Taggar

En tagg är ett Javascript-kodavsnitt som skickar information till en tredje part, till exempel Google. Om du inte använder en tagghanteringslösning, som Google Taggstyrning, måste du lägga till Javascript-kodavsnitten direkt i källkoden på din webbplats. Om du i stället använder Google Taggstyrning kan du ange vilka taggar som ska aktiveras och när detta ska ske.

I Google Taggstyrning kan du distribuera en tagg via en mall för den specifika taggen. Om det inte finns någon mall för taggen kan du använda en anpassad tagg som du kan infoga taggens Javascript-kod i. Google Taggstyrning innehåller

Mallar för Google- och DoubleClick-taggar som stöds

Google Taggstyrning har stöd för följande taggtyper, med mallar som minskar risken för fel i taggarna.

Tagg för AdWords Konverteringsspårning

När du ställer in den här taggen i Google Taggstyrning måste du ange konverterings-id, konverteringsetikett och konverteringsvärde.

 1. Navigera till Verktyg och analys > Konverteringar i ditt AdWords-konto. Öppna fliken Kod.
 2. Välj en åtgärd till vänster och markera Jag ändrar koden. I kodrutan letar du reda på

  • värdet för ”google_conversion_id = ” och anger det i Konverterings-id
  • värdet för ”google_conversion_label = ” och anger det i Konverteringsetikett
  • (valfritt) värdet för ”google_conversion_value = ” och anger det i Konverteringsvärde. Om du vill fylla i ett värde dynamiskt, väljer du ett makro på rullgardinsmenyn eller skapar ett nytt.

Lägg till en regel så att taggen aktiveras på önskad konverteringssida. Namnge regeln efter konverteringssidan, till exempel Konverteringssida för PDF-hämtning. På så sätt kan du enkelt hitta och använda regeln i andra taggar.

Läs mer om AdWords konverteringsspårning.

Taggen för DoubleClick Floodlight Counter

Med DoubleClick Floodlight Counter-taggen kan du räkna hur många gånger användare har besökt en viss sida efter att ha sett eller klickat på någon av dina annonser. Floodlight-taggar kan läggas till i behållare på två olika sätt:

 • Acceptera en tagg som har överförts via användargränssnittet i DoubleClick Campaign Manager.
 • Lägg till taggen via användargränssnittet i Google Taggstyrning.

Acceptera en överförd Floodlight-tagg

Den här taggen kan överföras direkt från användargränssnittet i DoubleClick Campaign Manager till behållaren. För att kunna göra detta i Google Taggstyrning måste du godkänna länkbegäran och de överförda taggarna. Se Godkännanden för mer information. Om du vill veta mer om hur du kan överföra taggar från DoubleClick Campaign Manager läser du Lägg till Floodlight-aktiviteter till Google Taggstyrning-behållare.

Om du vill godkänna en överförd Floodlight-tagg navigerar du till Godkännandekö > Taggar. Klicka på namnet på aktiviteten. Vissa av parametrarna (till exempel värdena för ”src= ”, ”type= ” och ”cat= ”) är förinställda.

Anpassade Floodlight-variabler är nyckelvärden som kan användas för att spåra data som du samlar in om användarna, exempelvis vilken filmgenre en användare köper. Anpassade Floodlight-variabler använder nycklarna u1=, u2= osv. För överförda taggar är makronamn förifyllda i fält för anpassade variabler. Du måste konfigurera de här makrona till att hämta lämplig data.

Utför önskade ändringar i taggen och klicka sedan på Godkänn.

Lägga till taggen i Google Taggstyrning

Välj DoubleClick Floodlight Counter som taggtyp.

 • Leta reda på värdet för ”src= ” och ange det i Annonsör-id.
 • Leta reda på värdet för ”type= ” och ange det i Grupptaggsträng.
 • Leta reda på värdet för ”cat= ” och ange det i Aktivitetstaggsträng.

Anpassade Floodlight-variabler är nyckelvärden som kan användas för att spåra data som du samlar in om användarna, exempelvis vilken filmgenre en användare köper. Anpassade Floodlight-variabler använder nycklarna u1=, u2= osv. För varje anpassad variabel väljer du ett makro som innehåller det värde du vill skicka till variabeln.

När du har lagt in all tagginformation klickar du på Spara.

Läs mer om DoubleClick Floodlight Counter-taggen.

