Taggar

En tagg är ett JavaScript-kodavsnitt som skickar information till tredje part, till exempel Google. Om du inte använder en tagghanteringslösning, som Google Taggstyrning, måste du lägga till JavaScript-kodavsnitten direkt i källkoden på din webbplats. Om du i stället använder Google Taggstyrning kan du ange vilka taggar som ska aktiveras och när detta ska ske.

I Google Taggstyrning kan du implementera taggar via en mall för den specifika taggen. Om det inte finns någon mall för taggen kan du använda en anpassad tagg där du kan infoga taggens JavaScript-kod. Google Taggstyrning innehåller:

Mallar för Google-taggar som stöds

Google Taggstyrning har stöd för följande taggtyper, med mallar som minskar risken för fel i taggarna.

Tagg för konverteringsspårning i Google Ads

När du ställer in den här taggen i Google Taggstyrning måste du ange konverterings-id, konverteringsetikett och konverteringsvärde.

 1. Välj Verktyg och analys > Konverteringar i ditt Google Ads-konto. Klicka på fliken Kod.
 2. Välj en åtgärd till vänster och markera Jag ändrar koden. I kodrutan letar du reda på:
  • värdet för ”google_conversion_id = ” och anger det i Konverterings-id
  • värdet för ”google_conversion_label = ” och anger det i Konverteringsetikett
  • (valfritt) värdet för ”google_conversion_value = ” och anger det i Konverteringsvärde. Om du vill fylla i ett värde dynamiskt väljer du en variabel på rullgardinsmenyn eller skapar ett nytt.

Lägg till en regel så att taggen aktiveras på önskad konverteringssida. Namnge regeln efter konverteringssidan, till exempel ”Konverteringssida för PDF-nedladdning”. På så sätt kan du enkelt hitta och använda regeln i andra taggar.

Läs mer om konverteringsspårning i Google Ads.

Floodlight Counter-tagg

Med Floodlight Counter-taggen kan du räkna hur många gånger användare har besökt en viss sida efter att ha sett eller klickat på någon av dina annonser. Floodlight-taggar kan läggas till i behållare på två olika sätt:

 • Godkänn en tagg som överförts från Campaign Manager 360-användargränssnittet.
 • Lägg till taggen via Google Taggstyrning-användargränssnittet.

Godkänna en överförd Floodlight-tagg

Denna tagg kan överföras direkt från Campaign Manager 360-användargränssnittet till behållaren. Innan du kan göra detta i Google Taggstyrning måste du godkänna länkbegäran och de överförda taggarna. Läs mer i Godkännanden. Mer information om hur du överför taggar från Campaign Manager 360 finns i Lägga till Floodlight-aktiviteter i Google Taggstyrning-behållare.

Godkänn en överförd Floodlight-tagg genom att välja Godkännandekö > Taggar. Klicka på namnet på aktiviteten. Vissa av parametrarna (till exempel värdena på ”src= ”, ”type= ” och ”cat= ”) är förinställda.

Anpassade Floodlight-variabler är nyckelvärden som du kan använda för att spåra data som du samlar in om användarna, till exempel vilken filmgenre en användare köper. Anpassade Floodlight-variabler använder nycklarna u1=, u2= och så vidare. För medskickade taggar är variabelnamn förifyllda i fält för anpassade variabler. Du måste konfigurera dessa variabler för att hämta lämplig data.

Gör önskade ändringar av taggen och klicka på Godkänn.

Lägga till taggen i Google Taggstyrning

Välj Floodlight Counter som Taggtyp.

 • Leta reda på värdet på ”src= ” och ange det i Annonsör-id.
 • Leta reda på värdet på ”type= ” och ange det i Grupptaggsträng.
 • Leta reda på värdet på ”cat= ” och ange det i Aktivitetstaggsträng.

 

Anpassade Floodlight-variabler är nyckelvärden som du kan använda för att spåra data som du samlar in om användarna, till exempel vilken filmgenre en användare köper. Anpassade Floodlight-variabler använder nycklarna u1=, u2= och så vidare. För varje anpassad variabel ska du välja en variabel som innehåller värdet du vill skicka med till variabeln.

När du har lagt in all tagginformation klickar du på Spara.

Läs mer om Floodlight Counter-taggen.

Floodlight Sales-taggen

Med Floodlight Sales-taggen kan du hålla reda på hur många artiklar användarna har köpt samt det totala värdet av köpen. Floodlight-taggar kan läggas till i behållare på två olika sätt:

 • Godkänn en tagg som överförts från Campaign Manager 360-användargränssnittet.
 • Lägg till taggen via användargränssnittet i Google Taggstyrning.

 

Godkänna en överförd Floodlight-tagg

Denna tagg kan överföras direkt från Campaign Manager 360-användargränssnittet till behållaren. Innan du kan göra detta i Google Taggstyrning måste du godkänna länkbegäran och de överförda taggarna. Läs mer i Godkännanden. Mer information om hur du överför taggar från Campaign Manager 360 finns i Lägga till Floodlight-aktiviteter i Google Taggstyrning-behållare.

Godkänn en överförd Floodlight-tagg genom att välja Godkännandekö > Taggar. Klicka på namnet på aktiviteten. Vissa av parametrarna (till exempel värdena på ”src= ”, ”type= ” och ”cat= ”) är förinställda.

För överförda taggar är parametern Intäkt redan ifylld med en {{cost}}-variabel. Du måste skapa och konfigurera en {{cost}}-variabel som hämtar intäktsbeloppet.

Parametern Beställnings-id är redan ifylld med en {{ord}}-variabel. Du måste skapa och konfigurera en {{ord}}-variabel. Variabeln hämtar beställnings-id (eller, om Sålda artiklar används som räkningsmetod, antalet sålda artiklar.)

Anpassade Floodlight-variabler är nyckelvärden som du kan använda för att spåra data som du samlar in om användarna, till exempel vilken filmgenre en användare köper. Anpassade Floodlight-variabler använder nycklarna u1=, u2= och så vidare. För medskickade taggar är variabelnamn förifyllda i fält för anpassade variabler. Du måste konfigurera dessa variabler så att de hämtar lämplig data.

Gör önskade ändringar av taggen och klicka på Godkänn.

Lägga till taggen i Google Taggstyrning

Välj Floodlight Sales som Taggtyp.

 • Leta reda på värdet på ”src= ” och ange det i Annonsör-id.
 • Leta reda på värdet på ”type= ” och ange det i Grupptaggsträng.
 • Leta reda på värdet på ”cat= ” och ange det i Aktivitetstaggsträng.

 

Ange parametern Intäkt genom att välja en variabel som innehåller intäktsbeloppet. Ange Beställnings-id genom att välja en variabel som innehåller beställnings-id:t. Om du har valt Sålda artiklar som räkningsmetod väljer du en variabel som innehåller antalet sålda artiklar. Du måste skapa dessa variabler i Google Taggstyrning om du inte redan har gjort det.

Anpassade Floodlight-variabler är nyckelvärden som du kan använda för att spåra data som du samlar in om användarna, till exempel vilken filmgenre en användare köper. Anpassade Floodlight-variabler använder nycklarna u1=, u2= och så vidare. För varje anpassad variabel ska du välja en variabel som innehåller värdet du vill skicka med till variabeln.

När du har lagt in all tagginformation klickar du på Spara.

Läs mer om Floodlight Sales-taggen.

Taggen Google Analytics

Så här hittar du webbplatsens id:

 • Klicka på fliken Administration i ditt Google Analytics-konto.
 • Klicka på Inställningar för webbegendom.

 

Ange spårnings-id (med formatet UA-xxxxxx-xx) i fältet Id för webbegendom.

Du kan även använda en variabel i fältet Id för webbegendom. Detta är praktiskt om du hanterar flera Google Analytics-egendomar.

Aktivera funktioner för displayannonsering, som demografi- och intresserapporter, remarketing och Campaign Manager 360-integrering, genom att markera kryssrutan Stöd för annonsörer i Display-nätverket. Om du väljer detta alternativ bör du läsa våra policykrav för displayannonsering.

