Thiết lập và cài đặt Trình quản lý thẻ

Install the Google Tag Manager container snippet

Cài đặt Trình quản lý thẻ của Google để định cấu hình và triển khai thẻ, bao gồm các thẻ của Google Ads, Google Analytics, Floodlightbên thứ ba. Sau đây là các bước thực hiện chung:

 1. Tạo tài khoản hoặc sử dụng tài khoản hiện có tại tagmanager.google.com. (Theo mặc định, hệ thống đã tạo sẵn một vùng chứa mới và bạn có thể tạo thêm vùng chứa trong mỗi tài khoản.)
 2. Cài đặt vùng chứa trong trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn.
  1. Đối với web và trang AMP: Thêm đoạn mã chứa (theo hướng dẫn của Trình quản lý thẻ) và xóa tất cả các thẻ hiện có.
  2. Đối với ứng dụng dành cho thiết bị di động: Sử dụng SDK Firebase cho Android hoặc iOS.
 3. Thêm và xuất bản thẻ của bạn.

Tài khoản Trình quản lý thẻ đại diện cho cấp cao nhất của tổ chức. Thông thường, mỗi công ty chỉ cần một tài khoản. Một tài khoản Trình quản lý thẻ chứa một hoặc nhiều vùng chứa và bạn có thể sử dụng các loại vùng chứa cụ thể cho trang web, trang AMP, ứng dụng Android và ứng dụng iOS.

Tạo tài khoản và vùng chứa mới

 1. Trong Trình quản lý thẻ, hãy nhấp vào Tài khoản sau đó Tạo tài khoản.
 2. Nhập tên tài khoản và tùy ý cho biết liệu bạn có muốn chia sẻ dữ liệu theo cách ẩn danh với Google và những người khác hay không.
 3. Nhấp vào Tiếp tục.
 4. Nhập tên vùng chứa dễ nhận biết và chọn loại nội dung: Web, AMP, Android hoặc iOS. Nếu thiết lập vùng chứa cho thiết bị di động, hãy chọn liệu bạn đang sử dụng SDK Firebase hay một trong các SDK cũ.
 5. Nhấp vào Tạo.
 6. Xem xét Điều khoản dịch vụ và nhấp vào nếu bạn đồng ý với các điều khoản đó.

Khi vùng chứa mới của bạn tải lần đầu tiên, bạn sẽ nhận được thông báo nhắc cài đặt đoạn mã cho vùng chứa web hoặc bắt đầu sử dụng Trình quản lý thẻ trong SDK cho nền tảng di động mà bạn đã chọn. Bạn có thể cài đặt đoạn mã ngay bây giờ hoặc nhấp vào OK để đóng hộp thoại này. Bạn luôn có thể thiết lập vùng chứa trước và cài đặt đoạn mã chứa hoặc SDK sau.

Thêm vùng chứa mới vào tài khoản hiện có

 1. Trong Trình quản lý thẻ, hãy nhấp vào Tài khoản sau đó Thêm bên cạnh tên tài khoản liên quan.
 2. Chọn Tạo vùng chứa.
 3. Nhập tên vùng chứa dễ nhận biết và chọn loại nội dung: Web, AMP, Android hoặc iOS. Nếu thiết lập vùng chứa cho thiết bị di động, hãy chọn liệu bạn đang sử dụng SDK Firebase hay một trong các SDK cũ.
 4. Nhấp vào Tạo.
 5. Xem xét Điều khoản dịch vụ và nhấp vào nếu bạn đồng ý với các điều khoản đó.

Cài đặt vùng chứa

Nếu không biết rõ về mã hoặc không có quyền truy cập vào mã trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động, bạn có thể phải nhờ một nhà phát triển hỗ trợ ở bước này. Nhà phát triển có thể tìm hiểu thêm tại Hướng dẫn bắt đầu nhanh dành cho nhà phát triển Trình quản lý thẻ.
 1. Trong Trình quản lý thẻ, hãy nhấp vào Không gian làm việc.
 2. Tìm ID vùng chứa của bạn, có định dạng là "GTM-XXXXXX" ở gần đầu cửa sổ.
 3. Nhấp vào mã vùng chứa của bạn để mở hộp Cài đặt Trình quản lý thẻ.
 4. Sao chép và dán đoạn mã vào trang web của bạn (theo hướng dẫn trong hộp Cài đặt Trình quản lý thẻ) hoặc tải SDK phù hợp cho thiết bị di động xuống, rồi cài đặt SDK này. Dưới đây là các mẹo cài đặt trên web, AMPthiết bị di động.
Trang web
 • Đặt đoạn mã <script> trong <head> của đầu ra HTML của trang web, gần thẻ mở <head> nhất có thể, nhưng dưới bất kỳ khai báo dataLayer nào.
 • Đặt đoạn mã <noscript> ngay sau thẻ <body> trong đầu ra HTML.

