G Suite har skiftet navn til Google Workspace: Her finder du alle de arbejdsrelaterede værktøjer, du har behov for i din virksomhed.

Offentliggørelse, versioner og godkendelser

Offentliggør containere

Når du udgiver en container, aktiverer Tag Manager dine ændringer for det angivne miljø. Hvis du har tilføjet eller redigeret tags, triggers og variabler i et arbejdsområde, skal du offentliggøre ændringerne, så de træder i kraft på dit website eller i din mobilapp.

Sådan offentliggør du dit aktuelle arbejdsområde:

 1. Klik på Send øverst til højre på skærmen. Skærmbilledet Indsend ændringer, hvor der er mulighed for at offentliggøre containeren og gemme en version af den, vises.
 2. Vælg Offentliggør, og opret version, hvis denne mulighed ikke allerede er valgt.
 3. Gennemgå sektionen Ændringer af arbejdsområde for at tjekke, om konfigurationen ser ud som forventet.
 4. Angiv Versionsnavn og Versionsbeskrivelse.
 5. Brug sektionen Miljø, som arbejdsområdet skal offentliggøres i til at vælge det miljø, arbejdsområdet skal offentliggøres i, hvis Tag Manager er konfigureret til brug af flere miljøer.
 6. Klik på Offentliggør.
Du kan gennemgå ændringerne, inden de offentliggøres. Brug menuen Flere handlinger Mere i sektionen Ændringer af arbejdsområde til at se forskelle mellem forskellige versioner af det aktuelle element eller annullere ændringen. Klik på elementets navn på listen for at få vist et skærmbillede med mere detaljerede oplysninger, hvor du kan gennemgå ændringer for hvert enkelt element, foretage justeringer eller annullere ændringerne.

Versioner

En version er et øjebliksbillede af en containerkonfiguration på et bestemt tidspunkt. Du kan til enhver tid gemme et arbejdsområdes aktuelle tilstand som en version. Det giver dig mulighed for at vælge en tidligere version af dit arbejdsområde, hvis der er behov for det.

Versioner kan gøre det lettere at foretage gendannelse efter fejl. Hvis en person f.eks. kommer til at offentliggøre en containerversion, før den er klar, kan du vælge en tidligere version af dit arbejdsområde og offentliggøre den.

Brugere med adgangsniveauet Godkend eller højere kan oprette versioner. Hver gang en container offentliggøres, registreres der en version af den pågældende container.

Sådan gemmer du det aktuelle arbejdsområde som en version, før det offentliggøres:

 1. Klik på Send. Skærmbilledet Indsend ændringer, hvor der er mulighed for at offentliggøre eller gemme en version, vises. (Google Marketing Platform-kunder kan også se muligheden Anmod om godkendelse.)
 2. Klik på Opret version.
 3. Angiv Versionsnavn og Versionsbeskrivelse.
 4. Klik på Opret.

Sådan offentliggør du en tidligere gemt version af en container på websitet:

 1. Klik på Versioner.
 2. Klik på den ønskede version i tabellen.
 3. Klik på Handling og så Offentliggør.

Tag Manager gemmer en offentliggørelseshistorik, så du kan se, hvornår versioner var aktive, og hvem der offentliggjorde dem. Hvis du vil se offentliggørelseshistorikken, skal du gå til Versioner og finde poster med en dato i kolonnen Offentliggjort.

Sådan erstatter du den aktuelle containerversion med en tidligere gemt version:

 1. Klik på Versioner.
 2. Klik på menuen Handlinger ud for den ønskede containerversion.
 3. Vælg Indstil som nyeste version.

Derved erstattes den aktuelle containerkladde med den valgte containerversions indhold. Derefter kan du foretage yderligere ændringer af containerkladden og offentliggøre ændringerne, når du er klar til det.

Sådan offentliggør du en specifik version via skærmbilledet Versioner: Find den version, du vil offentliggøre, og vælg derefter Offentliggør i... på menuen Handlinger.

