Oznámení

Služba G Suite se nově nazývá Google Workspace. Obsahuje vše, co firma k práci potřebuje.

Vlastní značky

Pokud potřebujete implementovat značku, která dosud není nativně podporována ve Správci značek, můžete vytvořit vlastní značku obrázku, kódu HTML nebo funkce.

Problémům s výkonem a malwarem se nejlépe vyhnete, pokud použijete šablony značek integrované ve Správci značek, který podporuje širokou škálu platforem značek. Správce značek podporuje několik šablon značek třetích stran a řada dalších šablon je sdílena v galerii komunitních šablon.

Vlastní značka obrázku

Vlastní značka obrázku se používá k implementaci pixelové značky Vlastní značku obrázku vytvoříte takto:

 1. Klikněte na Značky a pak Nová.
 2. Klikněte na Konfigurace značky a vyberte možnost Vlastní obrázek.
 3. Zadejte adresu URL obrázku, kterou vám poskytl váš dodavatel služeb. Pokud jsou k dispozici verze obrázku relativní vzhledem k protokolu, zvolte možnost „//“. Je-li k dispozici pouze zabezpečená verze, vyberte možnost „https://“. Použití „http://“ nedoporučujeme.
 4. Chcete-li registrovat požadavky na server z prohlížečů, které mají verze pixelu v mezipaměti, vyberte možnost Povolit vyřazování mezipaměti. Připojíte tím dotaz gtmcb=<random number> k adrese URL. Výchozí parametr v URL můžete změnit tak, že do pole Parametr dotazu pro vyřazení mezipaměti zadáte jinou hodnotu než gtmcb.

Vlastní značka HTML

Typ Vlastní značka HTML umožňuje implementovat značku, která ve Správci značek dosud není podporovaná. Tento kód vám poskytne dodavatel značky.

K formátování kódu použijte JavaScript v izolovaném prostoru. Další informace o převodu existující vlastní značky na JavaScript v izolovaném prostoru najdete v článku Převedení existující vlastní značky.

Vlastní značku HTML vytvoříte takto:

 1. Klikněte na Značky a pak Nová.
 2. Klikněte na možnost Konfigurace značky a vyberte Vlastní HTML.
 3. Zkopírujte kód značky od poskytovatele značky a vložte ho do pole HTML, nebo zadejte vlastní kód HTML či JavaScript. Poznámka: JavaScript vždy uzavírejte do značek <script></script>.

V případě potřeby zaškrtněte políčko Podporovat metodu document.write a povolte tak v kódu JavaScript volání funkce document.write().

Pokud chcete do vlastní značky HTML přidat proměnnou Správce značek, umístěte její název do dvojitých složených závorek:

<script>
var foo = {{bar}};
</script>

Když chcete zkontrolovat rozdíly v kódu mezi verzemi vlastních značek HTML:

 1. Klikněte na Verze.
 2. Klikněte na položku verze s verzí vlastní značky HTML, kterou chcete zkontrolovat.
 3. Na kartě Změny verze klikněte na název vlastní značky HTML, čímž zobrazíte změny konfigurace.
 4. Kliknutím na View details Zobrazit podrobnosti rozbalíte kód, ve kterém se zvýrazní rozdíly.
Poznámka: Správce značek minifikuje kód vlastních značek HTML, a to může změnit jednoduché uvozovky na dvojité.

Značka volání funkce

V kontejnerech mobilních aplikací umožňuje značka volání funkce spouštět předem definované funkce. Zadáte-li ve značce volání funkce třídu, kterou byste rádi uplatnili, můžete nakonfigurovat pravidlo, které tuto funkci spustí a předá jí argumenty v podobě párů klíč-hodnota. Značku volání funkce lze použít k rozšíření možností správy značek pomocí sad SDK třetích stran.

Další informace najdete v dokumentaci pro vývojáře v systémech iOSAndroid.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka