Oznámení

Služba G Suite se nově nazývá Google Workspace. Obsahuje vše, co firma k práci potřebuje.

Určení priorit

rozšířených nastaveních značky můžete měnit prioritu jejího spuštění.

  • Priorita spuštění značky: Určuje pořadí spouštění značek. Může jít o kladné nebo záporné celé číslo. Značky s vyššími hodnotami se budou spouštět jako první. (Například značka s prioritou 3 se spustí před značkou s prioritou 1 nebo 2.) Pokud prioritu nezadáte, použije se výchozí hodnota 0. Značky se budou i nadále spouštět asynchronně.
  • Aktivace vlastního časového rozvrhu spouštění značek: Umožňuje nastavit spouštění značky pouze v určeném časovém rozmezí.
    Poznámka: Pokud zaškrtnete políčko pro použití vlastního časového rozvrhu spouštění značek, je třeba zadat datum zahájení i datum ukončení, přičemž datum a čas zahájení musí předcházet datu a času ukončení.
  • Spouštění značky s omezením na publikované kontejnery: Umožňuje zabránit spuštění značek v testovacích prostředí (např. při předběžném testování a ladění stránky). Správce značek vám v těchto případech oznámí, kdy by došlo ke spuštění značky. Pro nejvyšší možnou přesnost testování ponechte tuto možnost nezaškrtnutou.
​Potřebujete-li větší kontrolu, můžete pomocí Sekvence značek přesně určit, které značky se spustí před danou značkou a po ní.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka