Thiết lập và cài đặt Trình quản lý thẻ

Install the Google Tag Manager container snippet

Cài đặt Trình quản lý thẻ của Google để định cấu hình và triển khai thẻ, bao gồm các thẻ từ Google Ads, Google Analytics, Floodlightbên thứ ba. Để làm điều đó ở cấp độ cao, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Tạo một tài khoản, hoặc sử dụng tài khoản hiện có, tại tagmanager.google.com. (Một vùng chứa mới sẽ được tạo theo mặc định và bạn có thể tạo thêm các vùng chứa khác trong từng tài khoản.)
 2. Cài đặt vùng chứa trong trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn.
  1. Đối với các trang web và trang AMP: Thêm đoạn mã chứa theo hướng dẫn của Trình quản lý thẻ và xóa mọi thẻ hiện có.
  2. Đối với ứng dụng dành cho thiết bị di động: Sử dụng SDK Firebase cho Android hoặc iOS.
 3. Thêm và xuất bản thẻ của bạn.

Tài khoản Trình quản lý thẻ đại diện cho cấp cao nhất của tổ chức. Thông thường, mỗi công ty chỉ cần một tài khoản. Tài khoản Trình quản lý thẻ chứa một hoặc nhiều vùng chứa và bạn có thể sử dụng các loại vùng chứa cụ thể cho trang web, trang AMP, ứng dụng Android và ứng dụng iOS.

Tạo tài khoản và vùng chứa mới

 1. Trong Trình quản lý thẻ, nhấp vào Tài khoản sau đó Tạo tài khoản.
 2. Nhập tên tài khoản và tùy ý cho biết liệu bạn có muốn chia sẻ dữ liệu ẩn danh với Google và những người khác hay không.
 3. Nhấp vào Tiếp tục.
 4. Nhập tên vùng chứa mô tả và chọn loại nội dung: Web, AMP, Android hoặc iOS. Nếu thiết lập vùng chứa cho thiết bị di động, hãy chọn xem bạn sẽ sử dụng SDK Firebase hay một trong các SDK cũ.
 5. Nhấp vào Tạo.
 6. Xem lại Điều khoản dịch vụ và nhấp vào nếu bạn đồng ý với các điều khoản đó.

Khi vùng chứa mới tải lần đầu tiên, bạn sẽ được nhắc về đoạn mã cài đặt vùng chứa web hoặc để bắt đầu với Trình quản lý thẻ như một phần của SDK cho nền tảng di động bạn đã chọn. Bạn có thể cài đặt đoạn mã ngay hoặc nhấp vào OK để xóa hộp thoại này. Bạn luôn có thể thiết lập vùng chứa trước và cài đặt đoạn mã chứa hoặc SDK sau.

Thêm vùng chứa mới vào tài khoản hiện tại

 1. Trong Trình quản lý thẻ, nhấp vào Tài khoản sau đó Thêm bên cạnh tên tài khoản có liên quan.
 2. Chọn Tạo vùng chứa.
 3. Lặp lại các bước 4–6 được liệt kê ở trên.

Cài đặt vùng chứa

Nếu không biết rõ về mã hoặc không có quyền truy cập vào mã trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động, bạn có thể phải nhờ một nhà phát triển hỗ trợ ở bước này. Nhà phát triển có thể tìm hiểu thêm tại Hướng dẫn bắt đầu nhanh dành cho nhà phát triển Trình quản lý thẻ.
 1. Trong Trình quản lý thẻ, hãy nhấp vào Không gian làm việc.
 2. Tìm ID vùng chứa của bạn, có định dạng là "GTM-XXXXXX" ở gần đầu cửa sổ.
 3. Nhấp vào ID vùng chứa để khởi chạy hộp Cài đặt Trình quản lý thẻ.
 4. Sao chép và dán đoạn mã vào trang web theo hướng dẫn trong hộp Cài đặt Trình quản lý thẻ hoặc tải xuống và cài đặt SDK trên thiết bị di động phù hợp. Hãy xem nội dung bên dưới để biết các mẹo về cách cài đặt cho web, AMPthiết bị di động.
Trang web
 • Đặt đoạn mã <script> trong <head> của đầu ra HTML của trang web, gần thẻ mở <head> nhất có thể, nhưng dưới bất kỳ khai báo dataLayer nào.
 • Đặt đoạn mã <noscript> ngay sau thẻ <body> trong đầu ra HTML.

