Experimenty s obsahem pro mobilní aplikace

Poznámka: Experimenty s obsahem jsou podporovány pro starší verze sad SDK (verze 4 a nižší). V kontejnerech Firebase (verze 5 a vyšší) je tato funkce k dispozici prostřednictvím služby Firebase Remote Config.

Experimenty s obsahem Google Analytics vám umožní vyzkoušet několik variant dané webové stránky a zjistit, která z nich pomůže nejvíce zlepšit metriky vašeho webu. Pomocí Experimentů s obsahem Google Analytics ve Správci značek Google lze nyní experimentovat i s obsahem mobilních aplikací.

Než začnete

Pokud jste experimenty s obsahem zatím nepoužívali, přečtěte si Informace k Experimentům s obsahem Google Analytics.

Pokud jste zatím nepracovali se Správcem značek Google, přečtěte si nejprve článek Nastavení a pracovní postup (mobilní aplikace). Zde najdete stručný návod, jak vytvořit kontejner mobilních značek:

Nastavení kontejneru pro mobilní aplikace

Pro každou mobilní aplikaci nastavte jeden kontejner. Každá nová hlavní verze aplikace by měla mít vlastní kontejner. Kontejner pojmenujte podle aplikace a verze, např. „ukazkovaaplikace2_1“.

 1. Ve Správci značek Google vyberte účet. Zobrazí se stránka Kontejnery.
 2. Na stránce Kontejnery klikněte v horním navigačním panelu na možnost Administrátor.
 3. Z rozbalovací nabídky Kontejnery vyberte položku Vytvořit kontejner...
 4. Zadejte název kontejneru. vyberte, zda chcete kontejner používat pro Android nebo pro iOS a klikněte na tlačítko Vytvořit.

Poznámka: Abyste mohli používat Experimenty s obsahem, musíte použít verzi sady SDK pro služby Google Analytics 3.02 pro Android nebo 3.06 pro iOS. Experimenty budou prováděny jen v aplikacích, které používají tyto nebo novější verze sady SDK. Aplikace používající nižší verze použijí původní variantu, nebudou se však započítávat do výsledků experimentu.

Propojení s výběrem dat v Google Analytics

Dalším krokem je vytvoření spojení mezi vaším kontejnerem ve Správci značek Google a službou Google Analytics, které bude používáno ke správě experimentů s obsahem. Abyste mohli pokračovat, budete potřebovat přístup s oprávněním ke změnám ve službě Google Analytics a v kontejneru Správce značek Google. Jedná se o zásadní krok – je však potřeba jej u každého kontejneru značek udělat pouze jednou. Odkaz nastavíte následovně:

 1. V levém navigačním panelu klikněte na volby Propojení s externími účty → Přehled.
 2. Klikněte na tlačítko Propojení se službou Google Analytics, které se nachází v pravé straně prostoru pro nadpis.
 3. V nabídce Služba Google Analytics vyberte službu, kterou chcete používat.
 4. V nabídce Výběry dat služby Google Analytics vyberte jeden nebo více výběrů dat.
 5. Kliknutím na vyskakovací okno potvrďte svůj souhlas, že budou mezi Správcem značek Google a službou Google Analytics sdíleny informace.

Nastavení proměnné Sbírka hodnot

Proměnná Sbírka hodnot se používá k nastavení konfiguračních hodnot ve formátu JSON v aplikacích.

 1. Na stránce Přehled pracovního prostoru klikněte na Proměnné v levém panelu a poté na tlačítko Nová.
 2. V části Výběr proměnné vyberte položku Sbírka hodnot.
 3. Nastavte podmínky, za nichž má být proměnná aktivní.
 4. Do pole Název proměnné zadejte název.
 5. Zadejte nějaké standardní údaje pro vaši výchozí sbírku hodnot jako objekt JSON. Například můžete nastavit hodnotu textu tlačítka v registračním formuláři:
  { 'buttonText': 'Register' }
  Vaše aplikace bude muset být vyvinuta takovým způsobem, aby bylo možné tyto údaje využít. Pokud budete potřebovat pomoct, poraďte se se svým vývojářským týmem.
 6. Vyberte alespoň jedno aktivující pravidlo a všechna deaktivující pravidla, která chcete použít.
 7. Klikněte na možnost Vytvořit proměnnou.

