„Google Ads“ dinaminė pakartotinė rinkodara

Pakartotinė rinkodara leidžia rodyti skelbimus anksčiau svetainėje apsilankiusiems arba programą naudojusiems žmonėms. Dinaminė pakartotinė rinkodara suteikia dar daugiau galimybių, nes lankytojams galite rodyti konkretaus produkto, kurį jie anksčiau peržiūrėjo jūsų svetainėje, skelbimą.

Šiame vadove sužinosite, kaip įdiegti „Google Ads“ dinaminės pakartotinės rinkodaros žymą naudojant „Google“ žymų tvarkytuvę. Kad geriau suprastumėte procesą, prieš bandydami įdiegti šią žymą, peržiūrėkite dinaminės pakartotinės rinkodaros vadovą „Google Ads“ pagalbos centre.

Apžvalga

Jei norite priskirti svetainei pakartotinės rinkodaros žymą, turite:

 • įdiegti „Google Ads“ pakartotinės rinkodaros žymą visuose svetainės puslapiuose;
 • perduoti dinamines vertes pakartotinės rinkodaros žymai iš svarbiausių svetainės etapų. Šios vertės gali nurodyti tokius dalykus, kaip prekės, kurią naudotojas įtraukė į krepšelį, produkto ID, skrydžio, kurio naudotojas ieškojo, išvykimo ir atvykimo vietas, pasiūlymo, kurį naudotojas naršė, sandorio ID ir t. t.

Dinaminę pakartotinę rinkodarą galima taikyti vykdant bet kurio tipo internetinį verslą. Dinaminių verčių, kurios turėtų būti užfiksuotos, tipas priklausys nuo svetainės verslo tikslų. Yra tinkintų parametrų, apibrėžtų skirtingoms verslo kategorijoms, pvz., švietimo, karjeros, kelionių ir kt. Žr. tinkintų parametrų sąrašą „Google Ads“ pagalbos centre ir pasirinkite jūsų įmonei labiausiai tinkantį parametrą.

Sukonfigūruoti „Google Ads“ dinaminės pakartotinės rinkodaros žymos įdiegimą Žymų tvarkytuvėje galima dviem būdais.

Nesvarbu, kurį būdą pasirinksite, diegimo veiksmai paprastai bus tokie patys.

 1. Tinkintų parametrų verčių pateikimas
 2. Dinaminių verčių įterpimas į pakartotinės rinkodaros žymą
 3. Aktyviklių nurodymas siekiant suaktyvinti pakartotinės rinkodaros žymą
 4. Bandymas ir diegimas

Tinkintų parametrų verčių pateikimas

Diegdami pirmiausia turite užfiksuoti svetainės duomenis taip, kad juos galėtų apdoroti Žymų tvarkytuvė. Kad galėtumėte užfiksuoti puslapio duomenis, reikės įdiegti Žymų tvarkytuvės kintamąjį. Duomenis galima gauti keliais būdais, pvz., iš pirmųjų šalių slapukų, duomenų sluoksnio ar tinkintos „JavaScript“.

Verčių įterpimas į pakartotinės rinkodaros žymą

Kai sukonfigūruosite žymą, kad tiksliniai duomenys būtų gaunami kaip kintamieji, naudodami tuos kintamuosius įterpkite duomenis į Žymų tvarkytuvės „Google Ads“ pakartotinės rinkodaros žymos šabloną.

Aktyviklių nurodymas siekiant suaktyvinti pakartotinės rinkodaros žymą

Kitas veiksmas yra apibrėžti aktyviklius, nurodančius Žymų tvarkytuvei, kada suaktyvinti kiekvieną pakartotinės rinkodaros žymos egzempliorių. Galite apibrėžti aktyviklius, pagrįstus įtaisytaisiais kintamaisiais, kurie apima puslapių peržiūras, nuorodų paspaudimus, mygtukų paspaudimus, formų pateikimą ir kt. Be to, galite sukurti aktyviklius, pagrįstus tinkintu įvykiu, kuris registruojamas Žymų tvarkytuvėje per duomenų sluoksnį.