Taggen DoubleClick Floodlight Sales

Med taggen DoubleClick Floodlight Sales kan du hålla reda på hur många varor användarna har köpt och det totala värdet av dessa inköp. Floodlight-taggar kan läggas till i behållare på två olika sätt:

 • Acceptera en tagg som har överförts via användargränssnittet i DoubleClick Campaign Manager.
 • Lägg till taggen via användargränssnittet i Google Taggstyrning.

Acceptera en överförd Floodlight-tagg

Den här taggen kan överföras direkt från användargränssnittet i DoubleClick Campaign Manager till behållaren. För att kunna göra detta i Google Taggstyrning måste du godkänna länkbegäran och de överförda taggarna. Se Godkännanden för mer information. Om du vill veta mer om hur du kan överföra taggar från DoubleClick Campaign Manager läser du Lägg till Floodlight-aktiviteter till Google Taggstyrning-behållare.

Om du vill godkänna en överförd Floodlight-tagg navigerar du till Godkännandekö > Taggar. Klicka på namnet på aktiviteten. Vissa av parametrarna (till exempel värdena för ”src= ”, ”type= ” och ”cat= ”) är förinställda.

För överförda taggar är parametern Intäkt redan ifylld med ett {{cost}}-makro. Du måste skapa och konfigurera ett {{cost}}-makro som hämtar intäktsbeloppet.

Beställnings.id-parametern är redan ifylld med ett {{ord}}-makro. Du måste skapa och konfigurera ett {{ord}}-makro. Makrot hämtar beställnings-id (eller, om Sålda artiklar används som räkningsmetod, hämtas antalet sålda varor.)

Anpassade Floodlight-variabler är nyckelvärden som kan användas för att spåra data som du samlar in om användarna, exempelvis vilken filmgenre en användare köper. Anpassade Floodlight-variabler använder nycklarna u1=, u2= osv. För överförda taggar är makronamn förifyllda i fält för anpassade variabler. Du måste konfigurera de här makrona till att hämta lämplig data.

Utför önskade ändringar i taggen och klicka sedan på Godkänn.

Lägga till taggen i Google Taggstyrning

Välj DoubleClick Floodlight Sales som Taggtyp.

 • Leta reda på värdet för ”src= ” och ange det i Annonsör-id.
 • Leta reda på värdet för ”type= ” och ange det i Grupptaggsträng.
 • Leta reda på värdet för ”cat= ” och ange det i Aktivitetstaggsträng.

Välj ett makro som innehåller intäktsbeloppet för Revenue-parametern. För parametern Beställnings-id väljer du ett makro som innehåller beställnings-id. Om du har valt Sålda artiklar som räkningsmetod väljer du ett makro som räknar antalet sålda artiklar. Du måste skapa de här makrona i Google Taggstyrning om du inte redan har gjort det.

Anpassade Floodlight-variabler är nyckelvärden som kan användas för att spåra data som du samlar in om användarna, exempelvis vilken filmgenre en användare köper. Anpassade Floodlight-variabler använder nycklarna u1=, u2= osv. För varje anpassad variabel väljer du ett makro som innehåller det värde du vill skicka till variabeln.

När du har lagt in all tagginformation klickar du på Spara.

Läs mer om DoubleClick Floodlight Sales-taggen.

Taggen Google Analytics

Så här hittar du webbplatsens id:

 • Öppna fliken Administration i ditt Google Analytics-konto.
 • Klicka på Inställningar för webbegendom.

Ange spårnings-id (med formatet UA-xxxxxx-xx) i fältet Id för webbegendom.

Du kan även använda ett makro i fältet Id för webbegendom, vilket gör det lättare att hantera flera Google Analytics-egendomar.

Aktivera Visningsannonsfunktioner, inklusive demografi- och intresserapporter, remarketing och DCM-integrering, genom att markera kryssrutan Stöd för annonsörer i Display-nätverket. Om du väljer det här alternativet bör du gå igenom Policykrav för visningsannonsering.

