Tagger

En tag er en JavaScript-kodebit som sender informasjon til en tredjepart, for eksempel Google. Hvis du ikke bruker noen løsning for administrering av tagger, så som Google Tag Manager, må du legge til disse JavaScript-kodebitene direkte i kildekoden på nettstedet ditt. Med Google Tag Manager trenger du derimot ikke lenger å beholde hver av disse JavaScript-kodebitene i kildekoden. Du kan i stedet angi hvilke tagger du ønsker å utløse, og når du ønsker at de skal utløses, i grensesnittet for Google Tag Manager.

I Google Tag Manager kan du bruke en tag via en mal for den bestemte taggen. Hvis en mal ikke er tilgjengelig for den taggen du ønsker å bruke, kan du eventuelt bruke taggen via en egendefinert tag som du kan plassere JavaScript-taggen din i. Med Google Tag Manager får du følgende:

Maler for Google-tagger som støttes

Google Tag Manager støtter eksplisitt følgende tag-typer og har maler som minimerer mulighetene for feil i taggene dine.

Google Ads-taggen for konverteringssporing

For å konfigurere denne taggen i Google Tag Manager må du oppgi konverterings-ID-en, konverteringsetiketten og konverteringsverdien.

 1. Gå til «Verktøy og analyse > Konverteringer» i Google Ads-kontoen din. Klikk på Kode-fanen.
 2. Velg et handlingsnavn til venstre, og velg så «Jeg foretar endringer i koden». Gjør følgende i kodefeltet:
  • Finn verdien for «google_conversion_id = », og angi den under Konverterings-ID.
  • Finn verdien for «google_conversion_label = », og angi den under Konverteringsetikett.
  • (Valgfritt:) Finn verdien for «google_conversion_value = », og angi den under Konverteringsverdi. Hvis du ønsker å fylle ut en verdi dynamisk, velger du en variabel fra rullegardinmenyen (eller du lager en ny en).

Legg til en regel som medfører at taggen utløses på ønsket konverteringsside. Gi regelen et navn som passer til den aktuelle konverteringssiden, for eksempel «Konverteringsside for PDF-nedlasting». Da blir det enkelt å identifisere og bruke regelen på nytt i andre tagger.

Finn ut mer om konverteringssporing for Google Ads.

Tellertaggen for Floodlight

Med tellertaggen for Floodlight kan du telle hvor mange ganger brukere har besøkt en bestemt side etter å ha sett eller klikket på en av annonsene dine. Du kan legge til Floodlight-tagger i beholdere på to måter:

 • Godta en tag som er overført fra brukergrensesnittet i Campaign Manager.
 • Legg til taggen fra Google Tag Manager-grensesnittet.

Godta overførte Floodlight-tagger

Denne taggen kan overføres direkte til en beholder fra Campaign Manager-grensesnittet. Hvis du ønsker å tillate dette i Google Tag Manager, må du godkjenne taggene og forespørselen om tilknytning som overføres. Du finner mer informasjon i artikkelen Godkjenninger. Hvis du ønsker å finne ut hvordan du kan overføre tagger fra Campaign Manager, må du lese gjennom artikkelen Legg til Floodlight-aktiviteter i Google Tag Manager-beholdere.

For å godta en overført Floodlight-tag må du gå til Godkjenningskø > Tagger. Klikk på aktivitetsnavnet. Noen av parameterne (f.eks. verdiene for «src= », «type= » og «cat= ») er forhåndsinnstilt.

Egendefinerte Floodlight-variabler er nøkkelverdier som kan brukes for å spore data du samler inn om brukerne dine, for eksempel hvilken filmsjanger en bruker kjøper filmer i. Egendefinerte Floodlight-variabler bruker nøklene u1=, u2= og så videre. For overførte tagger blir variabelnavnene forhåndsutfylt i feltene for egendefinerte variabler. Du må konfigurere disse variablene dersom du ønsker å hente de riktige dataene.

Endre taggen slik du ønsker, og klikk så på Godkjenn.

Slik legger du til taggen i Google Tag Manager

Velg Floodlight-teller som tagtype.

 • Finn verdien for «src= », og angi den under Annonsør-ID.
 • Finn verdien for «type= », og angi den under Gruppetag-streng.
 • Finn verdien for «cat= », og angi den under Aktivitetstag-streng.

 

Egendefinerte Floodlight-variabler er nøkkelverdier som kan brukes for å spore data du samler inn om brukerne dine, for eksempel hvilken filmsjanger en bruker kjøper filmer i. Egendefinerte Floodlight-variabler bruker nøklene u1=, u2= og så videre. For hver egendefinert variabel må du velge en variabel som inneholder den verdien du ønsker å overføre til variabelen.

