Értesítés

A G Suite új neve Google Workspace: minden, ami a vállalkozás számára a munka elvégzéséhez szükséges.

Az adatréteg

A Google Címkekezelő akkor működik a legjobban, amikor adatréteggel együtt alkalmazzák. Az adatréteg egy JavaScript-objektum, amely adatokat küld a webhelyről a Címkekezelő-tárolóba. Ezeket az adatokat a változók értékének meghatározásához és a címkekonfigurációkban lévő aktiválási szabályok működtetéséhez használhatja.

További információért a fejlesztők olvassák el a fejlesztői dokumentációt.

A változókra, tranzakciós adatokra, oldalkategóriákra és az oldalon elszórt egyéb fontos jelekre való hagyatkozás helyett a Google Címkekezelő egyszerűen hozzáfér az adatréteg forráskódjában lévő adatokhoz. Változók és a hozzájuk tartozó értékek adatrétegben való alkalmazásával biztosítja, hogy azok mindig rendelkezésre állnak majd, amikor aktiválni kell a címkéket.

Amikor beállítja a webhelyet vagy mobilalkalmazást, hogy a Címkekezelővel és egy adatréteggel együttműködjön, gondolja végig, hogy az adatréteg milyen kategóriájú adatokat kezeljen, például:

 • Termékadatok: terméknév, ár, kategória
 • Marketingkampány adatai: forgalmi források, médium
 • Tranzakciós adatok: bevásárlókosár értéke, fizetés dátuma
 • Ügyféladatok: új vagy visszatérő ügyfél

Adatréteg-változó létrehozása

Az adatréteg-változók lehetővé teszik a Címkekezelő számára, hogy kiolvassa az értékeket az adatréteg-implementációból, és átadja azokat a címkéknek, aktiválási szabályoknak és más változóknak. Az adatréteg-objektum a kulcs-érték párok listájából áll. A kulcs a dolgok kategóriája – egy könyv kategóriája, címe vagy szerzője. Mindegyik kulcshoz más értékek tartozhatnak. Így egy címkulcs értéke lehet „Ulysses”, „Háború és béke”, „Az idő rövid története” és így tovább.

Helyezzen el adatrétegkódot weboldalán

Az adatréteg beállítását egy fejlesztő segítségével végezze el: helyezze el a következő kódrészletet weboldala <head> szakaszában a tároló kódrészlet felett:

<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
</script>

Adjon hozzá adatokat az adatréteghez a dataLayer.push() paranccsal:

<a href="#" onclick="dataLayer.push({
    'bookCategory': 'szépirodalom',
    'bookTitle': 'Cien años de soledad',
    'bookAuthor': 'Gabriel García Márquez'
});">Book details</a>

Az adatréteg-implementációkról a fejlesztői dokumentációban talál további információt.

Adatréteg-változó beállítása

Ha talált egy olyan kulcsot, amelyet fel szeretne használni, létrehozhatja az adatréteg-változót:

 1. Kattintson a Változók lehetőségre.
 2. A Felhasználó által definiált változók alatt kattintson az Új gombra.
 3. Kattintson a Változó konfigurálása elemre, és válassza az Adatréteg-változó lehetőséget a változó típusánál.
 4. Az Adatréteg-változó neve mezőbe írja be a kulcsot pontosan úgy, ahogyan a kódban szerepel (pl. bookTitle, és nem book title).
 5. A legtöbb esetben hagyja az Adatréteg-verzió nevét a Verzió 2 alapértelmezett értékére állítva. További információ.
 6. Mentse a változót.
 7. Ismételje meg ezeket a lépéseket minden adatrétegkulcs esetében, amelyet változóként kíván elérhetővé tenni a Címkekezelőben.
 8. Tegye közzé a tárolót.
Megjegyzés: Az adatréteg-változók csak a megfelelő oldalakon működnek. Ha szeretné, hogy az adatrétegértékek több oldalmegtekintésben megmaradjanak, adja hozzá saját kódját, amely az adatrétegértékeket átadja az oldalak között.

Az adatréteg-információk feldolgozásának módja

Amikor a Címkekezelő betölt egy tárolót, elkezdődik az összes sorban álló [adatküldési leküldéses üzenet] feldolgozása. A Címkekezelő érkezési sorrendben dolgozza fel az adatréteg-eseményeket. A rendszer minden üzenetet egyenként dolgoz fel. Ha az üzenet esemény, mielőtt a következő üzenetre lépne, aktiválja az összes olyan címkét, amely megfelel az aktiválási szabályok feltételeinek.

Ha egy kód bármilyen gtag() vagy dataLayer.push() hívást indít az oldalon, egy egyéni sablonban vagy egy egyéni HTML-címkében, a hozzárendelt üzenet a feldolgozási sorba kerül, és feldolgozása az összes többi függőben lévő üzenet kiértékelését követően történik meg. Ez azt jelenti, hogy nem garantált, hogy frissített adatréteg-értékek állnak majd rendelkezésre a következő eseményhez. Az ilyen esetek kezelésére adjon hozzá eseménynevet az üzenethez, amint az adatrétegbe továbbítódik, majd figyelje ezt az eseménynevet egyéni eseményen alapuló aktiválási szabállyal.

Fontos: A gtag.js-alapú kód bevezetéséhez ne használjon egyéni HTML-címkéket, helyettük inkább használja a Címkekezelőnek a Google Ads, Analytics és Floodlight szolgáltatásokhoz való natív címkesablonjait.
Fontos: A beleegyezési beállítások konfigurálásához ne használjon egyéni HTML-kódot. Mivel a beleegyezési beállításokat még azelőtt alkalmazni kell, mielőtt az adott címkék aktiválódnának a Címkekezelő-tárolóban, ennek betöltése előtt alkalmazza a Címkekezelő beleegyezési API-jait.

További források

Hasznosnak találta?

Hogyan fejleszthetnénk?
Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü