G Suite har bytt namn till Google Workspace: allt ditt företag behöver för att få jobbet gjort.

Ställa in och installera Taggstyrning

Install the Google Tag Manager container snippet

Installera Google Taggstyrning för att ställa in och implementera taggar, inklusive taggar från Google Ads, Google Analytics, Floodlight och tredje part. Gör så här:

 1. Skapa ett nytt konto och en ny behållare eller lägg till en behållare i ett befintligt konto.
 2. Installera behållaren på din webbplats eller i din app.
  1. För webb- och AMP-sidor: Lägg till kodavsnittet för behållare enligt anvisningarna i Taggstyrning och ta bort eventuella befintliga taggar.
  2. För appar: Använd Firebase-SDK:et för Android eller iOS.
 3. Lägg till och publicera taggarna.

Taggstyrning-kontot utgör den översta nivån i organisationshierarkin. Normalt behövs det ett enda konto per företag. Ett Taggstyrning-konto innehåller en eller flera behållare. Det finns särskilda behållartyper för webbplatser, AMP-sidor, Android-appar och iOS-appar.

Skapa ett nytt konto och en ny behållare

En ny behållare skapas som standard när du skapar ett nytt konto.

 1. Klicka på Konton följt av Skapa konto i Taggstyrning.
 2. Ange ett kontonamn och ange eventuellt om du vill dela data anonymt med Google och andra.
 3. Ange ett beskrivande behållarnamn och välj typ av innehåll: webb, AMP, Android eller iOS. Om du skapar en behållare för mobila enheter ska du välja om du använder Firebase-SDK:et eller ett äldre SDK.
 4. Klicka på Skapa.
 5. Läs igenom användarvillkoren och godkänn dem genom att klicka på Ja.

Lägga till en ny behållare i ett befintligt konto

 1. Öppna Taggstyrning och klicka på Konton följt av Mer bredvid det aktuella kontonamnet.
 2. Välj Skapa behållare.
 3. Ange ett beskrivande behållarnamn och välj typ av innehåll: webb, AMP, Android eller iOS. Om du skapar en behållare för mobila enheter ska du välja om du använder Firebase-SDK:et eller ett äldre SDK.
 4. Klicka på Skapa.
 5. Läs igenom användarvillkoren och godkänn dem genom att klicka på Ja.

Första gången den nya behållaren läses in blir du ombedd att ange installationskodavsnittet för webbehållaren eller att komma igång med Taggstyrning som en del av SDK:et för den aktuella mobilplattformen. Du kan installera kodavsnitten nu eller klicka på OK för att stänga dialogrutan. Du kan alltid skapa behållaren först och installera behållarkodavsnittet eller SDK:et vid ett senare tillfälle.

Installera behållaren

Om du inte har erfarenhet av kodning eller inte har tillgång till din webbplats- eller appkod kan du behöva ta hjälp av en utvecklare för detta steg. Utvecklare kan läsa mer i snabbstartsguiden för Taggstyrning för utvecklare.
 1. Klicka på Arbetsyta i Taggstyrning.
 2. Leta reda på behållarens id-nummer (med formatet GTM-XXXXXX) högst upp i fönstret.
 3. Klicka på id-numret för att öppna rutan Installera Taggstyrning.
 4. Kopiera och klistra in kodavsnitten på din webbplats enligt anvisningarna. Alternativt kan du ladda ned och installera lämpligt SDK för mobila enheter. Nedan finns installationstips för webbsidor, AMP-sidor och mobilappar.
Webbsidor
 • Placera <script>-kodavsnittet i <head>-delen i webbsidans HTML-kod, så nära den inledande <head>-taggen som möjligt men under eventuella dataLayer-deklarationer.
 • Placera <noscript>-kodavsnittet omedelbart efter <body>-taggen i HTML-koden.

Säkerställ att taggarna inte aktiveras två gånger genom att ta bort alla hårdkodade taggar som har migrerats till Taggstyrning-behållaren från koden.

Behållaren skyddas mot obehörig avlyssning genom att webbsidans kodavsnitt i Taggstyrning använder HTTPS-kod som standard.

Om du måste installera Taggstyrning-behållarna på ett sätt som stöder osäkra sidor kan du göra det genom att justera källadressprotokollet i kodavsnittet för behållaren till // i stället för https://. Läs mer om hur du använder protokollrelativa webbadresser.

AMP-sidor
 • Placera <script>-delen av JavaScript-kodavsnittet omedelbart före den avslutande </head>-taggen.
 • Placera avsnittet <amp-analytics> omedelbart efter den inledande <body>-delen.

Mer information finns i inställningsguiden för AMP och Taggstyrning.

Appar
Implementering av Taggstyrning för appar görs i kombination med Firebase-SDK:et. Läs i dokumentationen för Taggstyrning-utvecklare om hur du kommer igång med Android och iOS.

Verifiera eller felsök installationen med förhandsgranskningsläget i Taggstyrning och med Chrome-tillägget Tag Assistant.

Lägga till, uppdatera och publicera taggar

När du har installerat en behållare är du redo att lägga till nya taggar.

 1. Klicka på Taggar i navigeringsmenyn.
  • Lägga till en tagg: Klicka på Ny. Välj taggtyp och ange utlösare för när taggen ska aktiveras.
  • Redigera en tagg: Klicka på en tagg på listan och gör ändringar på sidan Redigera tagg. Du kan till exempel uppdatera utlösare för när taggen ska aktiveras.
  • Radera en tagg: Klicka på en tagg på listan. Klicka på menyn Mer högst upp till höger på sidan Redigera tagg och välj Radera.
 2. I förhandsgranskningsläget kan du kontrollera inställningen av Taggstyrning på din webbplats eller i din app för att se till att allt fungerar som förväntat. På webben kan du använda felsökningsalternativet för att se vilka taggar som aktiveras när du navigerar på webbplatsen och använder den.
  • Öppna en webbsida på en arbetsyta med opublicerade ändringar och klicka på Förhandsgranska. Läs mer.
  • För appar kan du läsa utvecklardokumentationen för Android och iOS.
 3. Klicka på Skicka högst upp till höger på skärmen för att publicera ändringarna. Lägg till information som versionsnamn och versionsbeskrivning och klicka på Publicera.
De flesta implementeringar av Taggstyrning börjar med att du infogar en tagg för Google Analytics-sidvisning. Läs detaljerade anvisningar om hur du infogar en Google Analytics-tagg.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
102259
false