Bandymas ir diegimas

Paskutinis veiksmas yra išbandyti žymas svetainėje naudojant Žymų tvarkytuvės peržiūros režimą. Užbaigę visus bandymo atvejus ir galėdami patvirtinti, kad žymos suaktyvinamos tinkamai ir naudojant numatytas dinamines vertes, galite diegti žymas paskelbdami sudėtinį rodinį.

Jei reikia išsamių instrukcijų, kaip įdiegti pakartotinės rinkodaros žymas naudojant Žymų tvarkytuvę, toliau pasirinkite pakartotinės rinkodaros žymos diegimo metodą, kurį ketinate naudoti.

Atskiros žymos kiekvienam kanalo veiksmui

Atskirų žymų kiekvienam kanalo veiksmui diegimas

Šioje skiltyje aprašyta, kaip Žymų tvarkytuvėje įdiegti „Google Ads“ dinaminės pakartotinės rinkodaros žymas, nustatant po atskirą pakartotinės rinkodaros žymos egzempliorių kiekvienam pirkimo konversijos proceso veiksmui.

Toliau nurodyti pagrindiniai šio proceso veiksmai.

 1. Svetainės sukonfigūravimas, kad vertės į Žymų tvarkytuvę būtų perduodamos per duomenų sluoksnį arba naudojant tinkintą „JavaScript“.
 2. Duomenų sluoksnio kintamųjų kūrimas Žymų tvarkytuvėje.
 3. Aktyviklių kūrimas.
 4. Pakartotinės rinkodaros žymos konfigūravimas taikant tinkintus parametrus.
Duomenų sluoksnio kodo nustatymas svetainėje

Duomenų sluoksnio kodo nustatymas svetainėje

Šis veiksmas būtinas pasirinkus diegimo metodą, kurį taikant dinaminiai duomenys Žymų tvarkytuvei perduodami per duomenų sluoksnį. Kartu su kūrėju sukonfigūruokite duomenų sluoksnį svetainėje. Jei dinamines vertes ketinate gauti naudodami tinkintus „JavaScript“ kintamuosius per Žymų tvarkytuvę, praleiskite šį veiksmą.

Objektas dataLayer() naudojamas tinkintiems duomenims iš svetainės į Žymų tvarkytuvę perduoti. Šis kodas turėtų būti įdėtas virš sudėtinio rodinio kodo, kad duomenys būtų pasiekiami veikiant Žymų tvarkytuvei. Toliau pateiktas pavyzdinis kodo fragmentas, kurį naudojant sukuriamas duomenų sluoksnis ir perduodama bendra naudotojo krepšelio vertė bei krepšelyje esančių produktų sąrašas.

<script>
dataLayer = [];
dataLayer.push({
  'ecomm_totalvalue': 699.12,
  'ecomm_prodid' : ['prodid1', 'prodid2', 'prodid3']
});
</script>

Nurodyti raktų pavadinimai yra atsitiktiniai ir jiems netaikomi jokie reikalavimai (pvz., jie neturi atitikti „AdWords“ pakartotinės rinkodaros žymos tinkinto parametro pavadinimo taisyklių), tačiau perduodami to paties tipo informaciją Žymų tvarkytuvei turite visada naudoti tą patį rakto pavadinimą.

Perduodami kelias tam tikro rakto vertes (pvz., pirkinių krepšelio puslapyje esančių produktų ID) naudokite „JavaScript“ masyvą, o ne vieną kableliais atskirtų verčių eilutę.

„Google Chrome“ naudotojai gali naudoti Pagalbinę žymų priemonę, kad patikrintų, ar duomenų sluoksnis tinkamai įdiegtas, ir peržiūrėtų duomenis, kuriuos svetainė perdavė Žymų tvarkytuvei.

