Το G Suite είναι πλέον το Google Workspace: όλα όσα χρειάζεται η επιχείρησή σας, για να είναι αποτελεσματική.

Στοιχεία του Διαχειριστή ετικετών Google

Κατανοήστε πώς οι ετικέτες, οι κανόνες ετικέτας, οι μεταβλητές και το επίπεδο δεδομένων λειτουργούν από κοινού.

Ο Διαχειριστής ετικετών Google χρησιμοποιεί αυτές τις έννοιες για τη διαχείριση του τρόπου διαμόρφωσης και ενεργοποίησης των ετικετών:

 • Ετικέτες: Μια ετικέτα είναι ένας κώδικας που στέλνει δεδομένα σε ένα σύστημα, π.χ. στο Google Analytics.
 • Κανόνες ετικέτας: Ένας κανόνας ετικέτας ανιχνεύει συγκεκριμένα συμβάντα, όπως κλικ, υποβολές φόρμας ή φορτώσεις σελίδας.
 • Μεταβλητές: Μια μεταβλητή είναι ένα placeholder με όνομα, για μια τιμή που θα αλλάξει, όπως όνομα προϊόντος, τιμή ή ημερομηνία.
 • Επίπεδο δεδομένων: Ο Διαχειριστής ετικετών εφαρμόζει ένα επίπεδο δεδομένων για την προσωρινή διατήρηση τιμών στην εφαρμογή πελάτη και, συνεπώς, για τη χρήση τους από ετικέτες, κανόνες ετικέτας και μεταβλητές.

Στόχος αυτού του άρθρου είναι να σας βοηθήσει να κατανοήσετε πώς αυτές οι έννοιες λειτουργούν από κοινού.

Ετικέτες και κανόνες ετικέτας

Μια ετικέτα είναι ένα απόσπασμα κώδικα που εκτελείται σε μια σελίδα ή σε μια εφαρμογή για κινητά. Οι ετικέτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους, ωστόσο οι περισσότερες ετικέτες που χρησιμοποιούνται στον Διαχειριστή ετικετών έχουν σχεδιαστεί για την αποστολή πληροφοριών παρακολούθησης από τον ιστότοπό σας σε ένα τρίτο μέρος. Παραδείγματα αποτελούν η ετικέτα του Google Analytics και η ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών του Google Ads.

Αν δεν χρησιμοποιείτε μια λύση διαχείρισης ετικετών, ο κώδικας για κάθε ετικέτα προστίθεται απευθείας στον πηγαίο κώδικα. Με τον Διαχειριστή ετικετών, μπορείτε να ελέγχετε όλες τις ετικέτες σας από μια διεπαφή χρήστη ιστού.

Οι ετικέτες εκτελούνται, ή ενεργοποιούνται, ως απόκριση σε συμβάντα. Συμβάντα θεωρούνται η φορτώση σελίδας, το κλικ σε κουμπί, η κύλιση σε σελίδα κ.λπ. Στον Διαχειριστή ετικετών Google, ορίζετε κανόνες ετικέτας για την ανίχνευση των συγκεκριμένων συμβάντων και προσδιορίζετε πότε θα πρέπει να ενεργοποιούνται οι ετικέτες.

Κανόνες ετικέτας και μεταβλητές

Ο Διαχειριστής ετικετών προσφέρει πολλές επιλογές ενσωματωμένων μεταβλητών, ενώ μπορείτε να διαμορφώσετε επιπλέον προσαρμοσμένες μεταβλητές. Για παράδειγμα, η προκαθορισμένη μεταβλητή "url" περιέχει τη διεύθυνση της τρέχουσας σελίδας που έχει φορτωθεί. Αν θέλετε μια ετικέτα να ενεργοποιείται μόνο στη σελίδα example.com/purchase/receipt.html, ορίστε έναν κανόνα ετικέτας με τις εξής ρυθμίσεις:

 • Συμβάν: Προβολή σελίδας
 • Τύπος κανόνα ετικέτας: Προβολή σελίδας
 • Ενεργοποίηση σε: Ορισμένες προβολές σελίδας
  • Ενεργοποίηση της ετικέτας όταν ισχύουν οι εξής συνθήκες:
   Το URL περιέχει το example.com/purchase/receipt.html

Διαμορφώστε ενσωματωμένες μεταβλητές ή προσαρμοσμένες μεταβλητές, για να καταχωρίσετε πληροφορίες στην εφαρμογή σας, όταν χρειάζεται. Χρησιμοποιήστε αυτές τις μεταβλητές σε συνθήκες κανόνων ετικέτας ή για τη μεταβίβαση πληροφοριών σε ετικέτες.