Để đảm bảo rằng thẻ không kích hoạt hai lần, hãy xóa mọi thẻ đã mã hóa cứng đã được chuyển vào vùng chứa Trình quản lý thẻ khỏi mã của bạn.

Để giúp bảo vệ vùng chứa của bạn khỏi sự can thiệp của bên thứ ba, đoạn mã trang web Trình quản lý thẻ sẽ sử dụng HTTPS theo mặc định.

Nếu có lý do để triển khai vùng chứa Trình quản lý thẻ theo cách có thể hỗ trợ các trang không bảo mật, bạn có thể làm như vậy bằng cách điều chỉnh giao thức URL nguồn trong đoạn mã chứa thành // thay vì https://. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng URL giao thức tương đối.

Trang AMP
 • Đặt phần <script> của đoạn mã JavaScript ngay phía trên thẻ đóng </head>.
 • Đặt mục <amp-analytics> ngay sau yếu tố mở <body>.

Hãy đọc hướng dẫn thiết lập AMP & Trình quản lý thẻ để biết thêm thông tin.

Ứng dụng dành cho thiết bị di động
Việc triển khai Trình quản lý thẻ cho ứng dụng dành cho thiết bị di động được thực hiện cùng với SDK Firebase. Hãy truy cập vào tài liệu dành cho nhà phát triển Trình quản lý thẻ để tìm hiểu cách bắt đầu với AndroidiOS.

Hãy xác minh hoặc khắc phục sự cố cài đặt bằng cách sử dụng Chế độ xem trước của Trình quản lý thẻ và tiện ích Hỗ trợ thẻ của Chrome.

Thêm, cập nhật và xuất bản thẻ

Bây giờ, vùng chứa đã được cài đặt, bạn đã sẵn sàng thêm các thẻ mới.

 1. Nhấp vào Thẻ từ menu điều hướng.
  • Để thêm thẻ: Nhấp vào Mới. Chọn loại thẻ và chỉ định trình kích hoạt cho thời điểm thẻ sẽ kích hoạt.
  • Để chỉnh sửa thẻ: Nhấp vào thẻ trong danh sách và thực hiện nội dung thay đổi trên trang "Chỉnh sửa thẻ". Ví dụ: bạn có thể cập nhập trình kích hoạt để xác định thời điểm thẻ sẽ kích hoạt.
  • Để xóa thẻ: Nhấp vào thẻ trong danh sách. Trên trang "Chỉnh sửa thẻ", nhấp vào biểu tượng menu Thêm ở góc trên bên phải màn hình và chọn Xóa.
 2. Chế độ xem trước cho phép bạn kiểm tra cấu hình Trình quản lý thẻ trên trang web hoặc ứng dụng của mình để đảm bảo mọi cấu hình đều hoạt động như dự kiến. Trên web, bạn có thể sử dụng tùy chọn gỡ lỗi để xem thẻ nào kích hoạt khi bạn duyệt qua và tương tác với trang web.
  • Từ bất kỳ trang web nào trong không gian làm việc có các nội dung thay đổi chưa được xuất bản, hãy nhấp vào Xem trước. Tìm hiểu thêm.
  • Đối với ứng dụng dành cho thiết bị di động, hãy đọc tài liệu dành cho nhà phát triển cho AndroidiOS.
 3. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Gửi ở góc phía trên bên phải của màn hình để bắt đầu xuất bản các nội dung thay đổi. Thêm các thông tin chi tiết như Tên phiên bảnNội dung mô tả phiên bản, rồi nhấp vào Xuất bản.
Hầu hết các cách triển khai Trình quản lý thẻ đều bắt đầu bằng việc triển khai thẻ lượt xem trang của Google Analytics. Bạn có thể xem hướng dẫn từng bước về cách triển khai thẻ của Google Analytics.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố