Datalaget

Google Tag Manager fungerer best når du implementerer det i kombinasjon med et datalag. Et datalag er et JavaScript-objekt som brukes til å sende informasjon fra nettstedet ditt til Tag Manager-beholderen. Du kan bruke denne informasjonen til å fylle variabler med verdier og aktivere utløsere i tagkonfigurasjonene dine.

Utviklere kan finne mer informasjon i utviklerdokumentasjonen.

I stedet for å referere til variabler, transaksjonsinformasjon, sidekategorier og andre viktige signaler som er spredt på siden din, er Tag Manager utformet for at du enkelt skal kunne referere til informasjon som du tar med i kildekoden for datalaget ditt. Ved å implementere et datalag med variabler og tilhørende verdier sikrer du at disse verdiene er tilgjengelige straks du trenger dem til å utløse tagger.

Når du konfigurerer nettstedet ditt eller mobilappen din for bruk sammen med Tag Manager og et datalag, bør du tenke gjennom hvilke informasjonskategorier som skal oppbevares i datalaget. Her er noen eksempler:

 • Produktdata: produktnavn, pris, kategori
 • Informasjon om markedsføringskampanjen: trafikkilde, medium
 • Transaksjonsdata: verdien av handlekurven, betalingsdato
 • Kundeinformasjon: ny eller eksisterende kunde

Opprett en datalagvariabel

Ved hjelp av datalagvariabler kan Tag Manager-systemet lese inn verdier fra datalaget du har implementert, og sende disse verdiene til tagger, utløsere og andre variabler. Et datalagobjekt består av en liste over nøkkelverdi-par. En nøkkel er en kategori, for eksempel sjanger, tittel eller forfatter. De ulike nøklene kan ha forskjellige verdier. En tittelnøkkel kan for eksempel ha verdier som «Ulysses», «Krig og fred», «Univers uten grenser» osv.

Legg til datalagkode på nettsider

Du kan konfigurere datalaget ditt ved å samarbeide med en utvikler om å legge til kodebiten nedenfor i <head>-delen på nettsiden din ovenfor beholderkodebiten din:

<script>
  dataLayer = [];
</script>

Legg til informasjon i datalaget ved hjelp av dataLayer.push()-kommandoen:

<a href="#" onclick="dataLayer.push({
    'bookCategory': 'fiction',
    'bookTitle': 'Cien años de soledad',
    'bookAuthor': 'Gabriel García Márquez'
});">Book details</a>

I utviklerdokumentasjonen finner du mer informasjon om hvordan du kan implementere datalag.

Konfigurer variabelen for datalag

Når du har nøkkelen du er ute etter, kan du opprette en datalagvariabel:

 1. Klikk på Variabler.
 2. Klikk på Ny under Brukerdefinerte variabler.
 3. Klikk på Konfigurasjon av variabler, og velg Variabel for datalag som variabeltype.
 4. I Navn på datalagvariabel-feltet skriver du inn nøkkelen nøyaktig slik du har skrevet den i koden, f.eks. tittel, ikke Tittel.
 5. I de fleste tilfeller skal Datalagversjon være angitt med standardverdien Versjon 2. Finn ut mer
 6. Lagre variabelen.
 7. Gjenta disse trinnene for alle datalagnøkler du ønsker å ha tilgjengelige som variabler i Tag Manager.
 8. Publiser beholderen.
Merk: Datalagvariabler fungerer bare per side. Hvis du vil beholde datalagverdiene gjennom flere sidevisninger, må du legge til din egen kode for å sende datalagverdier mellom sider.

Flere ressurser

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?