Để đảm bảo rằng thẻ không kích hoạt hai lần, hãy xóa mọi thẻ đã mã hóa cứng đã được chuyển vào vùng chứa Trình quản lý thẻ khỏi mã của bạn.

Để bảo vệ vùng chứa của bạn khỏi sự can thiệp của bên thứ ba, đoạn mã Trình quản lý thẻ trên trang web sẽ sử dụng HTTPS theo mặc định.

Nếu muốn triển khai vùng chứa Trình quản lý thẻ theo cách cho phép các trang không bảo mật, thì bạn có thể làm như vậy bằng cách điều chỉnh giao thức URL nguồn trong đoạn mã chứa thành // thay vì https://. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng URL giao thức tương đối.

Trang AMP
 • Đặt phần <script> của đoạn mã JavaScript ngay phía trên thẻ đóng </head>.
 • Đặt phần <amp-analytics> ngay sau yếu tố mở <body>.

Đọc bài viết Hướng dẫn thiết lập AMP và Trình quản lý thẻ để biết thêm thông tin.

Ứng dụng dành cho thiết bị di động
Việc triển khai Trình quản lý thẻ cho ứng dụng dành cho thiết bị di động được thực hiện cùng với SDK Firebase. Hãy xem tài liệu dành cho nhà phát triển về Trình quản lý thẻ để tìm hiểu cách bắt đầu với AndroidiOS.

Hãy xác minh hoặc khắc phục sự cố khi cài đặt bằng cách sử dụng Chế độ xem trước của Trình quản lý thẻ và tiện ích Hỗ trợ thẻ của Chrome.

Thêm, cập nhật và xuất bản thẻ

Giờ thì bạn đã cài đặt xong vùng chứa và sẵn sàng thêm các thẻ mới.

 1. Nhấp vào Thẻ từ trình đơn điều hướng.
  • Để thêm thẻ: Nhấp vào Mới. Chọn loại thẻ và chỉ định trình kích hoạt cho thời điểm thẻ sẽ kích hoạt.
  • Để chỉnh sửa thẻ: Nhấp vào thẻ trong danh sách và thực hiện nội dung thay đổi trên trang "Chỉnh sửa thẻ". Ví dụ: bạn có thể cập nhập trình kích hoạt để xác định thời điểm thẻ sẽ kích hoạt.
  • Để xóa thẻ: Nhấp vào một thẻ trong danh sách. Trên trang "Chỉnh sửa thẻ", hãy nhấp vào biểu tượng trình đơn Thêm ở góc trên bên phải của màn hình và chọn Xóa.
 2. Chế độ xem trước cho phép bạn kiểm tra cấu hình Trình quản lý thẻ trên trang web hoặc ứng dụng của mình để đảm bảo mọi thứ hoạt động như dự tính. Trên web, bạn có thể sử dụng tùy chọn gỡ lỗi để xem những thẻ nào kích hoạt khi bạn duyệt qua và tương tác với trang web.
  • Trên một trang web bất kỳ trong một không gian làm việc có các thay đổi chưa được xuất bản, hãy nhấp vào Xem trước. Tìm hiểu thêm.
  • Đối với ứng dụng dành cho thiết bị di động, hãy đọc tài liệu dành cho nhà phát triển về AndroidiOS.
 3. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Gửi ở góc phía trên bên phải của màn hình để bắt đầu xuất bản các nội dung thay đổi. Thêm các thông tin chi tiết (như Tên phiên bảnMô tả phiên bản) rồi nhấp vào Xuất bản.
Hầu hết các cách triển khai Trình quản lý thẻ đều bắt đầu bằng việc triển khai thẻ lượt xem trang của Google Analytics. Hãy xem hướng dẫn từng bước về cách triển khai thẻ Google Analytics.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?