Implementer Google Analytics i Tag Manager

Google Tag Manager og Google Analytics er i vid udstrækning integrerede programmer. Det betyder, at du kan bruge Tag Manager til at konfigurere og implementere dine Google Analytics-tagkonfigurationer.

Sådan konfigurerer du et nyt Google Analytics-tag:

 1. Klik på Nyt tag på skærmbilledet Oversigt over arbejdsområder. Du kan også klikke på Tags og dernæst Nyt et hvilket som helst sted i din container. Skærmbilledet for definition af et nyt tag vises.
 2. Klik på Tagkonfiguration, og vælg Universal Analytics.
 3. Vælg den ønskede Sporingstype. Du kan eksempelvis bruge Sidevisning på et website til at måle, hvilke sider brugerne besøger, eller Hændelse, hvis du vil måle en specifik interaktion, f.eks. et klik på en knap eller en promovering.
 4. Vælg en variabel for Google Analytics-indstillinger, eller opret en ny:
  • Sådan genbruger du en allerede konfigureret variabel for Google Analytics-indstillinger:
   1. Vælg den ønskede variabel på menuen. Dit Google Analytics-sporings-id og alle øvrige indstillinger fra denne variabel anvendes på dit tag.
  • Sådan konfigurerer du en ny variabel for Google Analytics-indstillinger:
   1. Vælg Ny variabel....
   2. Angiv dit Google Analytics-sporings-id på skærmbilledet Konfiguration af variabel.
   3. Cookiedomæne: Hvis der ikke er implementeret andre Google Analytics-tags på dit website via analytics.js eller Tag Manager, skal denne værdi være indstillet til "automatisk". Hvis du har konfigureret andre Google Analytics-tags på dit website eller i Tag Manager, skal du bekræfte, at cookiedomæneværdien er konsistent.
   4. Klik på Flere indstillinger og konfigurer de relevante felter, hvis der er behov for yderligere indstillinger, f.eks. konfiguration af tilpassede felter, dimensioner, metrics, indholdsgrupper, displayannonceringsfunktioner, funktioner til Udvidet e-handel eller sporing på tværs af domæner.
   5. Klik på Gem.
   6. Hvis du ikke allerede har omdøbt variablen, bliver du bedt om at gøre det. Du kan vælge enten at acceptere standardindstillingen eller selv at angive et navn. Klik på Gem for at fuldføre tagkonfigurationen.
 5. Klik på Aktivering for at vælge den trigger, der skal aktivere tagget. Du kan enten vælge en allerede oprettet trigger eller klikke på plusikonet (+) for at definere en ny.

Tagimplementeringer

Her er nogle eksempler på de Google Analytics-tagkonfigurationer, der kan implementeres fra Tag Manager:

 • Grundlæggende websideaktivitet: Dette er den mest almindelige implementering af Google Analytics. Vælg "Sidevisning" som sporingstype for dit tag, og indstil triggeren til at aktivere tagget på alle sider.
 • Spor hændelser: Du kan bruge Tag Manager til at konfigurere og implementere Google Analytics-tags til sporing af specifikke hændelser såsom klik på links eller knapper på en webside. Få flere oplysninger
 • Sporing på tværs af domæner: Brug Tag Manager til at spore brugere på tværs af domæner. Få flere oplysninger
 • Sporing af e-handel: Spor e-handelshændelser, og find ud af, hvordan du implementerer Udvidet e-handel.
 • Dynamisk remarketing: Implementer dynamisk remarketing med Google Analytics for at vise brugerne annoncer for produkter og tjenester, de har set på tidligere.

Konfigurer Google Analytics-tags

Google Analytics-tags kan konfigureres på en sådan måde i Google Tag Manager, at de har samme funktion som de fleste manuelle kodeimplementeringer. Bemærk! Tilpassede Universal Analytics-plugins understøttes ikke i Tag Manager i øjeblikket. Du finder konfigurationsindstillingerne i menuen Flere indstillinger:

Felter, der skal konfigureres: I kodefikserede tilpassede Google Analytics-tags bruges API-kaldene create() og set() til at oprette sporingsfunktioner og tilføje tilpassede konfigurationer. I Tag Manager bruges "Felter, der skal konfigureres" til samme formål. Brug knappen +Tilføj felt til at oprette flere par med feltnavne/værdier.

Tilpassede dimensioner: Brug knappen +Tilføj tilpasset dimension til at tilføje tilpassede dimensioner. Angiv en indeks- og en dimensionsværdi for hver post. Få flere oplysninger om brug af tilpassede dimensioner.

Tilpassede metrics: Brug knappen +Tilføj tilpasset metric til at tilføje tilpassede metrics. Angiv en indeks- og en metric-værdi for hver post. Få flere oplysninger om brug af tilpassede metrics.