Kai kurie kanalo veiksmai gali įvykti nesinchroniškai (t. y. puslapis gali būti tik iš dalies įkeltas iš naujo). Pvz., tai gali įvykti, kai produktą pridedate prie krepšelio ir puslapis nesikeičia (vietoj to gali būti parodytas pranešimas ar įspėjimas apie sėkmingą veiklą). Dinaminius krepšelio įvykius svarbu užfiksuoti, nes to nepadarius nebus nustatyta daugybė krepšelio sudarytojų, bet ne pirkėjų, ir pakartotinė rinkodara nebus tiksli.

Naudodami metodą dataLayer.push(), galite nustatyti kintamuosius ir suaktyvinti žymas, kai įkeliama Žymų tvarkytuvė. Pavyzdžiui, jei naudotojas prideda elementą prie pirkinių krepšelio, galite naudoti šią funkciją ir atnaujinti duomenų sluoksnį:

<script>
dataLayer.push({
  'event': 'ajax_cart_add',
  'ecomm_totalvalue': 78.45,
  'ecomm_prodid' : 'prodid4'
});
</script>

Kintamųjų konfigūravimas

Sukonfigūruokite po vieną Žymų tvarkytuvės kintamąjį kiekvienai dinaminių duomenų, kuriuos norime perduoti pakartotinės rinkodaros žymai, daliai. Šiame pavyzdyje naudosime kintamuosius ecomm_prodid ir ecomm_totalvalue.

Naudojant Žymų tvarkytuvę dinaminius duomenis galima užfiksuoti keliais būdais. Pavyzdžiui, galite juos tiksliai perduoti į Žymų tvarkytuvę iš svetainės naudodami duomenų sluoksnį arba galite naudoti Žymų tvarkytuvę ir gauti juos iš svetainės naudodami tinkintus „JavaScript“ kintamuosius.

Svetainės atnaujinimas, kad vertės į Žymų tvarkytuvę būtų perduodamos per duomenų sluoksnį: taikant šį metodą, dinaminės vertės iš duomenų sluoksnio perduodamos tiesiogiai į pakartotinės rinkodaros žymą, tačiau norint jį naudoti kūrėjas turi pakeisti svetainės kodą. Kai duomenys bus pasiekiami duomenų sluoksnyje, Žymų tvarkytuvėje sukurkite duomenų sluoksnio kintamuosius, kad perduotumėte šias vertes žymoms.

Kūrėjai daugiau apie duomenų sluoksnio diegimą gali sužinoti Žymų tvarkytuvės kūrėjų svetainėje.

Tinkintų „JavaScript“ kintamųjų naudojimas: galite naudoti tinkintą „JavaScript“ kodą, kad pateiktumėte dinaminių parametrų vertes iš Žymų tvarkytuvės, naudodami tinkintas žymas. Nors ir ne toks veiksmingas kaip pirmasis, kartais tai yra praktiškiausias pakartotinės rinkodaros žymų diegimo būdas, nes jį naudojant nereikia tiesiogiai svetainėje atlikti jokių kodo pakeitimų. Galite rašyti tinkintą „JavaScript“ kodą, kurį naudojant reikiamos dinaminės vertės bus paimtos iš esamų puslapių šaltinio kodo ir perduotos žymai.

Apskritai pakartotinės rinkodaros žymai reikalingi duomenys jau yra kažkur dokumente ir juos galima gauti per „JavaScript“ kodą, įterptą svetainėje naudojant Žymų tvarkytuvę. Šio metodo trūkumas yra tas, kad jo veikimas pagrįstas svetainės šaltinio kodu, nuskaitomu įdiegiant, todėl ateityje, kai bus atlikta Žymų tvarkytuvės pakeitimų, gali prireikti peržiūrėti tinkintą „JavaScript“ kodą.

Jei svetainėje įdiegėte duomenų sluoksnį...

