G Suite har bytt namn till Google Workspace: allt ditt företag behöver för att få jobbet gjort.

Ställa in och installera Taggstyrning

Den här artikeln är avsedd för den som vill ställa in Google Taggstyrning för första gången och hantera taggar på en webbplats.

Install the Google Tag Manager container snippet

Med Google Taggstyrning kan du konfigurera och implementera taggar från Googles produkter och tredje part.

Vad är en tagg?

Taggar är segment med kod som tillhandahålls av analys-, marknads- och supportleverantörer för att hjälpa dig att integrera deras produkter på dina webbplatser eller i dina mobilappar. Med Google Taggstyrning behöver du inte längre lägga till dessa taggar direkt i dina projekt. I stället kan du konfigurera och publicera taggar och hur de ska aktiveras från användargränssnittet för Taggstyrning.

Vad är ett konto?

Taggstyrning-kontot utgör den översta nivån i organisationshierarkin. Normalt behövs det ett enda konto per företag. Ett Taggstyrning-konto innehåller en eller flera behållare.

Vad är en behållare?

En behållare består av flera taggar och regler för att styra dem. Det finns särskilda behållartyper som kan användas för följande:

 • webbplatser
 • AMP-sidor
 • Android-appar
 • iOS-appar
 • Att köra Taggstyrning på en server

1. Skapa ett nytt konto och en ny behållare

När du skapar ett nytt konto går du igenom stegen för att konfigurera en ny behållare.

 1. Klicka på fliken Konton > Skapa konto i Taggstyrning.
 2. Ange ett Kontonamn och välj landet för kontot.
 3. Ange ett beskrivande behållarnamn och välj behållartyp.
 4. Skapa en behållare genom att klicka på Skapa och sedan godkänna användarvillkoren.

Resultat

Första gången den nya behållaren läses in visas olika dialogrutor beroende på typen av behållare.

 • Webb och AMP: Du får ett kodavsnitt för installation på din webbplats.
 • iOS och Android: Du får en länk till utvecklardokumentationen.
 • Server: Du kan välja att administrera en server automatiskt eller manuellt.

Du kan installera behållaren nu eller rensa dialogrutan genom att klicka på OK och återuppta installationen senare.

Om du vill samla in mätvärden från flera källor, till exempel webben och en app, måste du skapa ytterligare behållare för varje plattform.

Valfritt: Lägg till fler behållare i kontot

 1. Gå till Taggstyrning.
 2. Klicka på Fler åtgärder Mer > Skapa behållare på fliken Konton bredvid kontonamnet.
 3. Ange ett beskrivande behållarnamn och välj behållartyp.
 4. Skapa en behållare genom att klicka på Skapa och sedan godkänna användarvillkoren.

2. Installera behållaren

Följande anvisningar gäller hur du ställer in webbehållare för att spåra taggar på webbplatser. Om du inte har erfarenhet av kodning eller inte har tillgång till din webbplats- eller appkod kan du behöva ta hjälp av en utvecklare för detta steg.

Om du vill konfigurera en annan typ av behållare läser du utvecklardokumentationen:

 1. Klicka på Arbetsyta i Taggstyrning.
 2. Leta reda på behållarens id-nummer (med formatet GTM-XXXXXX) högst upp i fönstret.
 3. Klicka på id-numret för att öppna rutan Installera Taggstyrning.
 4. Kopiera och klistra in kodavsnitten på din webbplats enligt anvisningarna i rutan Installera Taggstyrning.
  1. Placera <script>-kodavsnittet i <head>-delen i webbsidans HTML-kod, så nära den inledande <head>-taggen som möjligt men under eventuella dataLayer-deklarationer.
  2. Placera <noscript>-kodavsnittet omedelbart efter <body>-taggen i HTML-koden.

Om du redan använder taggar på din webbplats ska du migrera dem till behållaren för Taggstyrning, se 3. Lägg till taggar. Se till att taggarna inte aktiveras två gånger genom att ta bort alla hårdkodade taggar från koden.

Behållaren skyddas mot obehörig avlyssning genom att webbsidans kodavsnitt i Taggstyrning använder HTTPS-kod som standard.

Om du måste installera Taggstyrning-behållarna på ett sätt som stöder osäkra sidor kan du göra det genom att justera källadressprotokollet i kodavsnittet för behållaren till // i stället för https://. Läs mer om hur du använder protokollrelativa webbadresser.

3. Lägg till taggar

Nu när du har installerat behållaren på din webbplats är du redo att lägga till nya taggar. Google Taggstyrning stöder både taggar för Googles produkter och tredjepartstaggar. För att ta emot mätvärden från Googles produkter måste du ställa in Google-taggen.

 1. Klicka på Taggar på arbetsytan.
 2. Lägg till en tagg genom att klicka på Ny.
 3. Ge taggen ett namn och konfigurera den:
  • Taggkonfiguration: Välj vilken typ av tagg du vill hantera. Om du behöver mer hjälp med att ställa in en tagg från en Google-produkt kan du läsa Din guide till Google Taggstyrning.
   Om ingen taggtyp matchar kan du skapa en anpassad HTML- eller bildtagg.
  • Utlösare: Utlösare styr om en sidtagg aktiveras eller blockeras. Läs mer om utlösare.
 4. Valfritt: Lägg till en anteckning i konfigurationen som du kan hänvisa till senare. Du lägger till en anteckning genom att klicka på menyn Fler åtgärder Mer och välja Visa anteckningar
 5. Klicka på Spara och skapa fler taggar efter behov.

4. Kontrollera att taggarna fungerar

Efter att du har lagt till taggarna ska du kontrollera att de fungerar som förväntat. Så här verifierar du tagginställningarna:

 1. Klicka på Förhandsgranska. Google Tag Assistant öppnas på en ny flik.
 2. Ange webbadressen där du installerade Taggstyrning-behållaren. Om det förekommer fel bör du felsöka med Tag Assistant.
 3. Redigera en tagg genom att klicka på taggnamnet och ändra inställningarna. Om en tagg till exempel utlöses efter att en sida har lästs in men du vill att den ska utlösas om någon klickar på en knapp, kan du uppdatera utlösaren.
 4. Spara den ändrade taggen och kontrollera att problemet är löst genom att starta förhandsgranskningsläget igen.

5. Publicera taggar

Publicera taggarna när de fungerar som förväntat.

Så här publicerar du en aktuell arbetsyta:

 1. Klicka på Skicka högst upp till höger på skärmen. Skärmen Skicka ändringar visas med alternativ för att publicera behållaren och spara en version av den.
 2. Välj Publicera och skapa version om det inte redan är valt.
 3. Kontrollera i avsnittet Ändringar av arbetsyta att allt ser ut som förväntat.
 4. Ange Versionsnamn och Versionsbeskrivning.
 5. Klicka på Publicera.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
15200832354561821177
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
102259