Indholdsgrupper: Brug knappen +Tilføj tilpasset indholdsgruppe til at tilføje tilpassede indholdsgrupper. Angiv en indeks- og en indholdsgruppeværdi for hver post. Få flere oplysninger om brug af indholdsgrupper.

Displayannonceringsfunktioner: Aktivér pluginnet displayfeatures for annonceringsfunktioner såsom rapporterne Demografi og Interesser, remarketing og integration af Google Marketing Platform. Bemærk! Du skal konfigurere de tilsvarende indstillinger på Google Analytics-grænsefladen, og det er valgfrit, om du vil aktivere denne funktion i dine tags. Hvis du vil tilsidesætte dette felt og ejendomsindstillingerne for at deaktiverere Funktioner til annonceringsrapportering, skal du under Felter, der skal konfigureres tilføje feltet allowAdFeatures og tildele det værdien falsk. Få flere oplysninger om displayannonceringsfunktioner og deres betydning for din privatlivspolitik.

Udvidet e-handel: Send data til brug ved måling af e-handelsrelaterede interaktioner, f.eks. hvornår kunderne har føjet varer til deres ordre, hvornår de er gået til kassen, og hvornår de har fuldført et køb. Du kan bruge Udvidet e-handel til at identificere kundesegmenter, der falder ud af e-handelstragten. Få flere oplysninger

Sporing på tværs af domæner: Spor separate topdomæner som én enhed, så dataene for flere forskellige topdomæner samles i de samme Google Analytics-rapporter. Få flere oplysninger om sporing på tværs af domæner. Der er også andre muligheder:

 • Link domæner automatisk: Angiv en kommasepareret liste over domæner for automatisk at dele et kunde-id på tværs af domæner.
 • Brug nummertegn som skilletegn: Brug et nummertegn (#) i stedet for et spørgsmålstegn (?) til at føje cookieværdier til webadresser. Indstil denne værdi til sand eller falsk eller til en Tag Manager-variabel, som enten returnerer værdien sand eller falsk.
 • Dekorer formularer: Føj sporingsoplysninger til formularhandlingen. Indstil denne værdi til sand eller falsk eller til en Tag Manager-variabel, som enten returnerer værdien sand eller falsk.

Avanceret konfiguration: Disse kontrolelementer giver flere funktioner og bør kun anvendes af erfarne brugere.

 • Navn på global funktion: Omdøb den globale funktion, der bruges af Universal Analytics-tagget. Få flere oplysninger
 • Brug fejlretningsversion: I Google Analytics er der adgang til en fejlretningsversion af biblioteket analytics.js, som knytter detaljerede meddelelser til JavaScript-konsollen. Indstil denne værdi til sand eller falsk eller til en Tag Manager-variabel, som enten returnerer værdien sand eller falsk. Få flere oplysninger
 • Aktivér Avanceret link-tilskrivning: Avanceret link-tilskrivning sikrer mere præcise data i din In-Page Analytics-rapport. Når en side indeholder flere links til samme webadresse, føjes der et entydigt element-id til hvert link. Indstil denne værdi til sand eller falsk eller til en Tag Manager-variabel, som enten returnerer værdien sand eller falsk. Få flere oplysninger
 • Angiv navn på sporingsfunktion: Det frarådes på det kraftigste at bruge navngivne sporingsfunktioner i Tag Manager. Få flere oplysninger

Variablen for Google Analytics-indstillinger

Variablen for Google Analytics-indstillinger bruges i Universal Analytics-tags i web- og mobilcontainere (Firebase-containere) til central konfiguration og deling af Google Analytics-indstillinger på tværs af tags. Når du opretter et Universal Analytics-tag, bliver du i Tag Manager bedt om at vælge eller oprette en variabel for Google Analytics-indstillinger.

De fleste brugere starter med en variabel for Google Analytics-indstillinger, der kun indeholder et Google Analytics-sporings-id. Variablen kan derved bruges til andre tagkonfigurationer, der benytter samme Google Analytics-sporings-id, uden at det er nødvendigt at angive id'et igen. Avancerede konfigurationer kan omfatte tilpassede felter, tilpassede dimensioner og metrics eller sporing på tværs af domæner, og disse indstillinger er i så fald fælles for alle tags, som benytter den pågældende variabel. Du kan oprette lige så mange variabler for Google Analytics-indstillinger, du vil, med hver sine tilpassede indstillinger, som skal anvendes til en gruppe tags, der minder om hinanden. Få flere oplysninger om tagkonfigurationer.

Du kan tilsidesætte en variabel for Google Analytics-indstillinger for hvert tag. Brug Aktivér tilsidesættelse af indstillinger for at ændre en eller flere af parametrene for et bestemt tag.

Hvis du konsekvent tilsidesætter de samme indstillinger på samme måde, bør du overveje at oprette en ny variabel for Google Analytics-indstillinger for at reducere redundans.
Var denne artikel nyttig?
Hvordan kan vi forbedre siden?