Universal Analytics met Tag Manager implementeren

Opmerking: Dit artikel gaat over Universal Analytics. Als u de nieuwe versie van Google Analytics gebruikt, raadpleegt u de documentatie over Google Analytics 4.

Create a Google Analytics Page View Tag with Google Tag Manager

Een nieuwe Universal Analytics-tag instellen:

 1. Klik in het scherm Werkruimteoverzicht op Nieuwe tag of klik ergens in de container op Tags > Nieuw. Er wordt een nieuw tagdefinitiescherm weergegeven.
 2. Klik op Tagconfiguratie en kies Universal Analytics.
 3. Selecteer het gewenste trackingtype. (Gebruik bijvoorbeeld de paginaweergave op een website om te meten welke pagina's uw gebruikers bezoeken. Gebruik Gebeurtenis als u een specifieke interactie wilt meten, zoals een klik op een promotieknop.)
 4. Selecteer of maak een nieuwe variabele voor Google Analytics-instellingen:
  • Een bestaande variabele voor Google Analytics-instellingen opnieuw gebruiken:
   1. Selecteer de gewenste variabele in het menu. Uw Google Analytics-ID en alle andere instellingen van die variabele worden op de tag toegepast.
  • Een nieuwe variabele voor Google Analytics-instellingen instellen:
   1. Selecteer Nieuwe variabele…
   2. Geef in het scherm Variabeleconfiguratie uw Google Analytics-ID op.
   3. Cookiedomein: Als u geen andere Google Analytics-tags heeft gebruikt op uw site via analytics.js of vanuit Tag Manager, moet u deze waarde op automatisch laten staan. Als u andere Google Analytics-tags heeft ingesteld op uw site of in Tag Manager, moet u bevestigen dat de waarde van het Cookiedomein consistent is.
   4. Als u extra instellingen nodig heeft voor bijvoorbeeld aangepaste velden, aangepaste dimensies, aangepaste statistieken, contentgroepen, display-advertentiefuncties, Geoptimaliseerde e-commercefuncties of cross-domein tracking, klikt u op Meer instellingen en configureert u de relevante velden.
   5. Klik op Opslaan.
   6. U wordt gevraagd de variabele een nieuwe naam te geven als u dat nog niet heeft gedaan. U kunt de standaardinstelling accepteren of een eigen naam opgeven. Klik op Opslaan om de installatie van de tag te voltooien.
 5. Configureer zo nodig uw tag om Advertentiefuncties of Advertenties personaliseren dynamisch uit te schakelen.
 6. Klik op Triggers om een trigger te kiezen die de tag activeert. U kunt een bestaande trigger selecteren of op het pluspictogram (+) klikken om een nieuwe trigger te definiëren.

Tag-implementaties

Enkele voorbeelden van de mogelijke Google Analytics-tagconfiguraties die vanuit Tag Manager kunnen worden ingesteld:

 • Algemene webpagina-activiteit: Dit is de meest voorkomende implementatie van Google Analytics. Stel Trackingtype in opPaginaweergave en selecteer in het gedeelte Triggers een trigger die op alle pagina's wordt geactiveerd.
 • Gebeurtenissen meten: U kunt Tag Manager gebruiken om Google Analytics-tags te configureren en in te zetten om specifieke gebeurtenissen te meten, zoals klikken op links of knoppen op een webpagina. Meer informatie
 • Activiteit meten over verschillende domeinen: Gebruik Tag Manager om inzicht te krijgen in gebruikersactiviteit op meerdere domeinen. Meer informatie
 • E-commerce: Meet het gebruik van e-commerce.
 • Dynamische remarketing: Stel dynamische remarketing in met Google Analytics om uw gebruikers advertenties te tonen met producten en services die ze eerder hebben bekeken.

Configuratie-instellingen voor Universal Analytics-tags

Google Analytics-tags kunnen in Google Tag Manager zo worden geconfigureerd dat ze dezelfde functionaliteit hebben als de meeste handmatige code-implementaties. (Opmerking: Aangepaste plug-ins voor Universal Analytics worden momenteel niet ondersteund in Google Tag Manager). Configuratie-instellingen kunt u vinden in de configuratie voor de variabele voor Google Analytics-instellingen of kunnen worden ingesteld op het tagniveau in Overschrijven van instellingen in deze tag inschakelen > Meer instellingen:

Velden die moeten worden ingesteld: Gebruik de knop +Veld toevoegen om paren van Veldnaam en Waarde te maken.