Klikk på Lagre når du er ferdig med å angi informasjon om tagger.

Finn ut mer om tellertaggen for Floodlight.

Salgstaggen for Floodlight

Med salgstaggen for Floodlight kan du holde oversikt over hvor mange varer brukere har kjøpt, samt den totale verdien av disse kjøpene. Du kan legge til Floodlight-tagger i beholdere på to måter:

 • Godta en tag som er overført fra brukergrensesnittet i Campaign Manager.
 • Legg til taggen fra Google Tag Manager-grensesnittet.

 

Godta overførte Floodlight-tagger

Denne taggen kan overføres direkte til en beholder fra Campaign Manager-grensesnittet. Hvis du ønsker å tillate dette i Google Tag Manager, må du godkjenne taggene og forespørselen om tilknytning som overføres. Du finner mer informasjon i artikkelen Godkjenninger. Hvis du ønsker å finne ut hvordan du kan overføre tagger fra Campaign Manager, må du lese gjennom artikkelen Legg til Floodlight-aktiviteter i Google Tag Manager-beholdere.

For å godta en overført Floodlight-tag må du gå til Godkjenningskø > Tagger. Klikk på aktivitetsnavnet. Noen av parameterne (f.eks. verdiene for «src= », «type= » og «cat= ») er forhåndsinnstilt.

For overførte tagger er inntektsparameteren forhåndsutfylt med en {{cost}}-variabel. Du må opprette og konfigurere en {{cost}}-variabel som henter inntektsbeløpet.

I tillegg er parameteren for bestillings-ID forhåndsutfylt av en {{ord}}-variabel. Du må opprette og konfigurere en {{ord}}-variabel. Denne variabelen skal hente bestillings-ID-en (eller en telling av antallet varer solgt dersom Solgte artikler er tellemetoden.)

Egendefinerte Floodlight-variabler er nøkkelverdier som kan brukes for å spore data du samler inn om brukerne dine, for eksempel hvilken filmsjanger en bruker kjøper filmer i. Egendefinerte Floodlight-variabler bruker nøklene u1=, u2= og så videre. For overførte tagger blir variabelnavnene forhåndsutfylt i feltene for egendefinerte variabler. Du må konfigurere disse variablene dersom du ønsker å hente de riktige dataene.

Endre taggen slik du ønsker, og klikk så på Godkjenn.

Slik legger du til taggen i Google Tag Manager

Velg Floodlight-salg som tagtype.

 • Finn verdien for «src= », og angi den under Annonsør-ID.
 • Finn verdien for «type= », og angi den under Gruppetag-streng.
 • Finn verdien for «cat= », og angi den under Aktivitetstag-streng.

 

For inntektsparameteren må du velge en variabel som inneholder inntektsbeløpet. For bestillings-ID-en må du velge en variabel som inneholder bestillings-ID-en. Hvis du har valgt «Solgte artikler» som tellemetode, må du velge en variabel som inneholder en telling av antallet varer som er solgt. Du må opprette disse variablene i Google Tag Manager, hvis du ikke allerede har opprettet dem.

Egendefinerte Floodlight-variabler er nøkkelverdier som kan brukes for å spore data du samler inn om brukerne dine, for eksempel hvilken filmsjanger en bruker kjøper filmer i. Egendefinerte Floodlight-variabler bruker nøklene u1=, u2= og så videre. For hver egendefinert variabel må du velge en variabel som inneholder den verdien du ønsker å overføre til variabelen.

Klikk på Lagre når du er ferdig med å angi informasjon om tagger.

Finn ut mer om salgstaggen for Floodlight.

Google Analytics-taggen

Slik kan du finne nettområde-ID-en:

 • Gå til Administrator-delen i Google Analytics-kontoen din.
 • Klikk på Områdeinnstillinger.

 

Angi sporings-ID-en (som har formatet UA-xxxxxx-xx) i feltet for nettområde-ID.

Du kan også bruke en variabel i feltet for nettområde-ID-er, noe som er nyttig hvis du administrerer flere Google Analytics-områder.

For å slå på funksjonene for bannerannonsering, innbefattet Demografi- og Interesse-rapportene, remarketing og integrering med Campaign Manager, må du merke av for Støtte for bannerannonsør. Hvis du velger dette alternativet, må du lese gjennom retningslinjekravene for bannerannonsering.