Μεταβλητές και επίπεδο δεδομένων

Το επίπεδο δεδομένων χρησιμοποιείται για την προσωρινή διατήρηση δεδομένων. Πρόκειται για μια δομημένη μορφή που γίνεται αντιληπτή από τον Διαχειριστή ετικετών, ώστε να μεταφέρετε εύκολα τα συγκεκριμένα δεδομένα από την ιστοσελίδα ή την εφαρμογή σας για κινητά σε ετικέτες, κανόνες ετικέτας και άλλες μεταβλητές του Διαχειριστή ετικετών.

Δεν είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε ένα επίπεδο δεδομένων, προκειμένου οι μεταβλητές να ανακτήσουν πληροφορίες. Μπορείτε, επίσης, να διαμορφώσετε τις μεταβλητές του Διαχειριστή ετικετών, για να ανακτήσετε τιμές απευθείας από μεταβλητές JavaScript, cookie αρχικού κατασκευαστή και από το DOM. Ωστόσο, η βέλτιστη πρακτική είναι να ορίσετε τις μεταβλητές σας έτσι ώστε να ανακτούν πληροφορίες απευθείας από ένα καλά οργανωμένο αντικείμενο επιπέδου δεδομένων. Η εφαρμογή ενός επιπέδου δεδομένων μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες απώλειας δεδομένων από ακούσιες αλλαγές κώδικα, να ενθαρρύνει ένα καλά οργανωμένο και προσβάσιμο μοντέλο δεδομένων, καθώς και να απλοποιήσει την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Σημείωση: Για εφαρμογές ιστού, κάθε σελίδα πρέπει να έχει κώδικα που προσθέτει τις απαραίτητες πληροφορίες στο επίπεδο δεδομένων. Το επίπεδο δεδομένων δεν διατηρείται αυτόματα στις σελίδες.

Σενάρια εφαρμογής

Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα σημεία, προκειμένου να αποφασίσετε αν η εφαρμογή ενός επιπέδου δεδομένων ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας:

 • Αν οι ετικέτες σας πρέπει να ενεργοποιούνται μόνο κατά τη φόρτωση σελίδων (δηλαδή δεν χρειάζεται να ενεργοποιούνται ως απόκριση στις αλληλεπιδράσεις χρηστών στη σελίδα) και οι ετικέτες δεν χρειάζονται άλλες πληροφορίες εκτός από τo URL και τον σύνδεσμο παραπομπής, θα χρειαστεί απλώς να προσθέσετε το απόσπασμα κοντέινερ σε κάθε σελίδα του ιστοτόπου σας. Η εφαρμογή ενός επιπέδου δεδομένων ενδεχομένως δεν είναι απαραίτητη.
 • Αν οι ετικέτες σας πρέπει να ενεργοποιούνται μόνο κατά τη φόρτωση σελίδων, αλλά χρειάζονται και άλλες πληροφορίες εκτός από τo URL και τον σύνδεσμο παραπομπής (ο τύπος σελίδας ή το αναγνωριστικό χρήστη, για παράδειγμα), ενδεχομένως πρέπει να προσθέσετε κώδικα που δημιουργεί ένα επίπεδο δεδομένων και προωθεί πληροφορίες σε αυτό.
 • Αν τα δεδομένα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε διατίθενται μόνο αφού ο χρήστης αλληλεπιδράσει με τη σελίδα, θα πρέπει να προσθέσετε κώδικα που προωθεί δεδομένα στο επίπεδο δεδομένων και, στη συνέχεια, να διαμορφώσετε τον Διαχειριστή ετικετών, έτσι ώστε να αξιοποιεί το επίπεδο δεδομένων κατά την πραγματοποίηση των συμβάντων που θέλετε.

Σχετικοί πόροι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
false
false
true
true
102259
false
false