Kaip kintamojo tipą pasirinkite Duomenų sluoksnio kintamasis ir įveskite duomenų sluoksnio rakto, pagal kurį Žymų tvarkytuvė gali rasti reikiamus konfigūruojamo kintamojo duomenis, pavadinimą.

Jei neįdiegėte duomenų sluoksnio...

Jei neturite duomenų sluoksnio, turėsite iš šaltinio kodo gauti reikiamą dinaminę vertę. Tai galima atlikti naudojant Žymų tvarkytuvės „JavaScript“ kintamąjį. Nustatykite kintamąjį iš esamo „JavaScript“ kodo ir sukurkite „JavaScript“ kintamąjį Žymų tvarkytuvėje nurodydami kintamojo pavadinimą.

Jei nenaudojate duomenų sluoksnio dinaminėms parametrų vertėms gauti ir jas gaunate per tinkintus „JavaScript“ kintamuosius, labai tikėtina, kad reikės naudoti kitą strategiją siekiant pateikti tą patį tinkintą parametrą, atsižvelgiant į kanalo veiksmą.

Pavyzdžiui, produkto ID pateikimas produkto puslapyje skirsis nuo produkto ID pateikimo krepšelio ar pirkimo patvirtinimo puslapyje, nes šaltinio kodas ar „JavaScript“ kintamieji, kuriuos galite susieti su keliomis žymomis, skirsis atliekant kiekvieną veiksmą. Todėl negalėsite sukurti vieno produkto ID kintamojo, kuris veiks visomis aplinkybėmis. Vietoje to kiekvienu atveju reikės sukurti atskirą kintamąjį, kad gautumėte produkto ID, kai reikės šios informacijos.

Aktyviklių konfigūravimas

Kitas veiksmas yra nustatyti kiekvienos pakartotinės rinkodaros žymos aktyviklius Žymų tvarkytuvėje. Kiekvienas aktyviklis sukurtas nurodant įvykio tipą ir vieną ar daugiau filtrų, kurie nurodo, kada turėtų būti suaktyvinta žyma.

Puslapio peržiūromis pagrįsti aktyvikliai

Daugeliu atvejų aktyviklis, kurį reikės sukurti, bus pagrįstas konkretaus puslapio ar puslapių rinkinio peržiūra. Pvz., el. prekybos svetainėje dažniausiai sukursime vieną aktyviklį, kuris suaktyvins žymą visuose produkto puslapiuose, vieną aktyviklį, kuris suaktyvins žymą krepšelio puslapyje, ir vieną aktyviklį, kuris suaktyvins žymą pirkimo patvirtinimo puslapyje.

Kad sukurtumėte puslapio peržiūros aktyviklį, atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Spustelėkite Aktyvikliai tada Naujas.
 2. Spustelėkite Aktyviklio konfigūravimas ir pasirinkite Puslapio peržiūra.
 3. Nustatykite aktyviklį, suaktyvinamą pagal kai kurias puslapio peržiūras.
 4. Skiltyje Suaktyvinti šį aktyviklį, esant šiam įvykiui ir jei atitinka visos šios sąlygos įveskite Puslapio URL tada yra tada <kelias>, kur <kelias> nurodo numatomą puslapių, kuriuose norite suaktyvinti šią žymą, URL dalį (pvz., /products/).

Kad sukurtumėte aktyviklį, kuris suaktyvina žymą puslapių grupėje (pvz., produktų puslapiuose), naudokite operacijos ženklus, pvz., yra arba atitinka reguliarųjį reiškinį, kad jis atitiktų pageidaujamą puslapio URL.

