowane przez użytkownika kliknij Nowa.
 3. Wybierz opcję Zmienna warstwy danych jako typ zmiennej.
 4. W polu Nazwa zmiennej warstwy danych wpisz Miejsce docelowe.
 5. Nazwij zmienną, np. „zmienna warstwy danych Miejsce docelowe”.
 6. Kliknij Zapisz.

Krok 3. Włącz wymiar niestandardowy w tagach Universal Analytics

Ostatnim etapem konfiguracji jest włączenie wymiaru niestandardowego w zmiennej ustawień Google Analytics:

 1. Kliknij Zmienne, a następnie kliknij zmienną ustawień Google Analytics.
 2. Kliknij Konfiguracja zmiennej.
 3. Kliknij Więcej ustawień a potem Wymiary niestandardowe.
 4. Kliknij + Dodaj wymiar niestandardowy.
 5. Wpisz wartość indeksu zarejestrowaną w kroku 1.
 6. W polu Wartość wymiaru wpisz nazwę zmiennej utworzonej w kroku 2.
 7. Kliknij Zapisz.
 8. Opublikuj kontener, by wprowadzić zmiany.
Jeśli nie skonfigurowano jeszcze tagów Universal Analytics do korzystania ze zmiennej ustawień Google Analytics, zaleca się wykonanie tej czynności. Zmienna Ustawienia Google Analytics upraszcza wprowadzanie zmian w konfiguracji na poziomie jednej zmiennej udostępnianej w wielu tagach. Jeśli jednak masz zastosować wymiary niestandardowe tylko do konkretnego tagu Universal Analytics, możesz zaznaczyć pole wyboru Włącz zastępowanie ustawień w tym tagu, by wyświetlić opcje w sekcji Więcej ustawień.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?