Nastavení cílů v Google Analytics

Abyste mohli provádět experimenty s obsahem, je potřeba mít stanovený cíl. Cíl experimentu lze vybrat z předdefinovaných sad metrik, jako je AppViews, nebo se může jednat o konkrétní cíl, který jste si sami definovali v Google Analytics. Přečtěte si článek Nastavení a úprava cílů v Google Analytics, kde najdete kompletní popis, jak nastavit vlastní cíl pro experiment s obsahem. Například můžete nastavit cíl pro odeslání registračního formuláře nebo pro dokončení objednávky produktu.

Nastavení experimentu s obsahem

Experimenty s obsahem využívají k práci s parametry vašich testů sbírky hodnot, k cílení pro vyhodnocení testů pak používají cíle (nastavené v Google Analytics).

 1. Na stránce Přehled pracovního prostoru klikněte na Proměnné v levém panelu a poté na tlačítko Nová.
 2. Vyberte typ proměnné nazvaný Experiment s obsahem Google Analytics.
 3. Vyberte, kdy má být proměnná aktivní (Vždy nebo Vlastní) a v případě potřeby vyberte vlastní spouštěče.
 4. Zadejte název proměnné.
 5. Klikněte na volbu Propojení s výběry dat Google Analytics a vytvořte propojení s vaším externím účtem. K vytvoření či aktualizaci propojení s externím účtem je třeba oprávnění k úpravám pro mobilní službu Google Analytics s alespoň jedním mobilním výběrem dat. Mobilní výběr dat do služby Google Analytics přidáte podle těchto pokynů. Účet a hodnoty služby jsou předvyplněné na základě vašeho propojení s účtem Google Analytics.
 6. Z nabídky Výběr dat vyberte výběr dat, který chcete používat.
 7. Z nabídky Cíl experimentu vyberte cíl experimentu. Můžete použít některou z předdefinovaných metrik nebo vybrat vlastní metriku definovanou ve výběru dat v Google Analytics.
 8. Nastavte Varianty sbírky hodnot. Můžete zadat až deset variant. Pokud k použití ve sbírkách hodnot experimentu vyberete ze stávajících sbírek hodnot páry klíč-hodnota, měli byste ze stávajících sbírek hodnot tyto páry odstranit.
 9. V podnabídce Pokročilé možnosti experimentu lze volitelně provést několik dalších nastavení, například:
  • Nastavit procento uživatelů, pro které může být použita experimentální varianta.
  • Nastavit minimální hranici pravděpodobnosti, které musí být dosaženo, než služba Google Analytics určí vítěznou variantu.
  • Nastavit minimální dobu trvání experimentu, než bude určena vítězná varianta.
  • Nastavit, která varianta (nejlepší, nebo původní) se bude zobrazovat všem uživatelům na konci experimentu.
  • Povolit stejnou variační váhu.
 10. Nastavte aktivující pravidlo a všechna potřebná deaktivační pravidla.
 11. Klikněte na tlačítko Uložit.

Publikování

 1. V hlavním zobrazení kontejneru klikněte na volbu Publikovat.
 2. Zkontrolujte dialogové okno s potvrzením publikování a ověřte, zda obsahuje vámi požadované změny.
 3. Klikněte na volbu Publikovat nyní a experiment bude zahájen.

Experimentální proměnná začne fungovat v okamžiku svého prvního publikování v nějaké verzi kontejneru. Experiment skončí, je-li publikována taková verze příslušného kontejneru, který dotyčnou proměnnou už neobsahuje. Potrvá minimálně jeden den, než se údaje experimentu začnou objevovat v Google Analytics. Experiment skončí, jakmile bude nalezena vítězná verze, pokud experiment již běží maximální dobu 90 dnů, nebo pokud průběh experimentu ukáže, že pravděpodobně nebude jasný vítěz.

Nyní můžete své experimenty v Google Analytics sledovat kliknutím na odkaz na proměnnou Experimentů s obsahem Google Analytics na obrazovce souhrnu verze. Lze tak zjistit, jaké výsledky mají jednotlivé varianty.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?