Förhandsgranska och felsök behållare

Se till att taggkonfigurationer fungerar som du tänkt.

Med förhandsgranskningsläget i Google Taggstyrning kan du navigera på en webbplats där din behållarkod har implementerats som om den aktuella behållarversionen hade publicerats så att du kan testa en behållarkonfiguration innan den publiceras. Webbplatser där förhandsgranskningsläget är aktiverat visas med en felsökningspanel under webbplatsinnehållet, så att du kan granska vilka taggar som har aktiverats och i vilken ordning.

Obs! Felsökningspanelen är för närvarande inte tillgänglig för mobilappsbehållare. Läs mer om hur du förhandsgranskar och felsöker mobilappbehållare i utvecklardokumentationen för iOS och Android.

Aktivera förhandsgranskningsläget

När du vill aktivera förhandsgranskningsläge för den aktuella arbetsytan klickar du på Förhandsgranska. I Taggstyrning visas en banner överst på arbetsytans översiktssida för att visa att förhandsvisningsläget är aktivt.

Du kan även förhandsgranska en äldre version av en behållare. Så här gör du:

 1. Klicka på Versioner i det vänstra navigeringsfältet.
 2. Leta upp den version du vill arbeta med och välj Åtgärd följt av Förhandsgranskning.

Använda förhandsgranskningsläget

När förhandsgranskningsläget är aktiverat kan du öppna webbplatsen där behållaren har implementerats. Längst ned i webbläsaren visas ett konsolfönster. Här visas detaljerad information om dina taggar, inklusive hur taggar aktiverades och vilken data som behandlas. Konsolfönstret visas bara i samma webbläsare som användes för att aktivera förhandsgranskningsläget eller för delade användare. Det är inte synligt för dina vanliga webbplatsbesökare.

Om konsolfönstret inte visas, prova att göra en framtvingad uppdatering. Då tvingas webbläsaren att ladda om eventuella cachade tillgångar. Kortkommandot för en framtvingad uppdatering i Chrome är:
 • Windows och Linux: Skift + F5 eller Ctrl + Skift + r
 • Mac: ⌘ + Skift + r

Du kan använda informationen i konsolfönstret när du vill ta reda på om taggar och utlösare aktiveras som de ska och vilken data de skickar vidare till respektive tjänster. Informationen om taggaktiveringen uppdateras i konsolfönstret efter hand som du klickar dig fram på webbplatsen. Du kan använda den här informationen när du vill se om en tagg har aktiverats eller inte och vad som utlöste (eller inte utlöste) den.

I det översta navigeringsfältet visas Taggar, Variabler och Datalager, och i det vänstra navigeringsfältet visas en lista med händelser.

 • Taggar: Klicka på Taggar för att se vilka taggar som aktiverades och vilka taggar som inte aktiverades. Klicka på en tagg för att visa egenskaper för taggen och tillhörande utlösare. När du markerar en händelse i kolumnen till vänster visar fliken Taggar status för de taggar som finns för händelsen.
 • Variabler: På fliken Variabler visas detaljerad information om variablerna i den valda händelsen, med variabeltyp, typ av data som returneras samt resulterande värde. Välj en händelse i det vänstra navigeringsfältet för att visa status för variablerna när händelsen aktiverades.

 • Datalager: På fliken Datalager visas det exakta meddelande som överfördes till datalagret för den valda händelsen, samt hur datalagret ser ut efter att meddelandet har överförts. Välj en händelse i det vänstra navigeringsfältet för att visa status för datalagret när händelsen aktiverades.

Dela förhandsgranskningsläget

När förhandsgranskningsläget är aktiverat kan du bara se den förhandsgranskade behållarkonfigurationen och felsökningspanelen från samma webbläsare som där du aktiverade förhandsgranskningsläget. Du kan dela den här förhandsgranskningen med andra via en specialgenererad webbadress.

Så här delar du en förhandsgranskning av din konfiguration av arbetsytan med en kollega:

 1. Klicka på Dela förhandsgranskning i förhandsgranskningsfältet.
 2. I dialogrutan Dela förhandsgranskning anger du domänen för målwebbplatsen (t.ex. https://example.com/.)
 3. Kopiera den genererade förhandsgranskningsadressen från den angivna rutan.
 4. Klistra in den kopierade förhandsgranskningsadressen i ett e-postmeddelande och skicka den till en kollega. Förhandsgranskningsadressen leder till en målsida där det visas ett meddelande om att förhandsgranskningsläget har aktiverats i personens webbläsare.

Avsluta förhandsgranskningsläget

Så här avslutar du förhandsgranskningsläget för behållaren:

 1. Klicka på Arbetsyta.
 2. Klicka på Avsluta förhandsgranskningsläget.

Så här avslutar du delat förhandsgranskningsläge:

 1. Klicka på länken som leder till målsidan för förhandsgranskningen.
 2. Klicka på Avsluta förhandsgransknings- och felsökningsläget.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?