G Suite вече е Google Workspace: Всичко, от което бизнесът Ви се нуждае, за да изпълнявате работата си.

Реализации в Google Ads

Използвайте Мениджър на маркери за внедряване на маркери на Google Ads за реализации

Creating a Google Ads Tag & Conversion Linker in Google Tag Manager

Маркерите на Google Ads за реализации Ви помагат да създавате отчети, които Ви показват какво се случва, след като клиент кликне върху рекламите Ви – например дали е купил продукт, регистрирал се е за бюлетина Ви, обадил се е на бизнеса Ви, или е изтеглил приложението Ви. Когато клиент извърши действие, което сте определили като ценно, това се нарича реализация.

Преди да започнете да използвате този маркер, препоръчваме да научите повече за работата на тази функция в Помощния център на Google Ads.

За да настроите измерване на реализациите в Google Ads, трябва да въведете задължителните идент. № на реализацията и етикет на реализацията в Google Ads и незадължителните стойност на реализацията, идент. № на транзакцията и/или код на валутата.

За да избегнете дублиране на реализации в отчетите си, добавете идент. № на транзакцията от приложението или уебсайта си като стойността за променлива в слоя данни в Мениджър на маркери.
 1. В Мениджър на маркери стартирайте нов маркер на Google Ads. От началния екран изберете Нов маркер и след това Конфигуриране на маркер и след това Проследяване на реализациите в Google Ads.
 2. Влезте в профила си в Google Ads, за да съберете стойностите за завършване на настройването на маркера:
  1. В профила си в Google Ads кликнете върху менюто Инструменти и настройки. (Google Ads | инструменти [Icon])
  2. Изберете Измерване: Реализации, което ще отвори таблицата Действия, водещи до реализация.
  3. В графата Действие, водещо до реализация изберете името на реализацията, която искате да използвате.
  4. Разгънете раздела за Настройка на маркера, за да видите подробностите за маркера.
  5. Изберете картата за използване на Google Tag Manager.
  6. Копирайте идентификационния номер на реализацията и етикета ѝ.
 3. В съответните полета в Мениджър на маркери добавете задължителните стойности за идент. № на реализацията и етикет на реализацията, получени от стъпка 2. По избор можете да добавите стойност на реализацията, идент. № на транзакцията* и код на валутата. За стойностите на тези полета използвайте променливите от Мениджър на маркери, когато е приложимо. (В повечето случаи например ще се използва променлива от „Идент. № на транзакцията“.)
 4. Изберете едно или повече задействания в секцията Задействане, за да посочите кога да се изпълнява маркерът.
 5. Кликнете върху Запазване, за да завършите настройването на маркера.
 6. Важно: За оптимална съвместимост на уеб браузъра проверете дали е активиран инструмент за свързване на реализации.

 7. Визуализирайте промените си и ги публикувайте, когато приключите.
Ако искате да уловите целия поток от клиенти в сайта си и да включите в отчетите си за реализациите такива от източници, различни от Google Ads, използвайте Мениджър на маркери, за да внедрите Google Анализ в целия си сайт, а след това импортирайте в Google Ads целите и транзакциите си от Анализ.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
102259
false