Google Taggstyrning har stöd för följande Google Analytics-taggar:

Du kan ange ytterligare inställningar (under Fler inställningar):

 • Grundkonfiguration
  • Anonymisera IP-adresser: läs mer
  • Virtuell sidosökväg: indikerar sökvägen till sidan för att spåra mätvärden. läs mer
  • Ange samplingsfrekvens: läs mer
  • Ange tidsgräns för sessionscookie: läs mer
 • Kampanjspårning:
 • Anpassade variabler: läs mer
 • Domäner och kataloger: läs mer
  Vid exempelvis spårning från domän A.com till domän B.com behöver du konfigurera B.com så att den använder cookiedata från webbadressparametern (från A.com-sessionen) i stället för att konfigurera/använda egna cookies. Detta gör du genom att markera kryssrutan Tillåt länkning.
 • Sökmotorer och hänvisningsadresser: läs mer
 • Avancerad konfiguration:
  • Spårarnamn: Ange ett eget namn på spårarobjektet. Obs! Vi rekommenderar att du inte ger spårarobjektet ett eget namn. Om du av misstag väljer namnet på ett befintligt spårarobjekt kan informationen bli otillförlitlig. Om du namnger spåraren kan du visserligen ange samma status för spårare som har skapats av Google Taggstyrning och befintlig Google Analytics-kod, men vi rekommenderar att du i stället uppdaterar koden på webbplatsen enligt dataLayer-syntaxen i Google Taggstyrning. Annars kan du inte konfigurera spårningen via Google Taggstyrning.
  • Lokal GIF-sökväg: läs mer
  • Tidsgräns för besökarcookie: läs mer
  • Träff-återanrop: Värdet i detta fält ska peka på en variabel som returnerar en funktion. Funktionen anropas när pixeltaggen för spårning i Google Analytics har skickats i sin helhet.
  • Aktivera utökad länkattribution: läs mer
  • Aktivera spårningsmodulen för webbläsare: läs mer
  • Aktivera Flash-identifiering: läs mer
  • Aktivera titelidentifiering: läs mer
  • Skicka träffar till Googles servrar: Om du anger en lokal GIF-sökväg skickas träffarna till en server du själv äger. Om du väljer det här alternativet skickas träffarna även till Google.

Grundläggande spårning

Om du vill använda grundläggande Google Analytics-spårning lägger du till en Google Analytics-tagg och väljer Sidvisning som spårningstyp. Lägg till en regel som aktiverar taggen på alla sidor på webbplatsen. Om grundläggande spårning räcker för dina behov behöver du bara lägga till denna enda Google Analytics-tagg. Om du vill spåra händelser eller e-handelstransaktioner måste du däremot lägga till ytterligare Google Analytics-taggar.

Spåra Google Analytics-händelser

Se Google Analytics-händelser för exempel.

Spårning över flera domäner

Se Spårning över flera domäner för exempel.

Universal Analytics-tagg

Universal Analytics-taggen är en ny version av Google Analytics-spårningstaggen. Universal Analytics är en uppsättning funktioner som förändrar hur data samlas in och ordnas i ditt Google Analytics-konto.

Med Universal Analytics kan du samla in fler typer av data och få information av högre kvalitet, så att du får en bättre bild av hur besökarna samverkar med ditt företag i varje skede – annonsering, försäljning, produktanvändning, support och kundlojalitet.

Vi rekommenderar att du installerar Universal Analytics via Google Taggstyrning eftersom det gör det enklare att införa ändringar vid ett senare tillfälle.

Så här hittar du webbplatsens id:

 • Klicka på fliken Administration i ditt Google Analytics-konto.
 • Klicka på Inställningar för webbegendom.

 

Ange spårnings-id (med formatet UA-xxxxxx-xx) i fältet Id för webbegendom.

Du kan även använda en variabel i fältet Id för webbegendom. Detta är praktiskt om du hanterar flera Google Analytics-egendomar.

Google Taggstyrning har stöd för följande Google Analytics-taggar:

Du kan ange ytterligare inställningar:
 • Grundkonfiguration
 • Avancerad konfiguration
 • Cookiekonfiguration
 • Spårning över flera domäner: Automatiskt länkade domäner: Avgränsa flera domäner med kommatecken, till exempel A.com, B.com, C.com (se Spårning över flera domäner för användningsexempel.)
 • Anpassade dimensioner: läs mer
 • Anpassade mätvärden: läs mer
 • Fält att ange: Vid exempelvis spårning från domän A.com till domän B.com behöver du konfigurera B.com så att den använder cookiedata från webbadressparametern (från A.com-sessionen) i stället för att konfigurera/använda egna cookies. Aktivera länkningen genom att ange
  Fältnamn: allowLinker
  Värde: true