Ne URL aktyvikliai

Tais atvejais, kai URL negali būti naudojamas puslapių tipams atskirti, galite naudoti kitus kintamuosius kaip filtrus, skirtus puslapio peržiūros įvykiui. Pvz., gali būti pateiktas ID atributas:

<div id="cart_title">Pirkinių krepšelis</div>

Kad sukurtumėte aktyviklį, kuris bus suaktyvintas radus šį atributą, atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Spustelėkite Aktyvikliai tada Naujas.
 2. Spustelėkite Aktyviklio konfigūravimas ir pasirinkite Elemento matomumas.
 3. Nustatykite Pasirinkimo metodas kaip ID.
 4. Lauke Elemento ID įveskite cart_title.
 5. Nustatykite, kad ši žyma būtų suaktyvintas vieną kart puslapyje.
 6. Nustatykite nustatymo Minimalus matomumas procentais vertę 1 %.
 7. Nustatykite aktyviklio suaktyvinimo nustatymą Visi matomumo įvykiai.

Asinchroniniai įvykiai

Jei norite užtikrinti geriausią dinaminių pakartotinės rinkodaros kampanijų našumą, svarbu suaktyvinti žymas iškart po to, kai naudotojas atlieka svarbų pirkimo konversijos proceso veiksmą, pvz., prideda produktą prie krepšelio. Jei atnaujinus krepšelį neatidaromas nauja puslapio peržiūra, galite suaktyvinti pagal paspaudimo arba tinkintą įvykį.

Jei esate įdiegę duomenų sluoksnį, naudokite tinkintą įvykį, kad nurodytumėte Žymų tvarkytuvei, jog produktas buvo pridėtas prie krepšelio, ir tuo pačiu metu perduotumėte atitinkamą produkto informaciją.

Pridėjus elementą prie krepšelio, svetainės kode reikia naudoti dataLayer.push() norint pridėti įvykį prie duomenų sluoksnio:

dataLayer.push({
  'event': 'ajax_cart_add',
  'ecomm_totalvalue': 78.45,
  'ecomm_prodid' : 'prodid4'
});

Tada sukurkite aktyviklį Žymų tvarkytuvėje atlikdami nurodytus veiksmus.

 1. Spustelėkite Aktyvikliai tada Naujas.
 2. Spustelėkite Aktyviklio konfigūravimas ir pasirinkite Kita: tinkintas įvykis.
 3. Nustatykite Įvykio pavadinimas vertę ajax_cart_add.
PATARIMAS: jei nenaudojate duomenų sluoksnio, turite nustatyti paspaudimu pagrįstą aktyviklį, kad žyma būtų suaktyvinta naudotojui spustelėjus mygtuką. Sužinokite daugiau apie įvykius.

Kiekvieno žymos varianto konfigūravimas

Visi elementai jau parengti. Sukonfigūravote kintamuosius, kad gautumėte dinaminius duomenis, ir nustatėte aktyviklius, kad nurodytų Žymų tvarkytuvei, kada suaktyvinti pakartotinės rinkodaros žymas. Dabar tereikia sukurti atskirus pakartotinės rinkodaros žymos variantus, skirtus kiekvienai kanalo daliai.

Toliau pateikiamas pakartotinės rinkodaros žymos konfigūravimo pavyzdys.

 1. Spustelėkite Žymos tada Nauja.
 2. Spustelėkite Žymos konfigūracija ir pasirinkite „Google Ads“ pakartotinė rinkodara.
 3. Nustatykite Konversijos ID (ir pasirenkamą konversijos etiketę) nurodydami „Google Ads“ pateiktą vertę. Sužinokite daugiau
  PATARIMAS: naudokite pastovios eilutės kintamąjį kaip „Google Ads“ konversijos ID. Bus lengviau sukurti ir tvarkyti papildomas „Google Ads“ žymas.
 4. Nustatykite Tinkinti parametrai vertę Nurodyti neautomatiškai.
 5. Naudodami + Pridėti tinkintą parametrą pridėkite keturias rakto ir vertės eilutes. Eilutėse pateikite:
  • ecomm_prodid: {{produkto ID, skirtas krepšelio puslapiui}}
  • ecomm_pagetype: krepšelis
  • ecomm_totalvalue: {{krepšelio vertė}}
  • ecomm_pcat: {{produkto kategorija, skirta krepšelio puslapiui}}

Atkreipkite dėmesį, kad Žymų tvarkytuvės kintamasis nenaudojamas raktui ecomm_pagetype. Taip yra todėl, kad šiame pavyzdyje bus sukurta po vieną žymos egzempliorių kiekvienam puslapio tipui. Pakartotinai atlikite šiuos žymos nustatymo veiksmus naudodami visus kitus reikalingus puslapio tipus.