Angiv et versionsnavn og en beskrivelse, der gør det nemt at finde ud af, hvilke ændringer der er blevet foretaget, når du offentliggør eller opretter en version. Eksempel:

 • Versionsnavn: "Google Analytics-sidevisningstag – lancering"
 • Beskrivelse: "Lancer Google Analytics-sidevisningstagget på eksempel.dk."
Bemærk! Når du opretter en ny container, genereres der automatisk en første version med titlen "Version 1 – tom container".

Godkendelser

Denne funktion er kun tilgængelig i Google Tag Manager 360, som er en del af Google Marketing Platform.
Få flere oplysninger om Google Marketing Platform.

Der kan føjes godkendelser til arbejdsgangen i forbindelse med containere, der ejes af Tag Manager 360-konti. Brugere med adgangsniveauet Redigering eller højere får også vist en mulighed for at anmode om godkendelse til offentliggørelse af de ændringer, de har foretaget.

Den bruger, der anmoder om godkendelse, har mulighed for at udpege en bestemt bruger, der skal gennemgå anmodningen, og skrive en kommentar med vejledning eller yderligere oplysninger. Enhver bruger med adgangsniveauet Godkendelse eller Offentliggørelse kan gennemgå anmodningen, men det er en god idé at udpege en bestemt bruger.

Anmod om godkendelse

Sådan anmoder du om godkendelse af ændringer af et arbejdsområde:

 1. Klik på Send.
 2. Vælg Anmod om godkendelse.
 3. Valgfrit: Klik på Vælg godkendelsesansvarlig person for at vælge den, der skal gennemgå og godkende din anmodning.
 4. Valgfrit: Brug sektionen Kommentar til at tilføje en kommentar for at gøre det lettere for den godkendelsesansvarlige at forstå de ændringer, som anmodningen vedrører.
 5. Klik på Anmod.

Hvis du bruger et arbejdsområde, der afventer godkendelse, kan du se et banner, som viser, at arbejdsområdet har denne status. Klik på Se anmodning for at se de ændringer, der er blevet anmodet om.

Godkend anmodninger

På siden Godkendelser kan du se alle de anmodninger om godkendelse, der er indsendt for en konkret container. Disse elementer omfatter anmodninger om at offentliggøre arbejdsområder, godkende eksterne kontolinks og tilføje tags, der er overført fra Campaign Manager 360. Når der er anmodninger, der afventer godkendelse, er der en indikator ud for fanen Godkendelser:

 • En blå cirkel angiver, at der er anmodninger, som enten er tildelt en anden bruger eller tilgængelige til gennemgang og godkendelse for alle.
 • En rød cirkel angiver, at der er anmodninger, som specifikt er tildelt dig med henblik på gennemgang.

Sådan gennemgår du en anmodning om godkendelse og godkender eller afviser den:

 1. Klik på fanen Godkendelser.
 2. Klik på navnet på den post, der skal godkendes.
 3. Gennemgå oplysningerne om anmodningen.
 4. Valgfrit: Klik på Vælg godkendelsesansvarlig person for at udpege en specifik godkendelsesansvarlig.
 5. Valgfrit: Klik på Tilføj kommentar for at føje kommentarer til en anmodning.
 6. Klik på Godkend for at godkende anmodningen, Send tilbage for at afvise anmodningen og få den, der indsendte anmodningen, til at foretage yderligere ændringer eller Tilbagekald for at annullere anmodningen.
Godkendelsesfunktionen giver Tag Manager 360-kunder mulighed for at etablere samarbejdsprocesser for deres organisation og give tredjepartsbureauer eller andre brugere adgang til tagkonfigurationsprocessen på en måde, hvor de primære interessenter bevarer kontrollen. For at minimere risikoen for fejl og sikre, at en organisations standarder overholdes, kan containerejere vælge at tildele en lille gruppe erfarne brugere adgangsniveauet Offentliggørelse, så de kan gennemgå og godkende anmodninger om offentliggørelse.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
102259
false
false