Google Taggstyrning har stöd för följande Google Analytics-taggar:

Du kan ange ytterligare inställningar (under Fler inställningar):

 • Grundkonfiguration
  • Anonymisera IP-adresser: info
  • Virtuell sidosökväg: indikerar sökvägen till sidan för att spåra mätvärden. info
  • Ange samplingsfrekvens: info
  • Ange tidsgräns för sessionscookie: info
 • Kampanjspårning:
  • Tillåt ankare: info
  • Ange tidsgräns för kampanjcookie: info
 • Anpassade variabler: info
 • Domäner och kataloger:info
  Vid exempelvis spårning från domän A.com till domän B.com behöver du konfigurera B.com till att använda cookiedata från webbadressparametern (från A.com-sessionen), i stället för att ställa in/använda egna cookies. Detta gör du genom att markera kryssrutan Tillåt länkning.
 • Sökmotorer och hänvisningsadresser: info
 • Avancerad konfiguration:
  • Spårarnamn: Ger dig möjlighet att själv namnge spårarobjektet. Obs! Vi rekommenderar att du inte namnger spårarobjektet själv. Om du råkar använda namnet på ett befintligt spårarobjekt kan informationen bli otillförlitlig. Om du namnger spåraren kan du visserligen ange samma status för spårare som har skapats av Google Taggstyrning och befintlig Google Analytics-kod, men vi rekommenderar att du i stället uppdaterar koden på webbplatsen enligt dataLayer-syntaxen i Google Taggstyrning. Annars kommer du inte att kunna konfigurera spårningen via Google Taggstyrning.
  • Lokal GIF-sökväg: info
  • Tidsgräns för besökarcookie: info
  • Träffåteranrop: Värdet på det här fältet ska peka på ett makro som returnerar en funktion. Funktionen anropas när pixeltaggen för spårning i Google Analytics har skickats i sin helhet.
  • Aktivera utökad länkattribution: info
  • Aktivera webbläsarspårningsmodulen: info
  • Aktivera Flash-identifiering: info
  • Aktivera titelidentifiering: info
  • Skicka träffar till Googles servrar: Om du anger en lokal GIF-sökväg skickas träffarna till en server du själv äger. Om du väljer det här alternativet skickas träffarna även till Google.

Grundläggande spårning

Om du vill använda grundläggande Google Analytics-spårning lägger du till en Google Analytics-tagg och väljer Sidvisning som spårningstyp. Lägg till en regel som aktiverar taggen på alla sidor på webbplatsen. Om grundläggande spårning räcker för dina behov, behöver du bara lägga till denna enda Google Analytics-tagg. Om du vill spåra händelser eller e-handelstransaktioner måste du däremot lägga till ytterligare Google Analytics-taggar.

Spåra Google Analytics-händelser

Se Google Analytics-händelser för exempel.

Spårning över flera domäner

Se Spårning över flera domäner för exempel.

Universal Analytics-tagg

Universal Analytics-taggen är en ny version av Google Analytics-spårningstaggen. Universal Analytics är en uppsättning funktioner som förändrar hur data samlas in och ordnas i ditt Google Analytics-konto.

Med Universal Analytics kan du samla in fler typer av data och få information av högre kvalitet, så att du får en bättre bild av hur besökarna samverkar med ditt företag i varje skede – annonsering, försäljning, produktanvändning, support och kundlojalitet.

Vi rekommenderar att du installerar Universal Analytics via Google Taggstyrning eftersom det gör det enklare att införa ändringar vid ett senare tillfälle.

Så här hittar du webbplatsens id:

 • Öppna fliken Administration i ditt Google Analytics-konto.
 • Klicka på Inställningar för webbegendom.

Ange spårnings-id (med formatet UA-xxxxxx-xx) i fältet Id för webbegendom.

Du kan även använda ett makro i fältet Id för webbegendom, vilket gör det lättare att hantera flera Google Analytics-egendomar.

Google Taggstyrning har stöd för följande Google Analytics-taggar:

Du kan ange ytterligare inställningar:
 • Grundkonfiguration
  • Anonymisera IP-adresser: info
  • Sessionsstyrning: info
  • Dokumenthänvisningsadress: info
  • Dokumentsökväg: info
  • Dokumenttitel: info
  • Samplingsfrekvens: info
 • Avancerad konfiguration
  • Globalt funktionsnamn info
 • Cookiekonfiguration
 • Spårning över flera domäner: Automatiskt länkade domäner: separera flera domäner med kommatecken, exempelvis A.com, B.com, C.com (se Spårning över flera domäner för användningsexempel.)
 • Anpassade dimensioner: info
 • Anpassade mätvärden: info
 • Fält att ange: Vid exempelvis spårning från domän A.com till domän B.com behöver du konfigurera B.com till att använda cookiedata från webbadressparametern (från A.com-besöket), i stället för att ställa in/använda egna cookies. Aktivera den här länkningen genom att ange
  Fältnamn: allowLinker
  Värde: true