Nustatę žymą pagal kiekvieną konkretų puslapio tipą, nustatykite įprastą pakartotinės rinkodaros žymą, kad būtų suaktyvinta visuose puslapiuose. Kad tai atliktumėte, sukurkite naują „Google Ads“ pakartotinės rinkodaros žymą, nustatykite žymą suaktyvinantį aktyviklį visuose puslapiuose ir pridėkite visus aktyviklius, kuriuos sukūrėte kitoms žymoms, kaip blokavimo aktyviklius. Toliau nurodyta, kaip tai padaryti.

 1. Spustelėkite Žymos tada Nauja.
 2. Spustelėkite Žymos konfigūracija ir pasirinkite „Google Ads“ pakartotinė rinkodara.
 3. Nustatykite Konversijos ID (ir pasirenkamą konversijos etiketę) nurodydami „Google Ads“ pateiktą vertę. Sužinokite daugiau.
 4. Spustelėkite Suaktyvinimas ir pasirinkite aktyviklį, kuris bus suaktyvintas visuose puslapiuose.
 5. Spustelėkite Pridėti išimtį ir įveskite kiekvieno aktyviklio, kuris jau įtrauktas naudojant pirmiau įvestus tinkintus parametrus, išimtį.
Diegimas naudojant vieną pakartotinės rinkodaros žymą

Diegimas naudojant vieną pakartotinės rinkodaros žymą

Vienos pakartotinės rinkodaros žymos atliekant vieną kanalo veiksmą metodas laikomas saugiausiu ir veiksmingiausiu variantu, nes kiek galima rečiau naudojamas tinkintas „JavaScript“ kodas ir vietoj jo naudojamos įtaisytosios Žymų tvarkytuvės funkcijos (pvz., aktyvikliai). Tačiau pagrindinis su šiuo metodu susijęs trūkumas yra sudėtingumas: reikia sukurti po naują atskirą pakartotinės rinkodaros žymos egzempliorių kiekvienam kanalo veiksmui, taip pat po atskirą kintamąjį kiekvienam parametrui ir puslapio tipui.

Galima naudoti žymą naudojant vieną kintamąjį, vieną pakartotinės rinkodaros žymą ir tinkintą „JavaScript“ žymą. Naudojant šį metodą reikia atlikti mažiau aktyviklių, žymų ir kintamųjų konfigūracijos veiksmų Žymų tvarkytuvėje. Vis dėlto kompromisas būtų tinkintas „JavaScript“ kodas; turite parašyti tinkinto įvykių apdorojimo funkcijas, kad galėtumėte suaktyvinti žymą asinchroniškai. Toliau nurodyti pagrindiniai šio proceso veiksmai.

 1. Įdiekite tinkintą „JavaScript“ žymą, kuri suaktyvinama kiekviename puslapyje. Ši žyma tikrins, kokio tipo puslapis peržiūrimas, ir atsižvelgdami į tai vykdysime papildomą kodą, kad vienu metu išgautume visas būtinas dinaminio parametro vertes ir sujungtume jas į vieną objektą, kurio turinys yra būtent toks, kokį turėtų turėti google_tag_params.
 2. Tada scenarijus perduos duomenis iš 1 veiksmo į duomenų sluoksnį ir suaktyvins įvykį fireRemarketingTag.
 3. Sukonfigūruokite vieną „Google Ads“ pakartotinės rinkodaros žymą, kad ji būtų suaktyvinama tinkintu įvykio aktyvikliu pagal įvykį fireRemarketingTag ir nuskaitytų tinkintus parametrus tiesiogiai iš duomenų sluoksnio.

