G Suite giờ đây trở thành Google Workspace: ở đây có mọi thứ mà doanh nghiệp của bạn cần để hoàn thành công việc.

Tổng quan về Trình quản lý thẻ

Trình quản lý thẻ của Google là một hệ thống quản lý thẻ cho phép bạn cập nhật mã theo dõi và các đoạn mã liên quan (gọi chung là "thẻ") trên trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng. Sau khi thêm một đoạn mã Trình quản lý thẻ ngắn vào dự án, bạn có thể triển khai các cấu hình thẻ phân tích và đo lường từ giao diện người dùng dựa trên web một cách dễ dàng và an toàn.

Google Tag Manager Overview

Khi bạn đã cài đặt Trình quản lý thẻ, trang web hoặc ứng dụng của bạn sẽ có thể giao tiếp với các máy chủ Trình quản lý thẻ. Sau đó, bạn có thể sử dụng giao diện người dùng dựa trên web của Trình quản lý thẻ để thiết lập thẻ theo dõi, thiết lập trình kích hoạt giúp thẻ của bạn kích hoạt khi xảy ra các sự kiện nhất định và tạo các biến có thể dùng để đơn giản hóa và tự động hóa cấu hình thẻ của bạn.

Bộ sưu tập thẻ, trình kích hoạt, biến và cấu hình có liên quan được cài đặt trên một trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động cụ thể được gọi là vùng chứa. Vùng chứa của Trình quản lý thẻ có thể thay thế tất cả các thẻ được mã hóa theo cách thủ công khác trên trang web hoặc ứng dụng, bao gồm các thẻ từ Google Ads, Google Analytics, Floodlightthẻ của bên thứ ba

Hãy tìm hiểu cách sử dụng Trình quản lý thẻ với Học viện Analytics! Tìm hiểu các chiến lược và kỹ thuật để giúp bạn tìm hiểu những kiến thức cơ bản về Trình quản lý thẻ và tối đa hóa lợi ích của việc triển khai thẻ với khóa học Các nguyên tắc cơ bản về Trình quản lý thẻ của Google.
Di chuyển sang Trình quản lý thẻ: Khi bạn nâng cấp trang web hoặc ứng dụng của mình lên Trình quản lý thẻ, cách tốt nhất là di chuyển tất cả các thẻ của bạn cùng một lúc. Tuy nhiên, đây không phải là yêu cầu bắt buộc. Trình quản lý thẻ sẽ kích hoạt các thẻ được di chuyển cùng với các thẻ được quản lý bên ngoài Trình quản lý thẻ.
Một tài khoản cho mỗi tổ chức: Tài khoản Trình quản lý thẻ cho phép bạn quản lý các thẻ của một hoặc nhiều trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động. Mặc dù bạn có thể thiết lập nhiều tài khoản Trình quản lý thẻ từ một tài khoản Google, thông thường bạn chỉ cần một tài khoản Trình quản lý thẻ cho mỗi công ty hoặc tổ chức. Tìm hiểu thêm.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
5578859050035686864
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
102259