Grundläggande spårning

Om du vill använda grundläggande Google Analytics-spårning (Universal Analytics) ska du lägga till en Google Analytics-tagg (Universal Analytics) och välja Sidvisning som spårningstyp. Lägg till en regel som aktiverar taggen på alla sidor på webbplatsen. Om grundläggande spårning räcker för dina behov behöver du bara lägga till denna enda Google Analytics-tagg (Universal Analytics). Om du vill spåra händelser eller e-handelstransaktioner måste du däremot lägga till ytterligare Google Analytics-taggar (Universal Analytics).

Spåra Google Analytics-händelser

Se Google Analytics-händelser för exempel.

Spårning över flera domäner

Se Spårning över flera domäner för exempel.

Remarketingtagg i GDN

För att kunna ställa in remarketingtaggen för Googles Display-nätverk i Google Taggstyrning måste du ange Konverterings-id och Konverteringsetikett.

 1. Klicka på fliken Kampanjer i ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Delat bibliotek → Målgrupper på kampanjlistan till vänster.
 3. Leta reda på listan med namnet Main List (Huvudlista). Klicka sedan på [Tag] under kolumnen Taggar/definitioner.
 4. Klicka på tagglänken. I kodrutan letar du reda på:
  • värdet för ”google_conversion_id =” och anger det i fältet Konverterings-id
  • värdet för ”google_conversion_label = ” och anger det i fältet Konverteringsetikett.

Detaljerade anvisningar finns i Ställa in dynamisk remarketing i Google Ads. Läs mer om remarketingtaggen.

Mallar för taggar från certifierade leverantörer

Utöver mallarna för Google-taggar finns det även mallar för taggar från tredje part. Välj mallen som du vill använda och ange all nödvändig information, så skapas automatiskt korrekt kod i Google Taggstyrning. Läs mer om taggar från certifierade leverantörer.

Om du vill att Google ska lägga in en mall för ditt företags tagg, kan du kontakta oss för att bli en tagg-handlare.

Anpassade taggtyper

Med de båda anpassade taggtyperna nedan kan du kopiera och klistra in kod från praktiskt taget alla taggar. Om du behöver använda en tagg som inte uttryckligen stöds via en mall kan du använda en av dessa taggtyper.

Anpassad bildtagg

Med typen Anpassad bildtagg kan du hantera bildtaggar som inte finns med på listan över taggtyper. Om du exempelvis använder en osynlig bild som består av en enda pixel för spårning anger du bildens webbadress. För att infoga variabler sätter du dem innanför dubbla klammerparenteser, d.v.s. {{variable_name}}. Välj ”//” om det finns protokollspecifika versioner av bilden. Välj ”https://” om enbart en säker version är tillgänglig. ”http://” rekommenderas inte.

Markera kryssrutan Cachebuster och ange en parameter för cacheblockering om du vill registrera träffar från webbläsare med cachelagrade versioner av bilden.

Anpassad HTML-tagg

Med taggtypen Anpassad HTML-tagg kan du hantera taggar som inte uttryckligen stöds av en mall i Google Taggstyrning, till exempel taggar som inte är Google-taggar. (Läs mer om taggbegränsningar.)

Kopiera HTML-/JavaScript-koden och klistra in den i textrutan. Var noga med att infoga JavaScript-kodavsnitt inuti HTML-skripttaggar. Du kan infoga anrop i document.write() i taggarna.

Skriv variabelnamnet inom dubbla klammerparenteser, {{variabelnamn}}, för att infoga variabler i den anpassade HTML-taggen. Detta kan vara praktiskt om du vill kunna använda samma tagg i olika sammanhang.

Lägg till taggarna en i taget i stället för att kombinera dem. Om du till exempel har två datainsamlingsverktyg sida vid sida i den ursprungliga webbplatskoden bör du dela upp verktygen i två separata anpassade HTML-taggar. På så sätt kan du implementera varje tagg oberoende av den andra.

Ange regler för när taggen ska aktiveras. När du har gett taggen ett namn och sparat den kan du hantera den med hjälp av Google Taggstyrning.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
102259
false