Aangepaste dimensies: Gebruik de knop +Aangepaste dimensie toevoegen om aangepaste dimensies toe te voegen. Geef een index en dimensiewaarde op voor elk item. Meer informatie over hoe u aangepaste dimensies kunt gebruiken.

Aangepaste statistieken: Gebruik de knop +Aangepaste statistieken toevoegen om aangepaste statistieken toe te voegen. Geef een index en statistiekwaarde op voor elk item. Meer informatie over hoe u aangepaste statistieken kunt gebruiken.

Contentgroepen: Gebruik de knop +Aangepaste contentgroep toevoegen om aangepaste contentgroepen toe te voegen. Geef voor elk item een index en contentgroep op. Meer informatie over hoe u contentgroepen kunt gebruiken.

Functies voor display-advertenties inschakelen: Schakelt de plug-in displayfeatures in voor advertentiefuncties, zoals demografische en interesserapporten, remarketing en Google Marketing Platform-integratie. Houd er rekening mee dat u ook de bijbehorende instellingen in de Google Analytics-interface moet configureren en dat het optioneel is om deze functie in te schakelen in uw tags. Als u wilt dat dit veld en de property-instellingen voorrang krijgen op rapportagefuncties voor advertenties, voegt u onder Velden die moeten worden ingesteld een veld toe met de naam allowAdFeatures en wijst u het de waarde onwaar toe. Meer informatie over functies van display-advertenties en de gevolgen voor uw privacybeleid.

Geoptimaliseerde e-commerce: Verzend gegevens die aan e-commerce gerelateerde interacties meten, zoals wanneer klanten artikelen aan hun bestellingen hebben toegevoegd, wanneer ze het betaalproces zijn gestart en wanneer ze een aankoop hebben voltooid. U kunt 'Geoptimaliseerde e-commerce' gebruiken om segmenten klanten te identificeren die uit de e-commercetrechter vallen. Meer informatie

Cross-domein tracking: Meet afzonderlijke hoofddomeinen als één entiteit om gegevens voor die domeinen samen te voegen in dezelfde Google Analytics-rapporten. Meer informatie over meting op meerdere domeinen. Aanvullende opties zijn onder meer:

 • Domeinen automatisch koppelen: Geef een door komma's gescheiden lijst van domeinen op om een client-ID automatisch in meerdere domeinen te delen.
 • Hashteken gebruiken als scheidingsteken: Gebruik een hekje (#) in plaats van een vraagteken (?) om cookiewaarden toe te wijzen aan URL's. Stel deze waarde in op waar, onwaar of op een Tag Manager-variabele die waar of onwaar retourneert.
 • Formulieren opmaken: Voegt metingsinformatie toe aan de formulieractie. Stel deze waarde in op waar, onwaar of op een Tag Manager-variabele die waar of onwaar retourneert.

Geavanceerde configuratie: Deze instellingen bieden uitgebreide functionaliteit en zijn alleen bedoeld voor ervaren gebruikers.

 • Naam algemene functie: Hiermee kunt u de naam wijzigen van de algemene functie die wordt gebruikt door de Universal Analytics-tag. Meer informatie
 • Foutopsporingsversie gebruiken: Google Analytics biedt een foutopsporingsversie van de analytics.js-bibliotheek die gedetailleerde berichten logt in de JavaScript-console. Stel deze waarde in op waar, onwaar of op een Tag Manager-variabele die waar of onwaar retourneert. Meer informatie
 • Uitgebreide linkattributie inschakelen: Met uitgebreide linkattributie wordt de nauwkeurigheid van het rapport In-Page analyse verbeterd. Wanneer een pagina meerdere links naar dezelfde URL bevat, voegt de instelling een uniek element-ID toe aan elke link. Stel deze waarde in op waar, onwaar of op een Tag Manager-variabele die waar of onwaar retourneert. Meer informatie
 • Trackernaam instellen: Het gebruik van benoemde trackers wordt sterk afgeraden in Tag Manager. Meer informatie
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
false
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
102259
false