Google Tag Manager har støtte for følgende Google Analytics-tagger:

Du har muligheten til å tilby flere innstillinger (under Flere innstillinger):

 • Grunnleggende konfigurasjon
 • Kampanjesporing:
 • Tilpassede variabler: informasjon
 • Domener og kataloger:informasjon
  Hvis du for eksempel sporer domenene A.com og B.com, må du konfigurere B.com slik at det bruker informasjonskapseldata fra nettadresseparameteren (fra A.com-økten), i stedet for at domenet bruker eller angir sine egne informasjonskapsler. For å aktivere denne koblingen må du merke av for Tillat linkelement.
 • Søkemotorer og henvisningsadresser: informasjon
 • Avansert konfigurasjon:
  • Navn på sporingsfunksjon: Du kan selv navngi sporingsobjektet. Merk: Vi fraråder deg å navngi sporingsobjektet selv. Hvis du ved en feiltakelse bruker navnet på et eksisterende sporingsobjekt på nytt, kan dataene dine bli skadet. Ved å navngi sporingsfunksjonen kan du dele tilstander mellom sporingsfunksjoner som er laget av Google Tag Manager, og den eksisterende Google Analytics-koden din. Du bør imidlertid heller oppdatere koden på nettstedet ditt, slik at den bruker dataLayer-syntaksen for Google Tag Manager. Ellers kan du ikke konfigurere sporingen din via Google Tag Manager.
  • Lokal GIF-bane: informasjon.
  • Tidsavbrudd for informasjonskapsel knyttet til besøkende: informasjon.
  • Hent tilbakekall: Verdien for dette feltet skal peke til en variabel som skal returnere en funksjon. Denne funksjonen kalles opp når Google Analytics' sporings-beacon blir sendt i sin helhet.
  • Slå på Forbedret koblingsattribusjon: informasjon.
  • Slå på modulen for nettlesersporing: informasjon.
  • Slå på Flash-gjenkjenning: informasjon.
  • Slå på tittelgjenkjenning: informasjon.
  • Send treff til Google-tjenere: Hvis du angir en lokal GIF-bane, blir treff sendt til en tjener du eier. Ved å velge dette alternativet blir treffene også sendt til Google.

Grunnleggende sporing

For grunnleggende Google Analytics-sporing må du legge til én enkelt Google Analytics-tag og velge sidevisning som sporingstype. Legg til en regel som utløser taggen på alle sider. Hvis du bare trenger grunnleggende sporing, skal du bare legge til denne ene Google Analytics-taggen. Hvis du derimot sporer hendelser eller netthandelstransaksjoner, må du legge til flere Google Analytics-tagger.

Sporing av Google Analytics-hendelser

Les gjennom Google Analytics-hendelser for eksempler.

Sporing av flere domener

Les gjennom Sporing av flere domener for eksempler.

Universal Analytics-tag

Universal Analytics-taggen er en ny versjon av Google Analytics-sporingstaggen. Med Universal Analytics introduserer vi et sett med funksjoner som endrer hvordan data samles inn og organiseres i Google Analytics-kontoen din.

Med Universal Analytics kan du samle inn flere typer data og forbedre datakvaliteten din, slik at du kan få en bedre forståelse av hvordan de besøkende samhandler med bedriften din på de ulike trinnene i kjøpssyklusen – annonsering, salg, produktbruk, støtte og kundelojalitet.

Den ideelle måten å installere Universal Analytics på er ved å implementere det via Google Tag Manager, for da blir det mye enklere å foreta endringer senere.

Slik kan du finne nettområde-ID-en:

 • Gå til Administrator-delen i Google Analytics-kontoen din.
 • Klikk på Områdeinnstillinger.

 

Angi sporings-ID-en (som har formatet UA-xxxxxx-xx) i feltet for nettområde-ID.

Du kan også bruke en variabel i feltet for nettområde-ID-er, noe som er nyttig hvis du administrerer flere Google Analytics-områder.

Google Tag Manager har støtte for følgende Google Analytics-tagger:

Du har muligheten til å tilby flere innstillinger:
 • Grunnleggende konfigurasjon
 • Avansert konfigurasjon
 • Konfigurasjon av informasjonskapsel
 • Sporing av flere domener: automatisk sammenknytting av domener – atskill domenene med komma, for eksempel A.com, B.com, C.com (du finner et eksempel på bruk under Sporing av flere domener).
 • Egendefinerte dimensjoner: informasjon
 • Egendefinerte beregninger: informasjon
 • Felter som skal fylles ut: Hvis du for eksempel sporer over domenene A.com og B.com, må du konfigurere B.com slik at det bruker informasjonskapseldata fra nettadresseparameteren (fra A.com-økten), i stedet for at domenet bruker eller angir sine egne informasjonskapsler. Du kan slå på denne sammenknyttingen ved å oppgi følgende:
  Feltnavn: allowLinker (tillat linkelement)
  Verdi: true (sann)