Taikant šį metodą reikia išmanyti „JavaScript“ ir atlikti kruopščius bandymus. Tinkamai įdiegus, šis metodas yra spartus, efektyvus ir lankstus būdas priskirti žymas svetainei.

1 veiksmas: sukurkite tinkintą HTML žymą

Pirmiausia sukurkite tinkintą HTML žymą. Naujoje žymoje turi būti tinkintas „JavaScript“ kodas, sukurtas remiantis šiuo pavyzdžiu:

<script>
(function(){
 try {
  if ( /* Čia įterpkite JS reiškinį, skirtą produkto puslapiui patikrinti */ ) {
   var prodid, totalvalue;
   /*
    Įterpkite tinkintą JS kodą, kad ištrauktumėte vertes
    „prodid“ ir „totalvalue“ iš dabartinio dokumento
   */
   dataLayer.push({
    'event': 'fireRemarketingTag',
    'google_tag_params': {
      'ecomm_prodid': prodid,
      'ecomm_pagetype': 'product',
      'ecomm_totalvalue': totalvalue
    }
   });
  }
  else if ( /* Įterpkite JS reiškinį, skirtą krepšelio puslapiui patikrinti */ ) {
   var prodid, totalvalue;
   /*
    Įterpkite tinkintą JS kodą, kad ištrauktumėte vertes
    „prodid“ ir „totalvalue“ iš dabartinio dokumento
   */
   dataLayer.push({
    'event': 'fireRemarketingTag',
    'google_tag_params': {
      'ecomm_prodid': prodid,
      'ecomm_pagetype': 'cart',
      'ecomm_totalvalue': totalvalue
    }
   });
  }
  else if ( /* Įterpkite JS reiškinį, skirtą įsigijimo puslapiui patikrinti */ ) {
   var prodid, totalvalue;
   /*
    Įterpkite tinkintą JS kodą, kad ištrauktumėte vertes
    „prodid“ ir „totalvalue“ iš dabartinio dokumento
   */
   dataLayer.push({
    'event': 'fireRemarketingTag',
    'google_tag_params': {
      'ecomm_prodid': prodid,
      'ecomm_pagetype': 'purchase',
      'ecomm_totalvalue': totalvalue
    }
   });
  }
  else {
   dataLayer.push({
    'event': 'fireRemarketingTag',
    'google_tag_params': { }
   });
  }
 }
 catch (err) {}
}) ();
</script>

Naujoje tinkintoje HTML žymoje spustelėkite Suaktyvinimas ir sukurkite arba pridėkite aktyviklį, turintį toliau nurodytas savybes.

 • Aktyviklio tipas: puslapio peržiūra: DOM paruoštas
 • Šis aktyviklis suaktyvinamas: visi DOM paruošti įvykiai
Jei naują aktyviklį norite sukurti pagal žymos šabloną, spustelėkite Suaktyvinimas, o tada – Pridėti Pridėti.

Pirmiau pateiktame pavyzdyje naudojama anoniminė, savaiminio iškvietimo „JavaScript“ funkcija, kuri riboja kintamųjų prieigą prie tinkintos HTML žymos ne visuotinėje srityje. Taip pat naudojama konstrukcija „try/catch“ (bandymas ir fiksavimas), taip užtikrinant, kad netinkamai paleidus kodą tinkinta HTML žyma nesukurtų išimties.

Taikant šį metodą galima naudoti trečiųjų šalių bibliotekas. Pavyzdžiui, jei jūsų svetainėje naudojama „jQuery“, galite pridėti kodą prie tinkintos HTML žymos, kad pridėtumėte įvykių apdorojimo funkcijų, suaktyvinančių pakartotinės rinkodaros žymą įvykstant asinchroniniams įvykiams.

