Installera och ställ in Taggstyrning

Install the Google Tag Manager container snippet

Installera Google Taggstyrning för att konfigurera och implementera taggar, inklusive taggar från Google Ads, Google Analytics, Floodlight och tredje part. I stora drag gör du så här:

 1. Skapa ett konto, eller använd ett befintligt konto, på tagmanager.google.com. (Som standard skapas en ny behållare och du kan skapa ytterligare behållare i varje enskilt konto.)
 2. Installera behållaren på din webbplats eller i din mobilapp.
  1. För webb- och AMP-sidor: Lägg till kodavsnittet för behållare enligt anvisningarna från Taggstyrning och ta bort eventuella befintliga taggar.
  2. För mobilappar: Använd Firebase SDK för Android eller iOS.
 3. Lägg till och publicera dina taggar.

Ett Taggstyrning-konto representerar den översta nivån i organisationshierarkin. Normalt behövs endast ett konto per företag. Ett Taggstyrning-konto innehåller en eller flera behållare. Det finns särskilda behållartyper som kan användas för webbplatser, AMP-sidor, Android-appar och iOS-appar.

Skapa ett nytt konto och en ny behållare

 1. Klicka på Konton följt av Skapa konto i Taggstyrning.
 2. Skriv in ett kontonamn och ange om du vill dela data anonymt med Google och andra.
 3. Klicka på Fortsätt.
 4. Ange ett beskrivande behållarnamn och välj typen av innehåll: webb, AMP, Android eller iOS. Om du skapar en behållare för mobila enheter kan du välja om du ska använda Firebase-SDK:n eller ett av de äldre SDK:erna.
 5. Klicka på Skapa.
 6. Läs igenom användarvillkoren och godkänn dem genom att klicka på Ja.

Första gången den nya behållaren läses in blir du ombedd att ange installationskodavsnittet för webbehållaren eller att komma igång med Taggstyrning som en del av SDK:n för den valda mobilplattformen. Du kan installera dina kodavsnitt nu, eller klicka på OK om du vill rensa dialogrutan. Du kan alltid skapa behållaren först och installera behållarkodavsnittet eller SDK:n vid ett senare tillfälle.

Lägga till en ny behållare i ett befintligt konto

 1. Öppna Taggstyrning och klicka på Konton följt av Mer bredvid det aktuella kontonamnet.
 2. Välj Skapa behållare.
 3. Upprepa steg 4–6 enligt ovan.

Installera behållaren

Om du inte har erfarenhet av kod eller inte har tillgång till din webbplats- eller mobilappskod kan du behöva ta hjälp av en utvecklare för detta steg. Utvecklare kan läsa mer i snabbstartsguiden för Taggstyrning för utvecklare.
 1. Klicka på Arbetsyta i Taggstyrning.
 2. Behållarens id-nummer ( med formatet GTM-XXXXXX) finns högst upp i fönstret.
 3. Klicka på id-numret för att öppna rutan Installera Taggstyrning.
 4. Kopiera och klistra in kodavsnitten på din webbplats enligt anvisningarna i rutan Installera Taggstyrning. Alternativt kan du ladda ned och installera lämplig SDK för mobila enheter. Nedan finns installationstips för typerna webb, AMP och mobil.
Webbsidor
 • Placera kodavsnittet <script> i <head>-delen i webbsidans HTML-utdata, helst så nära den inledande <head>-taggen som möjligt, men under eventuella dataLayer-deklarationer.
 • Placera kodavsnittet <noscript> omedelbart efter <body>-taggen i HTML-utdatan.

För att säkerställa att taggar inte aktiveras två gånger tar du bort alla hårdkodade taggar som har migrerats till din Taggstyrning-behållare från koden.

Behållaren skyddas mot tredjepartsavlyssning genom att webbsidans kodavsnitt i Taggstyrning använder HTTPS-kod som standard.

Om du måste installera Taggstyrning-behållarna på ett sätt som stöder osäkra sidor kan du göra det genom att justera källadressprotokollet i kodavsnittet för behållaren till // i stället för https://. Läs mer om användning av protokollrelativa webbadresser.

AMP-sidor
 • Placera <script>-delen av JavaScript-kodavsnittet omedelbart före den avslutande </head>-taggen.
 • Placera avsnittet <amp-analytics> omedelbart efter den inledande <body>-delen.

Mer information finns i konfigureringsguiden för AMP och Taggstyrning.

Mobilappar
Implementering av Taggstyrning för mobilappar görs i samband med Firebase SDK. Läs i dokumentationen för Taggstyrning-utvecklare om hur du kommer igång med Android och iOS.

Verifiera eller felsök installationen i förhandsgranskningsläget i Taggstyrning och med Chrome-tillägget Tag Assistant.

Lägg till, uppdatera och publicera taggar

Nu när du har installerat en behållare är du redo att lägga till nya taggar.

 1. Klicka på Taggar i navigeringsmenyn.
  • Lägga till en tagg: Klicka på Ny. Välj taggtyp och ange utlösare för när taggen ska aktiveras.
  • Redigera en tagg: Klicka på en tagg i listan och gör ändringar på sidan Redigera tagg. Du kan till exempel uppdatera utlösare för när taggen ska aktiveras.
  • Radera en tagg: Klicka på en tagg i listan. På sidan Redigera tagg klickar du på menyn Mer högst upp till höger och väljer Radera.
 2. I förhandsgranskningsläget har du möjlighet att inspektera din Taggstyrning-konfiguration på din webbplats eller i din app för att se till att allt fungerar som förväntat. På webben kan du använda felsökningsalternativet om du vill se vilka taggar som aktiveras när du navigerar på webbplatsen och använder den.
  • Öppna en webbsida i en arbetsyta med opublicerade ändringar och klicka på Förhandsgranska. Läs mer.
  • Gäller det mobilappar läser du dokumentation för utvecklare för Android och iOS.
 3. När du är klar klickar du på Skicka längst upp till höger på skärmen för att börja publicera dina ändringar. Lägg till information, som versionsnamn och versionsbeskrivning, och klicka sedan på Publicera.
De flesta Taggstyrning-implementeringar börjar med att en tagg för Google Analytics-sidvisning används. Få stegvisa anvisningar för hur du använder en Google Analytics-tagg.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?