Grundläggande spårning

Om du vill använda grundläggande Google Analytics-spårning (Universal Analytics) ska du lägga till en Google Analytics-tagg (Universal Analytics) och välja Sidvisning som spårningstyp. Lägg till en regel som aktiverar taggen på alla sidor på webbplatsen. Om grundläggande spårning räcker för dina behov, behöver du bara lägga till denna enda Google Analytics-tagg (Universal Analytics). Om du vill spåra händelser eller e-handelstransaktioner måste du däremot lägga till ytterligare Google Analytics-taggar (Universal Analytics).

Spåra Google Analytics-händelser

Se Google Analytics-händelser för exempel.

Spårning över flera domäner

Se Spårning över flera domäner för exempel.

Tagg för Remarketing i GDN

För att kunna ställa in remarketingtaggen i Googles Display-nätverk i Google Taggstyrning måste du ange Konverterings-id och Konverteringsetikett.

 1. Öppna fliken Kampanjer i ditt AdWords-konto.
 2. Klicka på Delat bibliotek → Målgrupper i kampanjlistan till vänster.
 3. Leta reda på listan med namnet Main List (Huvudlista). Klicka sedan på [Tag] under kolumnen Taggar/definitioner.
 4. Klicka på tagglänken. I kodrutan letar du reda på

  • värdet för ”google_conversion_id =” och anger det i fältet Konverterings-id
  • värdet för ”google_conversion_label = ” och anger det i fältet Konverteringsetikett.

Läs Ställa in dynamisk remarketing för AdWords för detaljerade anvisningar. Läs mer om remarketingtaggen.

Mallar för taggar för certifierad leverantör

Utöver mallarna för Google- och DoubleClick-taggar finns det även mallar för taggar från åtskilliga tredje parter. Markera mallen som du vill använda och ange all nödvändig information, så skapas automatiskt rätt kod i Google Taggstyrning. Läs mer om taggar för certifierad leverantör.

Om du vill att Google ska lägga in en mall för ditt företags tagg, kan du kontakta oss för att bli en tagg-handlare.

Anpassade taggtyper

Med de två anpassade taggtyperna nedan kan du kopiera och klistra in kod från praktiskt taget alla taggar. Om du behöver använda en tagg som inte uttryckligen stöds via en mall, kan du använda en av de här taggtyperna.

Anpassad bildtagg

Med typen Anpassad bildtagg kan du hantera bildtaggar som inte finns med i listan med taggtyper. Om du exempelvis använder en osynlig bild bestående av en enda pixel, anger du bildens webbadress. Om du vill infoga ett makro måste du skriva makronamnet inom dubbla klammerparenteser, {{macro_name}}. Välj ”//” om det finns protokollspecifika versioner av bilden. Välj ”https://” om enbart en säker version är tillgänglig. ”http://” rekommenderas inte.

Markera kryssrutan Cachebuster och ange en cachebusting-parameter om du vill registrera träffar från webbläsare med cachelagrade versioner av bilden.

Anpassad HTML-tagg

Med taggtypen Anpassad HTML-tagg kan du hantera taggar som inte stöds uttryckligen av en mall i Google Taggstyrning, till exempel taggar som inte är Google-taggar. (Läs mer om taggbegränsningar.)

Kopiera HTML-/Javascript-koden och klistra in den i textrutan. Var noga med att infoga Javascript-kodavsnitt inuti HTML-skripttaggarna. Du kan infoga anrop i document.write() i taggarna.

Om du vill infoga ett makro i en anpassad HTML-tagg måste du skriva makronamnet inom dubbla klammerparenteser, {{makronamn}}. Detta kan vara praktiskt om du vill kunna använda samma tagg i olika sammanhang.

Lägg till taggarna en i taget i stället för att kombinera dem. Om du till exempel har två datainsamlingsverktyg sida vid sida i den ursprungliga webbplatskoden bör du dela upp verktygen i två separata anpassade HTML-taggar. På så sätt kan du distribuera varje tagg oberoende av den andra.

Ange regler för när taggen ska aktiveras. När du har gett taggen ett namn och sparat den kan du hantera den med hjälp av Google Taggstyrning.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?