Grunnleggende sporing

For grunnleggende Google Analytics (Universal Analytics)-sporing må du legge til én enkelt Google Analytics (Universal Analytics)-tag og velge sidevisning som sporingstype. Legg til en regel som utløser taggen på alle sider. Hvis du bare trenger grunnleggende sporing, skal du bare legge til denne ene Google Analytics-taggen (Universal Analytics). Hvis du derimot sporer hendelser eller netthandeltransaksjoner, må du legge til flere Google Analytics (Universal Analytics)-tagger.

Sporing av Google Analytics-hendelser

Les gjennom Google Analytics-hendelser for eksempler.

Sporing av flere domener

Les gjennom Sporing av flere domener for eksempler.

Remarketing-tag for GDN

For å konfigurere remarketing-taggen for Google Displaynettverk i Google Tag Manager må du oppgi konverterings-ID-en og konverteringsetiketten.

 1. Klikk på Kampanjer-fanen i Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Delt bibliotek > Målgrupper i kampanjelisten til venstre.
 3. Finn frem til listen som er opprettet for deg, med navnet Hovedliste. Klikk deretter på [Tag] under Tagger/definisjoner-kolonnen.
 4. Klikk på Tag-linken. Gjør følgende i kodefeltet:
  • Finn verdien for «google_conversion_id = », og angi den under Konverterings-ID.
  • Finn verdien for «google_conversion_label = », og angi den under Konverteringsetikett.

Du finner en detaljert veiledning i artikkelen Konfigurering av dynamisk remarketing i Google Ads. Finn ut mer om remarketing-taggen.

Maler for tagger fra sertifiserte leverandører

I tillegg til at du kan bruke malene for Google-tagger, er det også mange maler for tredjepartstagger som er tilgjengelige. For å bruke en mal må du rett og slett velge den og oppgi obligatorisk informasjon, så genererer Google Tag Manager automatisk den korrekte koden. Finn ut mer om tagger fra sertifiserte leverandører.

Hvis du vil at Google skal inkludere en mal for taggen til selskapet ditt, kan du kontakte oss for å bli en tag-leverandør.

Tilpassede tagtyper

Følgende to typer tilpassede tagger er også tilgjengelige, slik at du kan kopiere og lime inn kode fra nær sagt enhver tag. Hvis du har behov for å bruke en tag som ikke eksplisitt er støttet via en mal, kan du bruke en av disse tagtypene:

Tilpasset bildetag

Med den tilpassede bildetaggen kan du administrere bildetagger som ikke er oppført som en tagtype. Hvis du for eksempel bruker et usynlig bilde på én piksel for sporing, må du skrive inn bildenettadressen. For å sette inn variabler må du bruke doble klammeparenteser rundt variabelnavnet, for eksempel {{variabelnavn}}. Velg «//» hvis protokollrelative versjoner av bildet er tilgjengelige. Velg «https://» hvis bare en sikker versjon er tilgjengelig. «http://» anbefales ikke.

Merk av for Bufferomgåelse, og angi en parameter for bufferomgåelse for å sikre at det registreres treff fra nettlesere som har bufrede versjoner av bildet.

Tilpasset HTML-tag

Med den tilpassede HTML-taggen kan du administrere tagger som ikke eksplisitt støttes via en mal i Google Tag Manager, for eksempel tagger som ikke kommer fra Google. (Finn ut mer om restriksjoner for tagger.)

Kopiér og lim inn HTML-/JavaScript-innholdet i tekstfeltet. Husk å ta med JavaScript-kodebiter i taggene for HTML-skript. Du kan innlemme kall til document.write() i taggene dine.

Hvis du ønsker å sette inn variabler i den tilpassede HTML-taggen din, må du omslutte variabelen i klammeparenteser, slik som dette: {{variabelnavn}}. Dette kan være nyttig – i en rekke sammenhenger – når du vil bruke tagger på nytt.

Legg til tagger separat i stedet for å kombinere dem. Hvis du for eksempel har to verktøy for datainnsamling ved siden av hverandre i den opprinnelige nettstedkoden, bør du dele disse to verktøyene inn i to separate tilpassede HTML-tagger. Dette gjør at du kan bruke hver tag separat.

Angi regler for når taggen skal utløses. Når du har gitt taggen et navn og lagret den, kan du administrere den med Google Tag Manager.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?