Atidžiai išbandykite kodą, kad įsitikintumėte, jog parametrai tinkamai gaunami iš visų puslapių ir kodas veikia visose pagrindinėse naršyklės versijose. Pavyzdžiui, kai kurių produktų kategorijų puslapių (pvz., aprangos ir elektronikos) išdėstymas ir žymėjimas gali skirtis, todėl svarbu užtikrinti, kad šių puslapių kodas būtų tinkamai apdorojamas Žymų tvarkytuvėje.

Kai baigiama vykdyti tinkintą HTML žymą, ji nusiunčia tinkintą įvykį fireRemarketingTag ir raktą google_tag_params su reikiamais parametrais į duomenų sluoksnį.

2 veiksmas: sukurkite google_tag_params kintamąjį

Žymų tvarkytuvėje sukurkite kintamąjį su toliau nurodytomis savybėmis, kuris paims google_tag_params vertę iš duomenų sluoksnio.

 • Kintamojo tipas: duomenų sluoksnio kintamasis
 • Duomenų sluoksnio kintamojo pavadinimas: google_tag_params

3 veiksmas: sukurkite aktyviklį, kuris suaktyvins pakartotinės rinkodaros žymą

Sukurkite aktyviklį, kuris bus naudojamas pakartotinės rinkodaros žymai suaktyvinti, naudodami nurodytus nustatymus.

 • Aktyviklio tipas: tinkintas įvykis
 • Įvykio pavadinimas: fireRemarketingTag
 • Šis aktyviklis suaktyvinamas: kai kurie tinkinti įvykiaiURL tada atitinka reguliarųjį reiškinį tada .*

4 veiksmas: sukonfigūruokite „Google Ads“ pakartotinės rinkodaros žymą

Sukurkite naują „Google Ads“ pakartotinės rinkodaros žymą naudodami toliau nurodytus nustatymus.

 • Žymos tipas: „Google Ads“ pakartotinė rinkodara
 • Konversijos ID: įveskite konversijos ID iš „Google Ads“ paskyros.
 • Tinkinti parametrai: naudokite duomenų sluoksnį: {{google_tag_params}}

Konversijų stebėjimo žymos diegimas

Įdiekite „Google Ads“ konversijų stebėjimo žymą su pakartotinės rinkodaros žyma, kad galėtumėte pasinaudoti realiuoju laiku vykdomais automatinio kainų siūlymo algoritmais, pvz., tiksliniu MUĮ ar tiksline SIG.

Bandymas ir diegimas

Taikydami kiekvieną Žymų tvarkytuvės konfigūraciją visada peržiūrėkite ir išbandykite pakeitimus, kad įsitikintumėte, jog sudėtinis rodinys veikia, kaip numatyta. Be to, vertėtų atlikti bandymą atidarius „JavaScript“ pultą, kad galėtumėte matyti, ar dėl tinkinto „JavaScript“ kodo veikimo nekyla klaidų. Išbandykite įvairius scenarijus, kad įsitikintumėte, jog žymos konfigūravimas veikia tinkamai (pridėkite skirtingų tipų produktų prie krepšelio, peržiūrėkite krepšelį, kuriame yra keli produktai, ir t. t.).

Jei naudojate tinkintus „JavaScript“ kintamuosius arba tinkintas HTML žymas, geriausia kodą kurti bloke „try/catch“. Jei kyla kodo klaida (taip gali nutikti, jei vėliau svetainės kodas pasikeičia ir tinkinta pakartotinės rinkodaros kodo konfigūracija tampa nebetinkama), ją užfiksuos „JavaScript“ interpretatorius ir nebus sukurta išimtis. Išbandydami kodą pašalinkite darinį „try/catch“, kad pulte galėtumėte stebėti rodomas klaidas. Ištaisę klaidas ir įsitikinę, kad kodas veikia tinkamai, vėl pridėkite „try/catch“ bloką.

Išbandę pakeitimus paskelbkite sudėtinį rodinį, kad suaktyvintumėte „Google Ads“ dinaminės pakartotinės rinkodaros konfigūraciją.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?